PRÁCE S LOKÁLNÍM ČÍSELNÍKEM LABORATORNÍCH POLOŽEK

 

Spolupráce SLP a ČLP s LIS firmy MP-PROGRAM - základní informace

 

Systém SLP® i jeho zdarma distribuovaná verze ČLP od verze 2.01.01 podporuje spolupráci se systémem INFOLAB® verze 4.8.2 a vyšší firmy MP-PROGRAM.

 

Pro stávající uživatelé systému INFOLAB®, kteří se rozhodnou začít spravovat číselníky svého LIS pomocí systému SLP (nebo programu ČLP), je připraven export číselníků z LIS do SLP (ČLP). K tomuto účelu je na vyžádání dodávána externí aplikace - exp_slp.exe. Exportovány jsou jak základní údaje o metodách tak i škály. Postup exportu je popsán v uživatelské dokumentaci LIS. Tato varianta práce je výhodná zejména při využívání systému SLP pro tvorbu laboratorní dokumentace včetně všech forem laboratorních příruček (hypertextových i tištěných). Jedná se o standardní formu práce s NČLP, kterou doporučuje datový standard DS 2.01.01 (a výše) jako jedinou správnou.

 

Pro maximální usnadnění tohoto způsobu udržování definic potřebných pro LIS byl v SLP (ČLP) připraven speciální dialog. Je v záložce Lokální číselník pod tlačítkem LIS a obsahuje všechny základní definiční údaje pro metody v LIS INFOLAB®. Uživatel může připravit základní definici v SLP (ČLP) a provést následně export do LIS INFOLAB®. Více informací o propojení SLP (ČLP) a systému INFOLAB® poskytne firma MP-PROGRAM. Před zahájením práce s lokálním číselníkem laboratorních položek LČLP je nutné v SLP (ČLP) nastavit v počátečním nastavení systému (menu Systém / Počáteční nastavení systému) spolupracující LIS na hodnotu MP-PROGRAM - jinak by nebylo tlačítko “LIS” k dispozici.

 

Při vyplňování údajů v lokálním číselníku laboratorních položek LČLP zadávejte do položky Lokální kód ten kód, který používáte (nebo budete používat) pro zadávání vyšetření v laboratoři. Kód musí být jednoznačný v rámci příslušné laboratoře. Pokud změníte stav položky na “schváleno” (stav = 4), není možné lokální kód již změnit, aby byla zachována jednoznačná vazba mezi SLP (ČLP) a INFOLAB®.

 

Pro názvy v sestavách a v žádankách se v INFOLAB®  používá položka Název pro LP2.

Položka Název pro LP1 slouží především pro některé formy laboratorních příruček a v INFOLAB® se nevyužívá - doporučujeme ji neměnit (ponechat ji na automatické údržbě systémem SLP) .

Do položky Zkratka můžete uvést klíčové slovo metody.

Ostatní položky v dialogu LČLP vyplňte podle dokumentace k programu SLP (ČLP).