Obsah číselníku VYSHIV (NZIS)

1pozitivní
2negativní
3nezjištěno