Název souboru DS a jeho konstrukce

    

Odesílatel připraví soubor a odešle jej (na disketě, po interní síti, internetem aj.). Vzhledem k tomu, že takto může komunikovat v podstatě každý s každým, nelze vytvářet návrh s ohledem na jednoznačnost názvu z hlediska příjemce. Pokud by toto na straně příjemce vadilo, může příjemce zařídit přejmenování došlých souborů ještě před jejich vložením do složky příjmového místa nebo vhodně soubory zařazovat do připravených složek. Odesílatel zajistí vytváření jmen souborů, které nebudou po určitou vhodnou dobu duplicitní.

 

 

Jméno datového souboru (mimo komunikace s ÚZIS ČR) má doporučenou strukturu:

 

UTTXXX....XXX.KKK pro soubory "pakované"

nebo

UTTXXX....XXX.xml pro soubory "nepakované",

 

kde:        

 

U určuje určení = typ přenášených dat a v případě pacientských dat také urgentnost  - viz ”ur” v hlavním bloku dasta                                

 

TT určuje typ odesílajícího místa - viz ”typ_odesm” v hlavním bloku dasta a viz číselník [TAB_TO] 

 

XXX....XXX je libovolný řetězec (doporučená délka max. 47 znaků), jehož tvar je závislý na vnitřních pravidlech odesilatele.

 

KKK určuje program, kterým bylo zapakováno:  "arj", "zip"

 

Nepakované (a rozpakované) soubory mají vždy extenzi ”xml”.

 

Z důvodu minimalizace technických problémů při vzájemné komunikaci je doporučeno používat pouze písmena anglické abecedy, číslice, pomlčku a podtržítko. Dále vzhledem k různému vnímání malých a velkých písmen v názvech souborů v UNIX a nonUNIX systémech by bylo dobré používat jen jednu "velikost" písmen - např. název velkými písmeny a extenze malými písmeny.

Pro vytvoření jména souboru lze použít např. obsah atributu id_soubor s tím, že dvojtečky v čase budou nahrazeny pomlčkami - např. TNNFIRMA_YY_NN11127_2005-11-30T18-16-38.xml.

 

 

Jméno datového souboru pro komunikaci s ÚZIS ČR má povinnou strukturu:

 

UTTIIIIIIIIPPP_YYOOD.KKK pro soubory "pakované"

nebo

UTTIIIIIIIIPPP_YYOOD.xml pro soubory "nepakované",

 

kde:        

 

U určuje určení = typ přenášených dat a v případě pacientských dat také urgentnost  - viz ”ur” v hlavním bloku dasta                                

 

TT určuje typ odesílajícího místa - viz ”typ_odesm” v hlavním bloku dasta a viz číselník [TAB_TO] 

 

IIIIIIII (8 znaků) je IČO odesílajícího zařízení - viz číselník [CISZAR]

 

PPP je PČZ odesílajícího zařízení - viz číselník [CISZAR]

 

YY je poslední dvojčíslí roku sledovaného období

 

OO je kód období podle číselníku období "CISOBD":

 

01

leden

11

listopad

02

únor

12

prosinec

03

březen

21

1. čtvrtletí

04

duben

22

2. čtvrtletí

05

květen

23

3. čtvrtletí

06

červen

24

4. čtvrtletí

07

červenec

31

1. pololetí

08

srpen

32

2. pololetí

09

září

40

leden-září

10

říjen

50

rok

 

D  je pořadové číslo dávky za sledované období (např. 1. dávka je v ÚZIS označena jako chybná.

Zdravotnické zařízení data v dávce opraví a odešle ji s pořadovým číslem 2).

 

KKK určuje program, kterým bylo zapakováno:  "arj", "zip"

 

Nepakované (a rozpakované) soubory mají vždy extenzi ”xml”.