*e6_vyk – výkaz o ekonomice zdravotni­ckého zařízení, které vede účetnictví – tělo výkazu

Popis datového rozhraní a kontrolní vazby

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

I. Dlouhodobý majetek v tisících Kč

nehim

a

-7

1

Dlouhodobý nehmotný majetek - celkem

číslo

 

 

nehim_nz

a

-7

1

Dlouhodobý nehmotný majetek - nově zařazený

číslo

 

 

nehim_np

a

-7

1

Dlouhodobý nehmotný majetek - neuved. do provozu

číslo

 

nové od 3.12.01

hmim

a

-8

1

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - celkem

číslo

 

 

hmim_nz

a

-7

1

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - nově zařazený

číslo

 

 

hmim_np

a

-7

1

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - neuved. do provozu

číslo

 

 

zdrtech

a

-7

1

z DHM (ř.12) zdravotnická technika - celkem

číslo

 

 

zdrtech_nz

a

-7

1

z DHM (ř.12) zdravotnická technika - nově zařazený

číslo

 

 

zdrtech_np

a

-7

1

z DHM (ř.12) zdravotnická technika - neuved. do provozu

číslo

 

 

celkim

a

-8

1

Celkový dlouhodobý majetek - celkem

číslo

 

 

celkim_nz

a

-7

1

Celkový dlouhodobý majetek - nově zařazený

číslo

 

 

celkim_np

a

-7

1

Celkový dlouhodobý majetek - neuved. do provozu

číslo

 

nové od 3.12.01

II. Náklady v tisících Kč

leciva

a

-7

1

Náklady na léčiva - celkem

číslo

 

 

leciva_l

a

-7

1

Náklady na léčiva - lůžková péče

číslo

 

 

leciva_a

a

-7

1

Náklady na léčiva - ambulantní péče

číslo

 

 

leciva_d

a

-7

1

Náklady na léčiva - zdravotní doprava

číslo

 

 

leciva_j

a

-7

1

Náklady na léčiva - jiná péče

číslo

 

 

leciva_n

a

-7

1

Náklady na léčiva - nezdravotní výkony

číslo

 

 

pzt

a

-7

1

Náklady na zdravotnické prostředky - celkem

číslo

 

 

pzt_l

a

-7

1

Náklady na zdravotnické prostředky - lůžková péče

číslo

 

 

pzt_a

a

-7

1

Náklady na zdravotnické prostředky - ambulantní péče

číslo

 

 

pzt_d

a

-7

1

Náklady na zdravotnické prostředky - zdravotní doprava

číslo

 

 

pzt_j

a

-7

1

Náklady na zdravotnické prostředky - jiná péče

číslo

 

 

pzt_n

a

-7

1

Náklady na zdravotnické prostředky - nezdravotní výkony

číslo

 

 

naproz

a

-7

1

Náklady na prodané zboží - celkem

číslo

 

 

naproz_l

a

-7

1

Náklady na prodané zboží - lůžková péče

číslo

 

 

naproz_a

a

-7

1

Náklady na prodané zboží - ambulantní péče

číslo

 

 

naproz_d

a

-7

1

Náklady na prodané zboží - zdravotní doprava

číslo

 

 

naproz_j

a

-7

1

Náklady na prodané zboží - jiná péče

číslo

 

 

naproz_n

a

-7

1

Náklady na prodané zboží - nezdravotní výkony

číslo

 

 

energ

a

-7

1

Náklady na spotřebu energie - celkem

číslo

 

 

energ_l

a

-7

1

Náklady na spotřebu energie - lůžková péče

číslo

 

 

energ_a

a

-7

1

Náklady na spotřebu energie - ambulantní péče

číslo

 

 

energ_d

a

-7

1

Náklady na spotřebu energie - zdravotní doprava

číslo

 

 

energ_j

a

-7

1

Náklady na spotřebu energie - jiná péče

číslo

 

 

energ_n

a

-7

1

Náklady na spotřebu energie - nezdravotní výkony

číslo

 

 

sluzby

a

-7

1

Náklady na služby celkem - celkem

číslo

 

 

sluzby_l

a

-7

1

Náklady na služby celkem - lůžková péče

číslo

 

 

sluzby_a

a

-7

1

Náklady na služby celkem - ambulantní péče

číslo

 

 

sluzby_d

a

-7

1

Náklady na služby celkem - zdravotní doprava

číslo

 

 

sluzby_j

a

-7

1

Náklady na služby celkem - jiná péče

číslo

 

 

sluzby_n

a

-7

1

Náklady na služby celkem - nezdravotní výkony

číslo

 

 

osnakl

a

-7

1

Osobní náklady celkem - celkem

číslo

 

 

osnakl_l

a

-7

1

Osobní náklady celkem - lůžková péče

číslo

 

 

osnakl_a

a

-7

1

Osobní náklady celkem - ambulantní péče

číslo

 

 

osnakl_d

a

-7

1

Osobní náklady celkem - zdravotní doprava

číslo

 

 

osnakl_j

a

-7

1

Osobní náklady celkem - jiná péče

číslo

 

 

osnakl_n

a

-7

1

Osobní náklady celkem - nezdravotní výkony

číslo

 

 

odpisy

a

-7

1

z ř. 28 náklady na odpisy - celkem

číslo

 

 

odpisy_l

a

-7

1

z ř. 28 náklady na odpisy - lůžková péče

číslo

 

 

odpisy_a

a

-7

1

z ř. 28 náklady na odpisy - ambulantní péče

číslo

 

 

odpisy_d

a

-7

1

z ř. 28 náklady na odpisy - zdravotní doprava

číslo

 

 

odpisy_j

a

-7

1

z ř. 28 náklady na odpisy - jiná péče

číslo

 

 

odpisy_n

a

-7

1

z ř. 28 náklady na odpisy - nezdravotní výkony

číslo

 

 

dalnak

a

-7

1

Další náklady výše neuvedené - celkem

číslo

 

nové od 3.08.01

dalnak_l

a

-7

1

Další náklady výše neuvedené – lůžková péče

číslo

 

nové od 3.08.01

dalnak_a

a

-7

1

Další náklady výše neuvedené – ambulantní péče

číslo

 

nové od 3.08.01

dalnak_d

a

-7

1

Další náklady výše neuvedené – zdravotní doprava

číslo

 

nové od 3.08.01

dalnak_j

a

-7

1

Další náklady výše neuvedené – jiná péče

číslo

 

nové od 3.08.01

dalnak_n

a

-7

1

Další náklady výše neuvedené – nezdravotní výkony

číslo

 

nové od 3.08.01

nakcel

a

-7

1

Celkové náklady - celkem

číslo

 

 

nakcel_l

a

-7

1

Celkové náklady - lůžková péče

číslo

 

 

nakcel_a

a

-7

1

Celkové náklady - ambulantní péče

číslo

 

 

nakcel_d

a

-7

1

Celkové náklady - zdravotní doprava

číslo

 

 

nakcel_j

a

-7

1

Celkové náklady - jiná péče

číslo

 

 

nakcel_n

a

-7

1

Celkové náklady - nezdravotní výkony

číslo

 

 

III. Výnosy v tisících Kč

trzzp

a

-7

1

Tržby od všech ZP celkem - celkem

číslo

 

 

trzzp_l

a

-7

1

Tržby od všech ZP celkem - lůžková péče

číslo

 

 

trzzp_a

a

-7

1

Tržby od všech ZP celkem - ambulantní péče

číslo

 

 

trzzp_d

a

-7

1

Tržby od všech ZP celkem - zdravotní doprava

číslo

 

 

trzzp_j

a

-7

1

Tržby od všech ZP celkem - jiná péče

číslo

 

 

trvzp

a

-7

1

z toho tržby od VZP - celkem

číslo

 

nové od 3.12.01

trvzp_l

a

-7

1

z toho tržby od VZP - lůžková péče

číslo

 

nové od 3.12.01

trvzp_a

a

-7

1

z toho tržby od VZP - ambulantní péče

číslo

 

nové od 3.12.01

trvzp_d

a

-7

1

z toho tržby od VZP - zdravotní doprava

číslo

 

nové od 3.12.01

trvzp_j

a

-7

1

z toho tržby od VZP - jiná péče

číslo

 

nové od 3.12.01

trso

a

-7

1

Tržby od státních orgánů - celkem

číslo

 

nové od 3.08.01

trso_l

a

-7

1

Tržby od státních orgánů – lůžková péče

číslo

 

nové od 3.08.01

trso_a

 

a

-7

1

Tržby od státních orgánů –  ambulantní péče

číslo

 

nové od 3.08.01

trso_d

a

-7

1

Tržby od státních orgánů – zdravotní doprava

číslo

 

nové od 3.08.01

trso_j

a

-7

1

Tržby od státních orgánů – jiná péče

číslo

 

nové od 3.08.01

trmzpo

a

-7

1

Tržby mimo zdravotní pojištění ČR - tuzemci - celkem

číslo

 

nové od 3.12.01

trmzpo_l

a

-7

1

Tržby mimo zdravotní pojištění ČR - tuzemci - lůžková péče

číslo

 

nové od 3.12.01

trmzpo_a

a

-7

1

Tržby mimo zdravotní pojištění ČR - tuzemci - ambulantní péče

číslo

 

nové od 3.12.01

trmzpo_d

a

-7

1

Tržby mimo zdravotní pojištění ČR - tuzemci - zdravotní doprava

číslo

 

nové od 3.12.01

trmzpo_j

a

-7

1

Tržby mimo zdravotní pojištění ČR - tuzemci - jiná péče

číslo

 

nové od 3.12.01

trmzpo_n

a

-7

1

Tržby mimo zdravotní pojištění ČR - tuzemci - nezdravotní výkony

číslo

 

nové od 3.12.01

trmzpc

a

-7

1

Tržby mimo zdravotní pojištění ČR - cizinci - celkem

číslo

 

nové od 3.12.01

trmzpc_l

a

-7

1

Tržby mimo zdravotní pojištění ČR - cizinci - lůžková péče

číslo

 

nové od 3.12.01

trmzpc_a

a

-7

1

Tržby mimo zdravotní pojištění ČR - cizinci - ambulantní péče

číslo

 

nové od 3.12.01

trmzpc_d

a

-7

1

Tržby mimo zdravotní pojištění ČR - cizinci - zdravotní doprava

číslo

 

nové od 3.12.01

trmzpc_j

a

-7

1

Tržby mimo zdravotní pojištění ČR - cizinci - jiná péče

číslo

 

nové od 3.12.01

trmzpc_n

a

-7

1

Tržby mimo zdravotní pojištění ČR - cizinci - nezdravotní výkony

číslo

 

nové od 3.12.01

trproz

a

-7

1

Tržby za prodané zboží - celkem

číslo

 

nové od 3.12.01

trproz_l

a

-7

1

Tržby za prodané zboží - lůžková péče

číslo

 

nové od 3.12.01

trproz_a

a

-7

1

Tržby za prodané zboží - ambulantní péče

číslo

 

nové od 3.12.01

trproz_d

a

-7

1

Tržby za prodané zboží - zdravotní doprava

číslo

 

nové od 3.12.01

trproz_j

a

-7

1

Tržby za prodané zboží - jiná péče

číslo

 

nové od 3.12.01

trproz_n

a

-7

1

Tržby za prodané zboží - nezdravotní výkony

číslo

 

nové od 3.12.01

provdot

a

-7

1

Provozní dotace od zřizovatele - celkem

číslo

 

 

vynost

a

-7

1

Ostatní výnosy - celkem

číslo

 

 

vyncel

a

-7

1

Celkové výnosy - celkem

číslo

 

 

vyncel_l

a

-7

1

Celkové výnosy - lůžková péče

číslo

 

 

vyncel_a

a

-7

1

Celkové výnosy - ambulantní péče

číslo

 

 

vyncel_d

a

-7

1

Celkové výnosy - zdravotní doprava

číslo

 

 

vyncel_j

a

-7

1

Celkové výnosy - jiná péče

číslo

 

 

vyncel_n

a

-7

1

Celkové výnosy - nezdravotní výkony

číslo

 

 

IV. Doplňující údaje v tisích Kč

dary

a

-7

1

Přijaté dary ve finanč. vyjádření - celkem

číslo

 

 

granty

a

-7

1

Příjmy z grantů vědy a výzkumu - celkem

číslo

 

 

odpisy_zt

a

-7

1

Odpisy zdravot. techniky z ř. 13 - celkem

číslo

 

 

nebuv

a

-7

1

Výše nesplaceného bank. úvěru - celkem

číslo

 

 

nejiuv

a

-7

1

Výše nesplaceného jiného úvěru - celkem

číslo

 

 

nelea

a

-7

1

Výše nesplaceného leasingu - celkem

číslo

 

 

him_vz

a

-7

1

Nově pořízený DHM - z vlastních zdrojů - celkem

číslo

 

 

him_uv

a

-7

1

Nově pořízený DHM - z úvěrů - celkem

číslo

 

 

him_psf

a

-7

1

Nově pořízený DHM - z příspěvků ze stát. fondů - celkem

číslo

 

 

him_ps

a

-7

1

Nově pořízený DHM - z příspěvků dle smluv - celkem

číslo

 

 

him_dz

a

-7

1

Nově pořízený DHM - z dotací od zřizovatele - celkem

číslo

 

 

him_ds

a

-7

1

Nově pořízený DHM - z darů a sbírek - celkem

číslo

 

 

him_fksp

a

-7

1

Nově pořízený DHM - z FKSP - celkem

číslo

 

 

zup

a

-7

1

ZUP pro všechny ZP - celkem

číslo

 

 

V. Pohledávky a závazky v tisících Kč

pohled

a

-7

1

Pohledávky z obchod. styku - celkem

číslo

 

 

pohled_2

a

-7

1

Pohledávky z obchod. styku (prošlá lhůta) - do 30 dnů

číslo

 

 

pohled_3

a

-7

1

Pohledávky z obchod. styku (prošlá lhůta) - 31 - 90 dnů

číslo

 

 

pohled_4

a

-7

1

Pohledávky z obchod. styku (prošlá lhůta) - 91 - 180 dnů

číslo

 

 

pohled_5

a

-7

1

Pohledávky z obchod. styku (prošlá lhůta) - 181 - 360 dnů

číslo

 

 

pohled_6

a

-7

1

Pohledávky z obchod. styku (prošlá lhůta) - nad 360 dnů

číslo

 

 

pohledzp

a

-7

1

Pohledávky z obchod. styku vůči zdr. poj. - celkem

číslo

 

nové od 3.12.01

pohledzp_2

a

-7

1

Pohledávky z obchod. styku vůči zdr. poj. (prošlá lhůta) - do 30 dnů

číslo

 

nové od 3.12.01

pohledzp_3

a

-7

1

Pohledávky z obchod. styku vůči zdr. poj. (prošlá lhůta) - 31 - 90 dnů

číslo

 

nové od 3.12.01

pohledzp_4

a

-7

1

Pohledávky z obchod. styku vůči zdr. poj. (prošlá lhůta) - 91 - 180 dnů

číslo

 

nové od 3.12.01

pohledzp_5

a

-7

1

Pohledávky z obchod. styku (prošlá lhůta) - 181 - 360 dnů

číslo

 

nové od 3.12.01

pohledzp_6

a

-7

1

Pohledávky z obchod. styku vůči zdr. poj. (prošlá lhůta) - nad 360 dnů

číslo

 

nové od 3.12.01

zavaz

a

-7

1

Závazky z obchodního styku - celkem

číslo

 

 

zavaz_2

a

-7

1

Závazky z obchodního styku (prošlá lhůta) - do 30 dnů

číslo

 

 

zavaz_3

a

-7

1

Závazky z obchodního styku (prošlá lhůta) - 31 - 90 dnů

číslo

 

 

zavaz_4

a

-7

1

Závazky z obchodního styku (prošlá lhůta) - 91 - 180 dnů

číslo

 

 

zavaz_5

a

-7

1

Závazky z obchodního styku (prošlá lhůta) - 181 - 360 dnů

číslo

 

 

zavaz_6

a

-7

1

Závazky z obchodního styku (prošlá lhůta) - nad 360 dnů

číslo

 

 

zavazdl

a

-7

1

Závazky z obchodního styku vůči dod. léků a zdr. prostř. - celkem

číslo

 

nové od 3.12.01

zavazdl_2

a

-7

1

Závazky z obchodního styku vůči dod. léků a zdr. prostř. (prošlá lhůta) - do 30 dnů

číslo

 

nové od 3.12.01

zavazdl_3

a

-7

1

Závazky z obchodního styku vůči dod. léků a zdr. prostř. (prošlá lhůta) - 31 - 90 dnů

číslo

 

nové od 3.12.01

zavazdl_4

a

-7

1

Závazky z obchodního styku vůči dod. léků a zdr. prostř. (prošlá lhůta) - 91 - 180 dnů

číslo

 

nové od 3.12.01

zavazdl_5

a

-7

1

Závazky z obchodního styku vůči dod. léků a zdr. prostř. (prošlá lhůta) - 181 - 360 dnů

číslo

 

nové od 3.12.01

zavazdl_6

a

-7

1

Závazky z obchodního styku vůči dod. léků a zdr. prostř. (prošlá lhůta) - nad 360 dnů

číslo

 

nové od 3.12.01

VI. Doplňující ekonomické údaje

matene

a

-7

1

Spotřeba materiálu a energie součet ú. 501, ú. 502, ú. 503

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

spnak

a

-7

1

Spotřebované nákupy účt. sk. 50

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

krev

a

-7

1

Náklady na krev a krevní výrobky

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z odd. II

potrav

a

-7

1

Náklady na potraviny pro pacienty

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z odd. II

vsemat

a

-7

1

Náklady na všeobecný materiál (č. ú. 501 07)

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

biomat

a

-7

1

Náklady na biologický materiál (č. ú. 501 01)

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

oprudr

a

-7

1

Opravy a udržování celkem ú. 511

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

cestov

a

-7

1

Cestovné ú. 512

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

najem

a

-7

1

Nájemné z ú. 518 03 (518 03 01 + 518 03 02 +518 03 03 +518 03 04)

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

socpoj

a

-7

1

Náklady na sociální pojištění součet ú. 524 a ú. 525

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

socnak

a

-7

1

Sociální náklady součet ú. 527 a ú. 528

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

trzvyr

a

-7

1

Tržby za vlastní výrobky z ú. 601

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

pofore

a

-7

1

Použití fondu reprodukce na opravy a udržování

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

neforep

a

-7

1

Zúčtování nekrytého fondu reproduk.maj. nebo inv.fondu

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

pluzek

a

-7

1

Průměrný počet lůžek

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

posdnu

a

-7

1

Počet ošetřovacích dnů

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

poc_amb

a

-7

1

Počet ambulantních ošetření-vyšetření od začátku roku do konce sledovaného období

číslo

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

body

a

-7

1

Počet bodů za provedené výkony (v tis.)

číslo

 

nové od 3.12.01

VII. Údaje z Rozvahy Úč OÚPO 3-02

aktiva

a

-10

1

Aktiva (= ř. 125 Rozvahy)

číslo 7,2

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

vl_zdroje

a

-10

1

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv (= ř.126 Rozvahy)

číslo 7,2

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

kr_zavaz

a

-10

1

Krátkodobé závazky (= ř. 189 Rozvahy)

číslo 7,2

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

ci_zdroje

a

-10

1

Cizí zdroje (= ř. 159 Rozvahy)

číslo 7,2

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

ob_aktiva

a

-10

1

Oběžná aktiva (= ř. 42 Rozvahy)

číslo 7,2

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

zasoby

a

-10

1

Zásoby (= ř. 51 Rozvahy)

číslo 7,2

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

poh_cel

a

-10

1

Pohledávky celkem (= ř. 75 Rozvahy)

číslo 7,2

 

od 3.12.01 přesunuto z Příl. 1

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]