Obsah číselníku ZAHL (NZIS)

1nezahájena
2zahájena ambulantně
3zahájena při hospit.
4neznámo