Mezinárodní klasifikace nemocí -  přehled variant číselníků použitých v DASTA v blocích ÚZIS

 

 

MKN10 - Mezinárodní klasifikace nemocí - číselník diagnóz čtyřmístný

Používá se v Národním registru rodiček, Národním registru novorozenců, Národním registru vrozených vad a Národním registru potratů. Název diagnózy je na 30 znaků. Číselník bude v DASTA do konce roku 2009. Pro rok 2010 dojde k úpravě datového rozhraní a nahradí ho číselník MKN10_5.

 

MKN10_5  - Mezinárodní klasifikace nemocí - číselník diagnóz pětimístný

Jedná se o číselník MKN10 doplněný o diagnózy členěné na 5.místě. Používá se v Národním registru hospitalizovaných. Obsahuje stejné kódy diagnóz jako  číselník VZP JDG4. Název diagnózy je na 70 znaků.

Diagnózy MKN10_5 se SKUPLA8=1 odpovídají  čtyřmístné klasifikaci a lze je použít tam, kde MKN10.

Diagnózy MKN10_5 se SKUPLA9=1 odpovídají pětimístné klasifikaci.

 

MKN10NOR – Mezinárodní klasifikace nemocí - číselník diagnóz čtyřmístný.

Číselník  se používán pouze ve webové aplikaci Národního onkologického registru.