Obsah číselníku VZDELA (NZIS)

1základní neukončené
2základní ukončené
3střední odborné
4úplné střední odbor.
5úplné střední všeob.
6bakalářské
7vysokoškolské
8dítě předškolního věku
9nezjištěno