Obsah číselníku UKLEC (NZIS)

1dle kategorie zařazení
2ukončena předčasně pro komplikace
3ukončena předčasně pro nespolupráci
4ukončena předčasně z jiného důvodu
5ukončena po prodloužení
6jiný důvod