Obsah číselníku ZPZAN (NZIS)

00Nezjištěno
01Zrušení PO likvidací
02Zruš.PO bez likv.-1 n.
03Zruš.PO bez lik.-více n
04Zruš.PO bez nástupců
05Oznámení FO-ukonč.činn.
06Odejmutí oprávnění FO
07Úmrtím fyzické osoby
08Odstěhování z okresu
09Rozh.z dův.nepřeregist.
10Neoprávněné vydání IČO