http://ciselniky.dasta.mzcr.cz

 

Na této adrese je k dispozici aktuální obsah textové i číselníkové části vydaného CD-ROM včetně všech programů a dokumentů. Jsou k dispozici i verze číselníků platné od počátku roku 2006 včetně DS3.

 

Informace k uvedené adrese:

Od 1.1.2006 jsou k dispozici na serveru webových služeb - http://ciselniky.dasta.mzcr.cz struktury, číselníky a programové nástroje včetně dokumentace pro verzi DS 3.07.01 a vyšší a pro NČLP verze 2.14.01 a vyšší, hypertextové popisy datových struktur a číselníků v rozsahu upgrade z prosince 2005 a výše a číselníky NZIS 200610 a výše. 

(výňatek z Věstníku MZ ČR)

 

Od 1.1.2007 jsou k dispozici na serveru webových služeb - http://ciselniky.dasta.mzcr.cz též struktury, číselníky a programové nástroje včetně dokumentace pro verzi DS 4.01.01 a vyšší a pro NČLP verze 2.17.01 a vyšší, hypertextové popisy datových struktur a číselníků v rozsahu z prosince 2006 a výše a číselníky NZIS 200710 a výše.

 

Další alternativní přístupová cesta k webovým službám:

Od listopadu 2008 je k dispozici další alternativní cesta k serveru, na němž jsou provozovány webové služby. Je realizována prostřednictvím webu společnosti ČSZIVI ČLS, která je odborným garantem datových bloků Datového standardu DS3 a DS4  - http://ciselniky.dasta.medinfo.cz .

 

Další informace:

Odbor informatiky, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 12801 Praha 2

telefon:  2 2497 2774, 2 2497 2641

fax:        2 2491 6019

e-mail: inf@mzcr.cz