PRÁCE S LOKÁLNÍM ČÍSELNÍKEM LABORATORNÍCH POLOŽEK

 

Spolupráce SLP a ČLP s LIS NH - základní informace

 

 

Verze LIS NH 2.2 bude podporovat spolupráci s programem ČLP a systémem SLP.

 

Komunikace směrem z LIS NH do ČLP (SLP) je možná po domluvě s autorem.

 

Autor LIS NH doporučuje uživatelům tohoto systému využívat standardní postup - udržovat laboratorní číselník programem ČLP nebo systémem SLP a LIS průběžně aktualizovat daty exportovanými z ČLP (SLP).

 

Při vytváření vazeb “NČLP -> LČLP -> číselník LIS NH” je nutné:

·         do položky Lokální kód zadávat číselný kód, používaný v LIS NH pro zadávání požadavků do žádanek

·         do položky Název pro LP2 uvádět název položky běžně užívaný v laboratoři (LIS NH jej používá i pro tiskové sestavy) - délka této položky musí být omezena na 30 znaků

 

Další informace budou součástí LIS NH verze 2.2.

Předpokládaným termínem dokončení této verze je konec června 2002.