*ku_o_vypis - nastavení požadavků pro objednávku výpisu (kopií) zpráv z archivu (pro DS4)

Informace o intervalu za který mají být výpisy zpracované a nastavení filtrů - vše k jednomu pacientovi.

 

{distribuováno od verze 4.07.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dat_vypis_od

e

 

?

datum a čas počátku výpisů

formát DT nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

 

dat_vypis_do

e

 

?

datum a čas ukončení výpisů

formát DT nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

 

typ_ku

e

-20

*

výčet typů klinických událostí

klíče z číselníku

[TYP_KU]

 

pokyny:

viz typ_ku - pokyny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuovypisAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_o_vypis

pokyny k celému bloku:

Specifikuje zadání výpisu zpráv (kopie).

Speciální blok volaný z bloku ku_o v případě, že je objednáván výpis zpráv - typ klinické události „VYPIS.ZPRAV“.

 

 

V další verzi budou doplněné další filtry a specifikace nastavení.

Mimo jiné též: limit maximálního počtu zpráv, žádost o urgentní/všechny, další specifikace...

Prosíme, nahlaste své požadavky a náměty!

 

 

datum a čas

pokyny:

Časový interval, v rámci něhož mají být realizované výpisy zpráv (tj. vydané kopie zpráv budou z tohoto časové intervalu).

Pokud není uveden dat_vypis_od, vyhledává se od počátku archivu,

pokud není uveden dat_vypis_do, vyhledává se do přítomného okamžiku.

Viz též  dat_xx .

 

 

typ_ku

pokyny:

Obsahuje výčet klíčů z číselníku typů klinických události zpráv (tj. těch KU, které se vyskytují v rámci bloků KU_Z.

Pokud není uvedeno, nefiltruje se dle typu KU.

 

V dalších verzích mohou být vypracována pravidla pro zadávání jen částí řetězce v případě víceúrovňových klíčů (např. uvedením pouze H* by byly uvažovány všechny zprávy z hospitalizace. Toto bude ještě diskutováno.