Obsah číselníku ZJIPRI (NZIS)

1skrining
2preventiv.prohlídka
3klinicky manifestní
4pitva
5jiný způsob
9neznámo