Nástroje pro práci s NČLP - vztah ČLP a SLP

 

 

Národní číselník laboratorních položek i všechny interní číselníky související a interní číselníky potřebné pro datový standard, jsou vytvářené autorským kolektivem za pomoci autorské verze systému SLP. Autorský kolektiv je tvořen řadou zástupců mnoha odborných společností klinických oborů s laboratorní složkou. Autoři předávají výsledky své práce správci (“správce NČLP”).

K distribuci jsou pak tyto číselníky zpracovávány správcem ve správcovské verzi systému SLP.

 

Pro vlastní práci laboratorních uživatelů byla odvozena uživatelská verze systému SLP, která je komerčně šířena (čímž získává prostředky na svůj další rozvoj). Jejím hlavním posláním je podpora přípravy laboratoře k akreditaci. Její součástí jsou také agendy pro práci s NČLP, LČLP a číselníky LIS a vytváření potřebných podkladů pro spolupracující LIS (a jiné IS) a pro datový standard.

 

Pro potřebu datového standardu verze 2.01.01 (a výše) byl z uživatelské verze systému SLP odvozen nástroj pro práci s NČLP, LČLP a číselníkem LIS, který slouží k vytváření potřebných podkladů pro spolupracující LIS (a jiné IS) a pro datový standard. Navíc jsou zde také agendy pro práci se škálami, vazbami, interními číselníky aj. Tento nástroj je označován jako program ČLP, je součástí DS a je poskytován bezplatně.

 

Laboratoř se může rozhodnout, zda půjde cestou SLP nebo ČLP. Vzhledem k tomu, že jsou SLP i ČLP datově a funkčně kompatibilní, je uživateli umožněn přechod z ČLP na SLP odpovídající verze (počínaje verzí 2.01.01).

 

 

Z tohoto plyne, že uživatel, který již pracuje s verzí SLP 2.01.01 a výše nepotřebuje vůbec instalovat program ČLP - ba dokonce by jej ani instalovat neměl, neboť by si mohl z nepozornosti způsobit problémy. Informace k případné instalaci ČLP vedle SLP najdete na konci tohoto textu!

 

 

Dále je zřejmé, že uživatel, který používá SLP nižší verze (než 2.00.00), si buď opatří upgrade SLP, nebo SLP opustí a bude dále pracovat s ČLP (doporučujeme konzultovat s dodavatelem SLP).

 

 

Je samozřejmé, že program ČLP plně zajistí vše, co je nutné pro přípravu souborů potřebných pro datový standard DS 2.01.01 a výše (ale není určen k zajišťování přípravy laboratoře k akreditaci).

 

 

Aby vztah mezi uživatelskou verzí informačního systému SLP a mezi programem ČLP byl jednoznačně zřejmý, zopakujme:

 

·         z hlediska obsluhy DS 2.01.01 jsou SLP i ČLP datově a funkčně kompatibilní

 

·         z hlediska přípravy laboratoře k akreditaci zajišťuje ČLP jen nepatrnou část problematiky

 

·         přípravou laboratoře k akreditaci, vytvářením laboratorní dokumentace a příruček a podporou edukace se zabývá většinou svých funkcí systému SLP; pro SLP je zajištění obsluhy DS záležitost významná, leč nevelká (z hlediska svých funkcí a datového rozsahu); významnou vlastností SLP je, že nabízí laboratorní informace všech typ vzájemně provázané a v potřebných souvislostech

 

 

Aby byly texty na CD-ROM s NČLP použitelné pro uživatele ČLP i SLP, jsou v popisech uváděny většinou odkazy na oba nástroje - ve tvaru “ČLP (SLP)”. Obecně platí, že popisy k problematice vázané k podpoře DS jsou pro ČLP i SLP totožné nebo velmi blízké.

 

Společná instalace programů ČLP a SLP na jednom počítači

 

Uživatelé programu SLP program ČLP nepotřebují. Vše, co poskytuje program ČLP, je obsaženo i v programu SLP. Proto uživatel SLP program ČLP instalovat nemusí.

 

Pokud ale přesto bude na jednom počítači nainstalován program SLP i ČLP, k žádné kolizi datových souborů nedojde. Každý program bude nainstalován do svého adresáře (program ČLP je standardně instalován do adresáře C:\CLP, program SLP do adresáře C:\SLP_WIN nebo C:\SLP).

 

Pokud se Vám po instalaci programu ČLP a následném spuštění programu SLP objeví chyba "Verze prostředků si neodpovídají", je třeba v adresáři c:\windows\system vymazat soubor VFP6RCZE.DLL.

Toto se realizuje pomocí Průzkumníku. Pokud soubor nebude v průzkumníku vidět, je nutné donutit Průzkumník zobrazit všechny soubory.

Nejlépe přes menu Zobrazit -> Možnosti - záložka Zobrazit - skryté soubory - zobrazit všechny soubory [OK] (pro Windows 95), ve Windows 98 je postup pro zobrazení všech souborů obdobný.