Práce s vazbami (vazby mezi položkami LČLP)

 

 

Úvod

 

Základní informace o vazbách mezi položkami NČLP a LČLP jsou popsány v dokumentech:

Vazby mezi položkami NČLP - obecně

Vazby mezi položkami NČLP - definice vazeb

 

 

V současné verzi jsou vytvořeny základní vazby mezi položkami NČLP, lze je již plně využívat.

Další speciální vazby mezi položkami NČLP budou průběžně doplňovány.

 

 

Vazby, které jsou k dispozici v NČLP počínaje verzí 2.01.01

 

LV        kde je uložen příslušný objem materiálu       

            vazba od položky mající vznik=M a SYST=DUF, F, STF, SW, U nebo UNSFDR

            na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu = VOLUME a proceduru = DTP

(SYST_VOLUME_DTP)

 

LT        kde je uložen příslušný čas sběru materiálu

            vazba od položky mající vznik=M a SYST=DUF, F, STF, SW, U nebo UNSFDR

            na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu = TIME a proceduru = DTP

(SYST_TIME_DTP)

 

LS        kde je uložena informace o stavu materiálu

            vazba od každé položky mající vznik=M nebo V

            na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu = SAMPLE a proceduru DTP

(SYST_SAMPLE_DTP)

 

LO        kde je uložena informace o typu odběru materiálu

            vazba od každé položky mající vznik=M nebo V

            na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu “sampling” a proceduru “dtp”

(SYST_SAMPLING_DTP)

 

LJ        kde jsou uloženy poznámky a jiné informace

            vazba od každé položky mající vznik=M nebo V

            na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu “remother” a proceduru “dtp”

(SYST_REMOTHER_DTP)

 

NP        odpovídající měřená položka s blíže neurčenou procedurou

            vazba od každé položky mající vznik=M a proceduru PROC ≠ “ *

na položku mající vznik=M a proceduru PROC = “ *

 

UO       uložení příslušného vypočítaného odpadu

            vazba od položky mající vznik=M na položku mající vznik=D

 

            vazba od položky SYST_komp_proc mající vznik=M,

kde systém SYST = DUF, F, STF, SW, U nebo UNSFDR,

            na odpovídající položku s kódem  DSYST_komp_proc mající vznik=D,

            kde systém DSYST = DDUF, DF, DSTF, DSW, DU nebo DUNSFDR

 

UC        uložení příslušné hodnoty koncentrace

            vazba od položky mající vznik=D na položku mající vznik=M

 

            vazba od položky DSYST_komp_proc mající vznik=D,

kde systém DSYST = DDUF, DF, DSTF, DSW, DU nebo DUNSFDR,

            na odpovídající položku s kódem  SYST_komp_proc mající vznik=M,

kde systém SYST = DUF, F, STF, SW, U nebo UNSFDR

 

 

 

Podrobné informace k práci s vazbami mezi položkami LČLP budou připojeny v další verzi, po dokončení příslušných agend ve spolupracujících informačních systémech.

 

V programu ČLP (SLP) jsou příslušné moduly dokončené a funkční, takže lze s vazbami zkušebně experimentovat, ale dosud bez další odezvy ve spolupracujících LIS a NIS. Vyčkejte prosím dalších pokynů.

 

Nyní slouží příslušné dialogy v programu ČLP (SLP) k testování dokončovaných modulů v některých LIS.