Výzva tvůrcům IS a uživatelům DS3 a DS4

 

 

Prosíme, ověřte si, zda je vaše firma korektně definována v číselníku firem  *[TAB_KF]

(jméno, adresa atd.), případné změny sdělte správci datového standardu.

 

Pokud chcete dostávat informace o významných změnách a novinkách v DASTA nebo NČLP, případně pokud se chcete zapojit do konference tvůrců DASTA (konference „DASTA_VYVOJ“), sdělte svoji mailovou adresu správci datového standardu.

 

 

Připomínáme, že DS3 je od roku 2008 udržován pouze v nezbytně nutném rozsahu, hlavní rozvoj je soustředěn do DS4. DS4 obsahuje řadu datových bloků, které v DS3 nejsou a doplňované nebudou.

 

 

DS4 prošel v prvním pololetí 2012 významnou inovací před plošným zaváděním do praxe.

 

Pokud budete mít náměty a připomínky k inovované verzi DS4, zašlete je správci datového standardu.

 

Během roku 2012 by měla být inovace DS4 zcela dokončena. Zásadní úpravy již byly realizovány.

 

Nyní se bude jednat o drobné úpravy a průběžné doplňování dalších klinických událostí včetně potřebných speciálních datových bloků.