PRÁCE S LOKÁLNÍM ČÍSELNÍKEM LABORATORNÍCH POLOŽEK

 

Spolupráce SLP a ČLP s LIS Akord - základní informace

 

Systém SLP i jeho zdarma distribuovaná verze ČLP od verze 2.01.01 (dále jen SLP) podporuje spolupráci s LIS Akord verze 5.10 a vyšší. Uživatelé LIS Akord si mohou vybrat, zda lokální číselník laboratoře bude spravován interními číselníky LIS Akord (běžný stav do zavedení DS 2.01.01) nebo využijí možnost propojení se systémem SLP (nová perspektivní a standardní forma práce).

 

Pokud se stávající uživatelé LIS Akord rozhodnou začít spravovat číselníky pomocí systému SLP, je připraven export číselníků z LIS Akord do SLP. Postup exportu je popsán v dokumentaci k LIS Akord.

 

Pokud bude využívána správa lokálních číselníků laboratoře v systému SLP, je možné v LIS Akord zapnout volbu, která znemožní v LIS Akord úpravy těch údajů, které jsou spravovány systémem SLP.

Tato varianta práce je výhodná zejména při využívání systému SLP pro tvorbu laboratorní dokumentace včetně všech forem laboratorních příruček (hypertextových i tištěných). Jedná se o standardní formu práce s NČLP. Více informací o propojení SLP a LIS Akord poskytne firma Akord.

 

Před zahájením práce s lokálním číselníkem laboratorních položek je nutné v systému SLP nastavit v počátečním nastavení systému (menu Systém / Počáteční nastavení systému) spolupracující LIS na hodnotu Akord.

 

Při vyplňování údajů v lokálním číselníku laboratorních položek zadávejte do položky Lokální kód ten kód, který používáte (nebo budete používat) pro zadávání vyšetření v laboratoři. Kód musí být jednoznačný v rámci příslušné laboratoře (gesce).

 

Pokud změníte stav položky LČLP na “schváleno” (stav = 4), není možné lokální kód již změnit, aby byla zachována jednoznačná vazba mezi SLP a LIS Akord.

 

Pro názvy v sestavách a žádankách se v LIS Akord používá položka Název pro LP2.

 

Položka Název pro LP1 slouží především pro některé formy laboratorních příruček a v LIS Akord se s výjimkou speciálních sestav nevyužívá - ponechávejte ji v nastaveném režimu automatické konstrukce.

 

Do položky Zkratka můžete uvést vhodný zkrácený tvar, který se použije ve zkrácených sestavách nebo např. při generování lékařských zpráv. Pokud zkratka nebude uvedena, použije se v těchto sestavách obsah položky Název pro LP2.

 

Ostatní položky v dialogu LČLP vyplňte podle dokumentace k programu SLP.