Datový standard MZ ČR DS 04.11.01

Národní číselník laboratorních položek MZ ČR 02.49.01

Národní zdravotnický informační systém (NZIS 201530)

 

 

 

 

Úvodní informace k DS4 a NČLP

 

Datový standard, současný stav, další rozvoj a vztah DS k projektům e-Health

 

Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01 - aktuální změny

 

Datový standard MZ ČR - DS 04.11.01

 

Národní číselník laboratorních položek MZ ČR - NČLP 02.49.01

 

Národní zdravotnický informační systém (NZIS), číselníky ÚZIS ČR, datové bloky !!

 

Výzva tvůrcům IS a uživatelům DS

 

Webové služby

 

Obsah CD-ROM MZ ČR k NČLP a DS4

 

Nástroje pro práci s NČLP

 

Nástroje pro práci s DS4

 

Firemní bloky v DS4

 

Správce NČLP a DS, adresy, informační zdroje

 

Registrace uživatelů DS a NČLP do seznamu "DASTA"

 

Verze a upgrade DS a číselníků pro DS

 

Pokyny, doporučení, sdělení, odkazy

 

Seznam použitých zkratek

 

 

Sdělení Odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví:

 

Datový standard verze "4" (DS4) je platný od 1. 1. 2007.

 

Od 1. 1. 2007 jsou veškeré další upgrade Datového standardu i NČLP k dispozici pouze na serveru webových služeb - http://ciselniky.dasta.mzcr.cz  - včetně všech potřebných číselníků, nástrojů a dokumentů.

 

Od 1.12.2008 je přístup k serveru webových služeb možný také cestou http://ciselniky.dasta.medinfo.cz.

 

Od 1.07.2012 je DS4 významně inovován a doporučen k plošnému zavádění do praxe.

 

Od 1.07.2012 je DS4 k dispozici také na http://www.dastacr.cz/ včetně dalších informací k DS i NČLP.

 

 

© Copyright

Tento počítačový systém (nástroje i dokumenty) je chráněn autorským právem. 

 

Praha, 22. 6. 2015