PRÁCE S LOKÁLNÍM ČÍSELNÍKEM LABORATORNÍCH POLOŽEK

 

Spolupráce SLP a ČLP s LIS těch firem, které nejsou bezprostředně označované jako “spolupracující LIS” - základní informace

 

Systém SLP i jeho zdarma distribuovaná verze ČLP od verze 2.01.01 (dále jen SLP) podporuje spolupráci se všemi LIS. Na přání tvůrců jednotlivých LIS mohou být v systému SLP (i v programu ČLP) připraveny speciálně modifikované dialogy i další dialogová okna a případně i další funkce, které umožní těsnější provázání LIS a SLP/ČLP. Speciální funkce dovolí např. počáteční naplnění systému SLP vhodnými údaji vytvořenými v LIS (popisy, škály aj.).

 

I pokud tyto speciální funkce a dialogy tvůrci vašeho LIS nepožadovali, můžete pracovat standardní formou, popisovanou v návodech k systému SLP i programu ČLP. Důležité pouze je, aby vámi užívaný LIS uměl načítat příslušné soubory, které poskytuje standardní formou SLP (ČLP) při vytváření podkladů pro DS.

(To platí nejen o základních souborech typu LČLP a ŠKÁLY, ale i o číselnících MTV, materiálů, nádobek aj.).

 

Pokud vámi užívaný LIS umí načítat a zpracovávat soubory (číselníky) vytvářené SLP (ČLP) a standardně s nimi pracuje, musí vám minimálně být sděleno, jaký kód je nutné vyplňovat v položce “Lokální kód” u provazovaných položek LČLP (viz dialog “Lokální číselník” v “LČLP” v menu “Položky”).

 

Zdůrazňujeme, že export číselníků ze systému SLP (i programu ČLP) je připraven ve standardní formě a je pro všechny spolupracující LIS ve své podstatě totožný. Liší se pouze drobnými úpravami některých položek (například redukcí délek některých textových řetězů) nebo doplněním speciálních číselníků navíc.

Nemělo by být problémem pro žádný LIS, stát se spolupracujícím laboratorním informačním systémem, který přebírá potřebné soubory (číselníky) z SLP nebo ČLP. Vzhledem k tomu, že mají tyto číselníky strukturu popsanou v rámci DS 2.01.01 a výše, je možné je také poskytovat spolupracujícím NIS nebo IS praktických lékařů.

 

Pokud vámi užívaný LIS toto neumí, je nutné najít vhodné řešení tohoto problému.