ZRCHY - Chyby v přijatém souboru nrr

001Číslo porodopisu /rcispor/ - obsahuje nečíselné znaky
002IČO/PČZ /rico,rpcz/ - nenašlo se v číselníku ciszar
003Oddělení /rodd/ - chybně vyplněné oddělení
004Jméno rodičky /rjmm/ - nevyplňuje se položka je mezerová
005Rodné číslo /rrcm/ - chybně vyplněné
006Kraj okres /rbydlmn/ - doplňuje se podle čísla obce z číselníku obce
007Obec /robecm/ - chybně vyplněné číslo obce podle číselníku obce
008Státní občanství /rstaobc/ - platné kódy 1,2,3 jinak je chyba
009Zdravotní pojišť. /rzp/ - nenašlo se v číselníku zdrpoj, ani není v rozmezí čísel 300-998
010Datum přijetí /rprij,rprij,rprij,rprij/ - rok přijetí se nerovná aktuálnímu roku nebo roku předchozímu; měsíc není v intervalu 01-12; den není v intervalu 01-31 u února 01-28,29
011Stav /rstav/ - není v intervalu 0-4
012Vzdělání /rvzdel/ - není v intervalu 0-4
013Celkem porodů /rcelpor/ - není v intervalu 00-15
014Předčasných porodů /rpredpor/ - není v intervalu 0-9
015SC /rscpor/ - není v intervalu 0-9
016Mrtvě narozené /rmrtve/ - není v intervalu 0-9
017Zemřelo ČNÚ /rcnu/ - není v intervalu 0-9
018Zemřelo PNÚ /rpnu/ - není v intervalu 0-9
019Potraty samovolné /rsampot/ - není v intervalu 0-9
020Potraty UPT /rupt/ - není v intervalu 0-9
021Potraty mimoděložní /rmimo/ - není v intervalu 0-9
022Prenatální péče začátek /rprenat/ - není 00, nebo není v intervalu 02-43
023Prenatální péče počet kontrol /rkontr/ - není v intervalu 00-25
024Hospitalizace počet /rhosp/ - není v intervalu 0-9
025Hospitalizace celkem týdnů /rhostyd/ - není v intervalu 00-40
026Přírůstek hmotnosti /rprirus/ - není v intervalu 00-40
027Návykové látky /rnavl/ - nejsou 0 nebo 1
028Ultrazvuk.vyšetření první /rultr1/ - není 00, nebo není v intervalu 05-43
029Ultrazvuk.vyšetření poslední /rultr2/ - není 00, nebo není v intervalu 05-43
030Ultrazvuk.vyšetření zjištění VV /rultr3/ - není 00, nebo není v intervalu 05-43
031Ultrazvuk.vyšetření vícečetné těhotenství /rultr4/ - není 00, nebo není v intervalu 05-43
032Diabetes /rdiab1 - 6/ - nejsou 0 nebo 1
033Závažné komplikace těhotenství a porodu /rteh1 - 12/ - nejsou 0 nebo 1
034Dg1 jiné komplikace /rdgteh1/ - nejsou mezery, nebo se dg nenašla v číselníku mkn10
035Dg2 jiné komplikace /rdgteh2/ - nejsou mezery, nebo se dg nenašla v číselníku mkn10
036Předpokládané datum porodu /rpred,rpred,rpred/ - rok se nerovná aktuálnímu roku, nebo roku předchozímu, nebo roku budoucímu, nebo měsíc není v intervalu 01-12, nebo den není v intervalu 01-31, u února
037Odhad předpokládaného porodu /rodhad/ - není 1 nebo 2
038Datum porodu /rdatpor,rdatpor,rdatpor,rdatpor/ - rok se nerovná aktuálnímu roku, nebo měsíc není v intervalu 01-12, nebo den není v intervalu 01-31, u února 01-28,29, nebo hodina není v intervalu 0
039Datum odtoku vody /rodtok,rodtok,rodtok,rodtok/ - není 00000000, nebo rok se nerovná aktuálnímu roku, nebo roku předchozímu, nebo měsíc není 01-12, nebo den není 01-31 u února 01-28,29 nebo hodina nen
040Četnost těhotenství /rcetteh/ - není v intervalu 1-9
041Gestační stáří /rgesta/ - není v intervalu 22-45
042Dg1 indikace /rdgind1/ - nejsou mezery, nebo se dg nenašla v číselníku mkn10
043Dg2 indikace /rdgind2/ - nejsou mezery, nebo se dg nenašla v číselníku mkn10
044Stav plodu /rplod/ - A není v intervalu 1-3, nebo B,C není v intervalu 0-3
045Příznaky rizika /rriziko1 - 4/ - nejsou 0 nebo 1
046CTG1 v těhotenství /rctg1/ - není 0 nebo 1
047CTG2 za porodu /rctg2/ - není 0 nebo 1
048Dg1 indikace k SC /rdgsc1/ - nejsou mezery, nebo se dg nenašla v číselníku mkn10
049DG2 indikace k SC /rdgsc2/ - nejsou mezery, nebo se dg nenašla v číselníku mkn10
050Anestézie /ranes/ - není v intervalu 0-3
051Ukončení vaginálně /rvagin/ - A nebo B nebo C nejsou v intervalu 0-7
052Ukončení per SC /rsc/ - není v intervalu 0-4
053Ukonč.per SC z toho u polohy KP /rsckp/ - není 0 nebo 1
054Komplikace za porodu /rporod1 - 8/ - nejsou 0 nebo 1
055Dg komplikace za porodu /rdgpor/ - nejsou mezery, nebo se dg nenašla v číselníku mkn10
056Léky za porodu /rleky1 - 7/ - nejsou 0 nebo 1
057Porod vedl /rvedl/ - není v intervalu 1-6
058Zhodnocení porodu /rzhodn/ - není v intervalu 0-3
059Datum ukončení ZR /rdatuk,rdatuk,rdatuk,rdatuk/ - rok se nerovná aktuálnímu roku nebo roku dalšímu; nebo měsíc není v intervalu 01-12, nebo den není v intervalu 01-31 u února 01-28,29 nebo hodina není
060Důvod ukončení /rduvuk/ - není v intervalu 1-4
061Dg1 komplikace v šestinedělí /rdgsest1/ - nejsou mezery, nebo se dg nenašla v číselníku mkn10
062DG2 komplikace v šestinedělí /rdgsest2/ - nejsou mezery, nebo se dg nenašla v číselníku mkn10
063Pohlaví /rpohl/ - A není v intervalu 1-3, nebo B nebo C není v intervalu 0-3
064Vitalita /rvit/ - A není v intervalu 1-2, nebo B nebo C není v intervalu 0-2
065Porodní hmotnost A /rhmota/ - není v intervalu 0300-8000, nebo 0000
066Porodní hmotnost B /rhmotb/ - není v intervalu 0300-8000, nebo 0000
067Porodní hmotnost C /rhmotc/ - není v intervalu 0300-8000, nebo 0000
068Apgarové skóre A v 1.min. 5.min. 10.min /rapgara/ - ve všech případech musí být v intervalu 00-10
069Apgarové skóre B v 1.min. 5.min. 10.min /rapgarb/ - ve všech případech musí být v intervalu 00-10
070Apgarové skóre C v 1.min. 5.min. 10.min /rapgarc/ - ve všech případech musí být v intervalu 00-10
071PH A /rpha/ - není v limitu 650-760, nebo 000
072PH B /rphb/ - není v limitu 650-760, nebo 000
073PH C /rphc/ - není v limitu 650-760, nebo 000
074Stav dítěte při propuštění matky /rstavd/ - A nebo B nebo C nejsou v intervalu 0-4
101rstaobc=1 a robecm=999999 je chyba
102rprijr se nerovná aktuálnímu roku, nebo roku předchozímu, nebo roku budoucímu
103mezi rdatprij a rdatpor je více než 45 týdnů
104rvek < 16 a zároveň stav není roven 1
105rvek < 20 a zároveň rvzdel > 3
107rhosp > 7 a rhostyd není > 01
108rultr1=00 a rultr2,rultr3,rultr4 není 00, nebo rultr1 > rultr2, nebo rultr3 > rultr2 nebo rultr4 > rultr2
109rultr2 není 00 potom je-li rultr2 > rgesta je chyba
110rultr3 není 00 potom je-li rultr1 > rultr3 je chyba
111rultr4 není 00 potom je-li rultr1 > rultr4 je chyba
112rultr4 není 00 a rcetteh=1
113rdia1=1 a rdia2 není 0 a rdia5 není 0 a rdia6 není 1
114rkompl12=1 a rdgteh1 není vyplněno
115rkompl12=0 a rdgteh2 je vyplněná
116pohlaví nebo věk u rdgteh1 podle číselníku MKN10 neodpovídá
117pohlaví nebo věk u rdgteh2 podle číselníku MKN10 neodpovídá
118rdgteh1 = rdgteh2
119mezi rdatprij a rpred je více než 45 týdnů
120dat.porodu - předp.dat.porodu > 35, nebo předp.dat.porodu - dat. porodu > 126
122rodtokh > rdatporh
123datum odtoku vody > datum porodu, nebo dat.porodu - dat.odtoku > 161
124dat.porodu-dat.odtoku > 1 a rzhodn není 2,3
125rcetteh=1 a rplod(B),nebo (C) není 0, nebo rpohl(B),nebo (C), nebo rvagin(B) nebo (C) není 0
126pohlaví u rdgind1 podle číselníku MKN10 neodpovídá
127pohlaví u rdgind2 podle číselníku MKN10 neodpovídá
128rdgind1 = rdgind2
130pohlaví u rdgsc1 podle číselníku MKN10 neodpovídá
131pohlaví u rdgsc2 podle číselníku MKN10 neodpovídá
132rdgsc1 = rdgsc2, nebo: rdgsc1=mezery a zároveň rdgsc2=číslo dg
133rdgsc1 je vyplněno a ranes není 1,2,3
134rkpor4 = 1 a ranes není v limitu 1-3
135rdgsc1 je vyplněno a rsc < 4 a rvagin není 000
136rdgsc1 je vyplněno a rsc není v intervalu 1-4
137rsc je v limitu 1-4 a rvedl není 1
138rdgsc1 není vyplněno a rsckp není 0
139rkpor(8)-jiná=1 a zároveň rdgpor=mezery
140rkpor4=1 nebo rkpor6=1 a rzhodn není 3
141pohlaví nebo věk u rdgpor podle číselníku MKN10 neodpovídá
142rvedl=5,6 a datum prijetí < datum porodu
143rvagin1 je v limitu 4-7 a rvedl není v limitu 1-4
144rdgsc1 je vyplněno a rzhodn není 2,3
145rvagin1 a rvagin2 a rvagin3 jsou v limitu 4-7 a rzhodn není 2,3
146rkompl3 nebo rkompl4 nebo rkompl5 nebo rkompl9 = 1 a rzhodn není 2,3
147datum přijetí > datum ukončení ZR
148datum porodu > datum ukončení, nebo při rduvuk=3 je rdatporh > rdatukh
149doba pobytu v nemocnici > 42 dnů
150rduvuk je v limitu 2-4 a rzhodn není 2,3 nebo rdgsest1 je mezera
151pohlaví, nebo věk u rdgsest1 podle číselníku MKN10 neodpovídá
152pohlaví, nebo věk u rdgsest2 podle číselníku MKN10 neodpovídá
153rdgsest1 = rdgsest2
154rpohl(B)=0 potom jestliže rvit(B),nebo rhmotb,nebo rapgarb,nebo rphb,nebo rstavd(B) není 0 je chyba
156rcetteh=1 a rgesta > 37 a rhmota <= 1000
157rgesta < 33 a rhmota >= 3000
158rkompl(11)=1 a rhmota >= 3000
159rgesta < 33 a rcetteh=2 a rhmotb >= 3000
160rkompl(11)=1 a rcetteh=2 a rhmotb >= 3000
161rgesta < 33 a rcetteh>=3 a rhmotb >= 3000 a rhmotc >= 3000
162rkompl(11)=1 a rcetteh=3 a rhmotb >= 3000 a rhmotc >= 3000
163rvit(A)=1 a rpha je v intervalu 001-699 a rapgara(1min) není menší než 10
164rvit(A)=2 a rpha není 000
165rvit(A)=1 a rstavd(A) není v intervalu 1-4 nebo rvit(A)=2 a rstavd(A) není 0
166věk matky < 12 a nebo > 56 - kontrola rodného čísla
167rkompl10=1 a věk < 21
168rvit(A)=2 a rapgara není 000000
169rvit(B)=1 a rstavd(B) není v intervalu 1-4
170rvit(B)=1 a rphb je v intervalu 001-699 a rapgarb(1min) není menší než 10
171rvit(B)=0 nebo 2 a stavd(B) není 0
172rvit(B)=0 nebo 2 a rapgarb není 000000
173rvit(B)=0 nebo 2 a rphb není 0
174rvit(C)=1 a rstavd(C) není v intervalu 1-4
175rvit(C)=1 a rphc je v intervalu 001-699 a rapgarc(1min) není menší než 10
176rvit(C)=0 nebo 2 a rstavd(C) není 0
177rvit(C)=0 nebo 2 a rapgarc není 000000
178rvit(C)=0 nebo 2 a rphc není 000
179rcetteh=2 a rplod(B)=0, nebo rpohl(B)=0, nebo rplod(C) není 0 nebo rpohl(C) není 0
180rcetteh=3 a rplod(A),nebo(B),nebo(C) = 0, nebo rpohl(A),nebo(B),nebo(C) = 0
181rcetteh=2 a rdgsc1 je mezera a rvagin(B)=0
182rcetteh=2 a rdgsc1 není mezera a rsc=4 potom je-li rvagin(A) > 7 a rvagin(B),(C) není 00 je chyba
183rcetteh=3 a rdgsc1 je mezera, potom je-li rvagin=000 je chyba
184rcetteh=3 a rdgsc1 není mezera, potom je-li rvagin(A),(B) > 7 a rvagin(C) není 0 je chyba
185rpohl(B),(C), není 0 a rvit(B),(C) = 0
186rpohl(B),(C), není 0 a rvit(B),(C) = 1, potom je-li rstavd(B),(C) = 0 je chyba
187rpohl(C)=0 potom jestliže rvit(C) a rhmotc a rapgarc a rphc a rstavd(C)
188rdia2=1 a rdia1 není 0 a rdia5 není 0 a rdia6 není 0
189rdia3=1 a rdia1 nebo rdia2 není 1 a rdia5 není 0
190rdia4=1 a rdia1 nebo rdia2 není 1
191rdia5=1 a rdia1 a rdia2 a rdia3 a rdia4 nejsou 0
192rdia6=1 a rdia1 není 1 nebo rdia5 není 1
193rdgsc1 je vyplněno a rcetteh=1 a rvagin není 000
194rdgsc1 je vyplněno a rcetteh=2 a rvagin není < 8 nebo rvagin2,3 není 00
195rdgsc1 je vyplněno a rcetteh>2 rvagin1,2>7 nebo rvagin3 není 0
196rdgsc1 není vyplněno a rvagin1 není v limitu 1-7
197rdgsc1 není vyplněno a rsc není 0
198chybný rok porodu