Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01 

 

Seznam je veden s následující strukturou:

·         datum

·         blok  (je-li změna vázána k bloku) nebo číselník (týká-li se struktury souvisejícího číselníku)

·         položka bloku jehož se změna týká (je-li změna vázána k položce bloku)

·         verze, od níž je změna platná

·         popis změny (včetně zdůvodnění a dalších souvisejících informací)

 

Pod tabulkou jsou připojeny aktuální a významné informace další. 

 

Pokud je přidávána do stávajícího datového bloku nová položka anebo je původní měněna, je též vyznačována změna v tabulce popisu bloku (ve sloupci “změny”).

Pokud je přidáván nový datový blok, je počátek jeho platnosti vyznačen v záhlaví tabulky.

 

 

SEZNAM ZMĚN - TABULKA

 

DATUM

BLOK,

ČÍSELNÍK

položka

změna

od verze

popis

 

 

 

 

 

 

2006-12-20

 

 

 

04.01.01

 

Zavedení DS 04.01.01 s NČLP 2.17.01 do praxe - platí od 1. 1. 2007

 

 

 

 

 

 

2007-03-31

XSD soubory

 

04.01.02

Ve všech XSD souborech pro DS 4 došlo ke změně jmenných prostrorů (namespaces) - z označení všech jmenných prostorů bylo vypuštěno číslo verze na konci. Například

xmlns:dsComm="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type-4.01.01"

se změnilo na

xmlns:dsComm="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type"

2007-03-31

nrhiType v ds_idu-4.01.01.xsd

hreoper

04.01.02

Byla opravena chyba ds_idu-4.01.01.xsd. Opraven typ atributu z logical na number0-3. Číslo verze XSD souboru se zvýšilo na ds_idu-4.01.02.xsd

2007-03-31

nrhhType v ds_idu-4.01.01.xsd

nrhi

04.01.02

Byla opravena chyba ds_idu-4.01.01.xsd. Opraven počet výskytů elementu nrhi v nrhh -  do schematu byl doplněn počet výskytů maxOccurs="unbounded"

2007-03-31

nrhiType v ds_idu-4.01.01.xsd

hdrg

04.01.02

Byla opravena chyba ds_idu-4.01.01.xsd. Opravena délka pro atribut hdrg z 3 na 5 (str3 -> str5). Číslo verze XSD souboru se zvýšilo na ds_idu-4.01.02.xsd

2007-03-31

číselník nclpnduv

 

04.01.02

přidán nový číselník nclpnduv (důvod neaktuálnosti položky NČLP)

2007-03-31

číselník nclppol

neaktuv

04.01.02

přidána nová položka neaktduv (char 8) - důvod neaktuálnosti položky NČLP

 

 

 

 

... upgrade číselníků ...

2007-04-02

 

 

04.01.02

Vydání opravy DS 04.01.02 s NČLP 2.18.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... v blocích provedeny úpravy textových popisů, upgrade číselníků ...

2007-10-01

 

 

04.01.03

Vydání upgrade DS 04.01.03 s NČLP 2.19.01

 

 

 

 

 

2007-11-26

číselník SUBLATKY

 

04.01.04

Přidán nový číselník pro NZIS SUBLATKY (substituční látky). Číslo verze XSD souboru uzis-4.01.01.xsd se zvýšilo na uzis-4.02.01.xsd

 

 

 

 

... upgrade číselníků ...

2007-12-01

 

 

04.01.04

Vydání upgrade DS 04.01.04 s NČLP 2.20.01

 

 

 

 

 

2007-12-12

nrrodn

rhp

04.01.05

změna rozsahu povolených hodnot z 6,50 - 7,50 na 650 - 750

2007-12-12

nrpot

ptrvbyd

04.01.05

odstranění nepovinného atributu ptrvbyd

2007-12-12

nrpot

pzamest

04.01.05

odstranění nepovinného atributu pzamest

2007-12-12

nrpot

pnarodn

04.01.05

odstranění nepovinného atributu pnarodn

2007-12-12

nrpot

pdapot

04.01.05

přidány pokyny

2008-01-01

 

 

04.01.05

Vydání upgrade DS 04.01.05 s NČLP 2.20.01

 

 

 

 

 

2008-03-12

číselník ZARNOR

 

04.01.06

Přidán nový číselník pro NZIS ZARNOR (číselník zařízení pro NOR)

2008-03-12

nrnar

nrpi

04.01.06

dosud povinný atribut se mění na nepovinný      

2008-03-12

nrnar

nuko

04.01.06

dosud povinný atribut se mění na nepovinný

2008-04-01

 

 

04.01.06

Vydání upgrade DS 04.01.06 s NČLP 2.21.01

 

 

 

 

 

2008-06-20

 

 

04.02.01

 

2008-06-20

 

 

04.02.01

 

2008-06-20

 

 

04.02.01

 

2008-06-20

 

ku_z_lab

04.02.01

Byly doplněny komentáře ke korektnímu používání NČLP položek

 

 

 

 

 

2008-06-20

nor

 

 

dosud prázdný blok nor byl do DS4 nově zpracován včetně navazujících bloků nor_cast1, nor_cast2, nor_hla, nor_chyba, nor_vstup, nor_vyjimka, nor_vystup (je pouze součástí DS4, z DS3 byl prázdný blok nor odstraněn)

2008-06-20

číselník VVCHY

položka naz

04.02.01

prodloužení položky naz z 200 na 250 znaků

2008-06-20

číselník ZDRPOJ

 

04.02.01

odstraněny nepovinné položky uli, psc, mes, zri, red, tuz, tel, fax

2008-06-20

 

 

04.02.01

Vloženy dva významné dokumenty:

- informační dokument  Datový standard, současný stav a eH

- průzkumový dokument

2008-07-01

 

 

04.02.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.01.

 

 

 

 

 

2008-12-12

číselník ATEST

 

04.02.02

číselník ATEST byl z DS odstraněn

 

2008-12-12

číselník MKN10 -> JDG4

 

04.02.02

s ohledem na kolizi jmen číselníku MKN-10 od UZISu a externího číselníku MKN-10 byl v souladu s názvoslovím VZP změněn název externího číselníku MKN-10 na JDG4. Změna je promítnuta do všech popisů bloků i dokumentů

2008-12-12

auzku

diag

04.02.02

prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků

2008-12-12

dgz

diag

04.02.02

prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků

2008-12-12

faz

diag

04.02.02

prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků

2008-12-12

pnz

diag_poc, diag_kon

04.02.02

prodloužení délky ze 4 na max. 5 znaků

2008-12-12

nrhi

hdgz, hdg1, hdg2, hdg3, hdg4, hdg5, hdgo, hdgzzz, hdg1c, hdg1a

04.02.02

- úprava délky z 5 na max. 5 znaků  (oprava rozporu mezi tabulovým popisem a XML schematem)

- změna připojeného číselníku z MKN-10 (UZIS) na JDG4 (VZP)

2008-12-12

 

 

04.02.02

Vložen průzkumový dokument  Anketa k DASTA a k NČLP - prosíme o jeho zpracování a zaslání (podrobnosti v dokumentu)

2008-12-12

 

 

04.02.02

Na základě požadavků tiskového odboru MZ ČR byla ve všech příkladech upravena rodná čísla a jména tak, aby bylo jednoznačné, že nepatří žádné reálné osobě

2008-12-15

 

 

04.02.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.02.

 

 

 

 

 

2009-02-29

číselník MKN10_5

 

04.02.03

přidán nový číselník pro NZIS MKN10_5 (číselník MKN10 pětimístný)

2009-03-05

p

typpoj

04.02.03

změna délky z 2 na -2

2009-03-15

 

 

04.02.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.03.

 

 

 

 

 

2009-06-02

nrhi

hdgz, hdg1, hdg2, hdg3, hdg4, hdg5, hdgo, hdgzzz, hdg1c, hdg1a

04.02.04

- změna připojeného číselníku z JDG4 (VZP) na MKN10_5 (UZIS)

2009-06-10

číselník MKN10N90

 

04.02.04

již nepoužívaný číselník vyřazen z DS (nebyl na něj odkaz z žádného bloku DS)

2009-06-15

 

 

04.02.04

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.04.

 

 

 

 

 

2009-09-15

avykhlav, vykhlav

plaod, plado

 

04.02.05

atributy přejmenovány v souladu s číselníkem CISZAR na plati_od, plati_do, změna délky z 6 na 10 znaků a formátu z RRRRMM na RRRR-MM-DD

2009-09-15

v1, v1_ctvrt, v1_pece

 

04.02.05

z bloku v1 odstraněny odkazy na již nepoužívané bloky v1_ctvrt, v1_osoby, definice bloků v1_ctvrt a v1_pece odstraněny z DS

2009-09-15

číselník ZRCHY

položka naz

04.02.05

prodloužení položky naz z 200 na 230 znaků

2009-09-15

diag

 

04.02.05

vytvořen samostatný popis bloku diag (dosud byl popis součástí bloku dgz)

2009-09-15

vrac, vrkpa

priznak

04.02.05

odstraněn nepovinný atribut priznak (kvůli duplicitě - atribut se vztahuje k elemntu kvantita, který též obsahuje povinný atribut priznak)

2009-09-15

kvantita

 

04.02.05

vytvořen samostatný popis bloku kvantita (dosud byl popis součástí bloku vrac)

2009-09-15

revize popisu bloků DS4

 

04.02.05

rozsáhlá revize popisu všech bloků a formální opravy popisů - hlavně oprava délek atributů (sloupec "D") z tvaru "přesně xx" na "maximálně xx"

2009-09-29

 

 

04.02.05

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.02.05.

 

 

 

 

 

2009-12-08

nrnar

ndgop, ndgvv1, ndgvv2, ndgvv3, ndgvv4, ndgvv5, ndg1, ndg2, ndg3, ndg4

04.03.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

nrpot

pdg

04.03.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

nrrod

rdgind1, rdgind2, rdgteh1, rgdteh2, rdgpor, rdgsest1, rdgsest2, rdgsc1, rdgsc2

04.03.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

nrvs

vdg1, vdg2, vdg3, vdg4, vdgro1, vdgro2, vdiamel, vdginfo, vdgjine

04.03.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

ne

e1, e7

04.03.01

odstraněny elementy e1, e7

2009-12-08

e2

drvyk

04.03.01

změna hodnoty konstanty z E202 na E201

2009-12-08

e3

cisobd

04.03.01

změna výčtu hodnot z 06, 12 na 12

2009-12-08

e3

drvyk

04.03.01

pro atribut určena konstantní hodnota E301

2009-12-08

e3h

radek

04.03.01

změna povolených hodnot z 11-40 na 11-21, 31

2009-12-08

e3od3

radek

04.03.01

změna povolených hodnot z 41-50 na 41-44

2009-12-08

e4

zp201, zp205, zp207, zp211, zp213

04.03.01

změna plného názvu (jména pojišťovny)

2009-12-08

e4

zp222

04.03.01

odstraněn nepovinný atribut zp222

2009-12-08

e4

zp228, zp000, danevid, ucetni, datschr

04.03.01

přidány nepovinné atributy zp228, zp000, danevid, ucetni, datschr

2009-12-08

e5_8

cisobd

04.03.01

pro atribut určena konstantní hodnota 12

2009-12-08

e5_8

drvyk

04.03.01

pro atribut určena konstantní hodnota E501

2009-12-08

e5_8h

radek

04.03.01

změna povolených hodnot z 21-60 na 11-25, 71-78, 81-84, 91-99, 101-106, 111-114,121-126

2009-12-08

e5_8h

radek

04.03.01

změna délky z 2 na -3

2009-12-08

nelfv

llekps

04.03.01

přidání povinného atributu llekps

2009-12-08

avykhlav

prijmeni

04.03.01

změna délky z -15 na -20

2009-12-08

vykhlav

prijmeni

04.03.01

změna délky z -15 na -20

2009-12-08

vykzaver

vypmail

04.03.01

změna délky z -30 na -50

2009-12-08

e6

e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece

04.03.01

odstraněny elementy e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece (komplexní předělání výkaz e6)

2009-12-08

e6_vyk

 

04.03.01

kompletní předělání výkazu e6 - blok e6_vyk obsahuje mnoho nových atributů i atributů z vyřazených bloků e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece. Některé stávající atributy byly vyžazeny - podrobně viz nový tvar bloku  e6_vyk

2009-12-15

 

 

04.03.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.03.01.

 

 

 

 

 

2010-03-20

nrnar

nuko

04.04.01

dosud nepovinný atribut změněn na povinný

2010-03-31

 

 

04.04.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.04.01.

 

 

 

 

 

2010-05-20

vrn

jednotka

04.05.01

přidán nový povinný atribut jednotka

2010-05-20

prepocet

hodnota_lok

04.05.01

přidán nový povinný atribut hodnota_lok

2010-05-20

prepocet

skala_lok

04.05.01

přidán nový nepovinný element skala_lok

2010-06-08

nrnar

nrcd

04.05.01

dosud povinný atribut nrcd je od verze 4.05.01 nepovinný

2010-06-09

dasta

verze_nclp

04.05.01

z pokynů byl vypuštěn bod "2. není-li NČLP vůbec využíván, zadává se nejnižší verze 2.00.00" protože verze_nclp neoznačuje pouze národní číselník laboratorních položek, ale též ostatní číselníky využívané v DS (např. TAB_TO, TAB_KF) - proto je nutné uvést vždy aktuální verzi použitých číselníků

2010-06-09

bloky vr, vrn

 

04.05.01

Inovace popisů ve vazbě na NČLP a jeho položky typu N a L,

inovace pokynů pro realizaci přenosu numerických výsledků;

viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN

 

2010-06-30

 

 

04.05.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.05.01.

 

 

 

 

 

2010-09-20

dasta

ur

04.06.01

přidána nová hodnota atributu -"N" pro použití v HPN (hlášení pracovní neschopnosti) pro ČSSZ

2010-09-20

pd

stav

04.06.01

doplnění pokynů pro použití v HPN

2010-09-20

pm

as, a

04.06.01

doplnění pokynů pro použití v HPN

2010-09-20

is

os

04.06.01

přidán nový nepovinný element os (odesílatel - spojení) pro použití v HPN

2010-09-20

is

as, ip

04.06.01

doplnění pokynů pro použití v HPN

2010-09-20

ip

rodcis, jmeno, pn

04.06.01

doplnění pokynů pro použití v HPN

2010-09-20

pn

hpn

04.06.01

přidán nový element hpn (hlášení pracovní neschopnosti)

2010-09-20

pn

pdhpn

04.06.01

přidán nový element pdhpn (potvrzení doručení hlášení pracovní neschopnosti)

2010-09-20

pn

pnz, hpn, pdhpn

04.06.01

přidány podmínky pro použití elementů pnz, hpn, pdhpn

2010-09-20

os

 

04.06.01

vytvořen nový element "os" (odesílatel - spojení) pro použití v HPN

2010-09-20

pdhpn

 

04.06.01

vytvořen nový element "pdhpn" (potvrzení doručení hlášení pracovní neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-20

hpn

 

04.06.01

vytvořen nový element "hpn" (hlášení pracovní neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-20

izam

 

04.06.01

vytvořen nový element "izam" (informace o zaměstnání) pro použití v HPN

2010-09-20

chpn

 

04.06.01

vytvořen nový element "chpn" (číslo hlášení dočasné pracovní neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-20

ahpn

 

04.06.01

vytvořen nový element "ahpn" (adresa pobytu v době neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-20

idl

 

04.06.01

vytvořen nový element "idl" (identifikace lékaře) pro použití v HPN

2010-09-20

idlp

 

04.06.01

vytvořen nový element "idlp" (položka identifikace lékaře) pro použití v HPN

2010-09-20

vchz

 

04.06.01

vytvořen nový element "vchz" (vycházky) pro použití v HPN

2010-09-20

hsp

 

04.06.01

vytvořen nový element "hsp" (hospitalizace) pro použití v HPN

2010-09-20

zpshl

 

04.06.01

vytvořen nový element "zpshl" (zpětný souhlas) pro použití v HPN

2010-09-20

urssz

 

04.06.01

vytvořen nový element "urssz" (ukončení rozhodnutím SSZ) pro použití v HPN

2010-09-20

pece_zm

 

04.06.01

vytvořen nový element "pece_zm" (změna péče) pro použití v HPN

2010-09-20

číselník DUPRP

 

04.06.01

Přidán nový číselník DUPRP (HPN - důvod k ukončení pracovní neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-30

 

 

04.06.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.01.

 

 

 

 

 

2010-12-03

chyba_pd

 

04.06.02

doplněny pokyny pro použití bloku pro HPN

2010-12-03

e4h

radek

04.06.02

změna délky z 2 na -3 a rozsahu hodnot z 1-99 na 1-199

2010-12-03

z

dat_du

04.06.02

povolen formát DT i DTS

doplněny pokyny: standardně se používá formát DT, pouze je-li zadost="E", použije se formát DTS

2011-01-01

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.02.

 

 

 

 

 

2011-03-22

číselník NCLPVEOV

 

04.06.03

V číselníku NCLPVEOV byly vyřazeny hodnoty AB! a A!.

2011-03-22

číselník NCLPPOL

 

04.06.03

V číselníku NCLPPOL, údaj DSEOBJ (povolené varianty pro elektronické objednávání vyšetření) byla nahrazena hodnota AB! hodnotou AB a hodnota A! hodnotou A.

2011-03-22

skala

 

04.06.03

V popisu bloku byla doplněna informace, že popis bloku skala je zároveň popisem bloku skala_lok.

2011-03-22

vrn

 

04.06.03

Byl změněn typ atributu "hodnota" z number6.2 na number6.4 (rozšíření z 2 na 4 desetinná místa)

2011-04-01

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.03.

 

 

 

 

 

2011-05-10

číselníky MKN10, MKN10_5, MKN10NOR

 

 

04.06.04

obsah číselníků byl vrácen do stavu platného na začátku roku 2011 - viz Sdělení o odložení platnosti aktualizace číselníku MKN-10, vydaného ke dni 1.4.2011

 

 

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.04.

 

 

 

 

 

2011-06-21

is

oddel

04.06.05

Změna typu atributu: v označení oddělení povolena i písmena

2011-06-21

pracoviste

ns

04.06.05

Změna typu atributu: v označení nákladového střediska povolena i písmena, délka přesně 8 číslic změněna na až osm číslic a písmen

2011-06-21

ku_z, ku_o, ..

idku

04.06.05

Změna typu atribztu: v první části identifikátoru klinické události povolena i číslice 0 (dosud jen 1-9)

2011-06-27

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.05.

 

 

 

 

 

2011-10-10

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.06.

 

 

 

 

 

2011-12-10

číselník DUVUKON

 

04.06.07

položka KOD prodloužena z char 1 na char 3

 

2011-12-10

ds_idu-4.05.05.xsd

 

04.06.07

změna obsahu výčtů tnm_tType, tnm_nType, tnm_mType používaných v rozhraní pro národní onkologický registr (NOR)

2011-12-10

číselník NCLPONP

 

04.06.07

přidáno 8 nových záznamů pro oblast mikrobiologie (N2SV0, N2SV1, N2SKS, N2SZ0, N2SSP0, N2SAN0, N2SA0, N2SA1)

2011-12-10

v

 

04.06.07

připojena informace k celému bloku v k pořadí sdělování výsledků v blocích vr

2011-12-10

vr

ind_oprav_sd

04.06.07

připojena poznámka k variantě "M" ke sdělování doplněných nálezů

2011-12-10

číselníky MKN10, MKN10_5, MKN10NOR

 

04.06.07

Byla provedena systematické revize číselníků MKN - viz  MKN-10 s platností od 1. ledna 2012

2011-12-10

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.07.

 

 

 

 

 

2012-03-15

číselník TNM

 

04.06.08

Přidán nový číselník TNM (TNM - TNM klasifikace) pro použití v blocích UZIS

2012-03-15

nrpot

pdapot

04.06.08

změna formátu hodnoty atrubutu na RRRR-MM-DD (dosud DDMMRRRR)

2012-03-16

uot

 

04.06.08

připojena informace o vazbě na blok ocz

2012-03-16

uks

 

04.06.08

připojena informace o vazbě na blok vr

2012-03-21

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.08.

 

 

 

 

 

2012-05-25

text

autor

04.07.01

místo atributu autor je v bloku použit element autor

2012-05-25

text

ktext

04.07.01

změna násobnosti výskytu elementu ktext - element může být od této verze v bloku použit více než jednou (nadále platí, že lze použít buď element ktext, nebo element priloha)

2012-05-25

text

priloha

04.07.01

změna násobnosti výskytu elementu priloha - element může být od této verze v bloku použit více než jednou (nadále platí, že lze použít buď element ktext, nebo element priloha)

2012-05-25

ku_a

idsub

04.07.01

přidán nový nepovinný atribut idsub (ID dílčího úkolu)

2012-05-25

ku_a

stavakcept

04.07.01

přidán nový povinný atribut stavakcept (stav akceptace)

2012-05-25

ku_a

 

04.07.01

Blok ku_a, který byl dosud v DS4 označen jako „rozpracovaný“,  byl dokončen a plně zapojen do DS4

2012-05-25

ku_a

 

04.07.01

aktualizace popisných textů

2012-05-25

ku_o_lab

id_lo_is

04.07.01

dosud povinný atribut id_lo_is je od této verze nepovinný

prodloužena délka atributu z 16 na 40 znaků

2012-05-25

ku_o_lab

 

04.07.01

aktualizace popisných textů (ve vazbě na blok lo)

2012-05-25

ku_o

idsub

04.07.01

přidán nový nepovinný atribut idsub (ID dílčího úkolu)

2012-05-25

ku_o_vypis

 

04.07.01

vytvořen nový datový blok (volaný z ku_o) pro nastavení požadavků na realizaci výpisu zpráv (kopie)

2012-05-25

ku_o

ku_o_vypis

04.07.01

přidán nový nepovinný element ku_o_vypis (blok pro k. u. VYPIS)

2012-05-25

ku_o

 

04.07.01

aktualizace a rozšíření popisných textů

2012-05-25

ku_z

idsub

04.07.01

přidán nový nepovinný atribut idsub (ID dílčího úkolu)

2012-05-25

ku_z

 

04.07.01

aktualizace a rozšíření popisných textů

2012-05-25

ku_z_lab

id_lo_is

04.07.01

prodloužena délka atributu id_lo_is z 16 na 40 znaků

2012-05-25

ku_z_lab

 

04.07.01

aktualizace popisných textů (ve vazbě na blok vr)

2012-05-25

dasta

ozn_soub

04.07.01

dosud povinný atribut ozn_soub je od této verze nepovinný

délka atributu byla prodloužena z přesně 5 na max.50 znaků

obsah atributu není od této verze v pokynech specifikován, může obsahovat libovolný text

2012-05-25

pd

 

04.07.01

Blok pd, který byl dosud v DS4 označen jako „rozpracovaný“,  byl dokončen a plně zapojen do DS4

2012-05-25

název souboru

 

04.07.01

Byla změněna doporučená pravidla pro název datového souboru - doporučený název byl prodloužen z 8.3 na 50.3.

Změnila se povinná pravidla pro název datového souboru v případě komunikace s ÚZIS ČR - viz název souboru .

2012-05-29

číselník TYP_KU

 

04.07.01

změna obsahu a rozšíření struktury číselníku - přidány nepovinné položky popis, sb_ku_b, sb_ku_z, ku_o, ku_z, idku, idsub a poradi 

viz popis struktury číselníku TYP_KU, [TYP_KU] a klinické události

stěžejní číselník DS4!

2012-05-29

loi

pozn_loi

04.07.01

Do bloku loi přidán nepovinný atribut pozn_loi (255 znaků) - krátká poznámka k bloku

2012-05-29

lop

pozn_lop

04.07.01

Do bloku lop přidán nepovinný atribut pozn_lop (255 znaků) - krátká poznámka k bloku

2012-05-29

ku_o_lab

dat_poc_hosp

04.07.01

Do bloku ku_o_lab přidán nepovinný atribut dat_poc_hosp - datum počátku hospitalizace

2012-05-29

vrb

text_obj

04.07.01

Do bloku vrb přidán nepovinný element text_obj - text z objednávkového bloku

2012-05-29

lez

ind_oprav_sd

04.07.01

Do výčtu přípustných hodnot atributu ind_oprav_sd byly přidány hodnoty:

U = ukončení platnosti medikace.

Z = změna dávkování léku

Byly přidány pokyny pro použití těchto hodnot

2012-05-29

lez

dat_vb

04.07.01

Do bloku lez přidán nepovinný atribut dat_vb - datum a čas vytvoření záznamu (zprávy)

2012-05-29

lez

kod_atc

04.07.01

Do bloku lez přidán nepovinný atribur kod_atc (10 znaků)  - kód pro sdělování ATC skupiny léku

2012-05-29

lez

magistraliter

04.07.01

Do bloku lez přidán nepovinný element magistraliter (255 znaků)  - rozpis magistraliter

2012-05-29

lek_v

kod_atc

04.07.01

Do bloku lek_v přidán nepovinný atribur kod_atc (10 znaků)  - kód pro sdělování ATC skupiny léku

2012-05-29

lek_v

magistraliter

04.07.01

Do bloku lek_v přidán nepovinný element magistraliter (255 znaků)  - rozpis magistraliter

2012-05-29

dgz

ind_oprav_sd

04.07.01

Do výčtu přípustných hodnot atributu ind_oprav_sd byla přidána hodnota:

U = ukončení platnosti diagnózy.

Byly přidány pokyny pro použití této hodnoty

2012-05-29

dgz

dat_vb

04.07.01

Do bloku dgz přidán nepovinný atribut dat_vb - datum a čas vytvoření záznamu (zprávy)

2012-05-29

dgz

dat_up

04.07.01

Do bloku dgz přidán nepovinný element dat_up - datum ukončení platnosti diagnózy

2012-05-29

diag

 

04.07.01

Změna pokynů k bloku: u diagnózy  se uvádí údaj z aktuálního číselníku MKN10_5, za kontrolu ručí odesilatel.

2012-05-29

ocz

typ_oc_kod

04.07.01

Doplnění pokynů: uvádí se kód z aktuálního číselníku LOCTO - za kontrolu zadaného kódu ručí odesílatel.

2012-05-29

autor

id_autor

04.07.01

Do bloku autor přidán nepovinný atribut id_autor (20 znaků)  - identifikace autora

2012-06-05

nrhi

hduprij

04.07.01

k výčtu povolených hodnot přidána hodnota 7, výčet povoloných hodnot je nově 1-5, 7

2012-06-05

nrnar

nporod

04.07.01

k výčtu povolených hodnot přidána hodnota 5, výčet povoloných hodnot je nově 1-5

2012-06-05

nrnar

ndgop, ndgvv1, ndgvv2, ndgvv3, ndgvv4, ndgvv5, ndg1, ndg2, ndg3, ndg4

04.07.01

hodnota atributu (diagnóza z MKN10_5) zkrácena z max. 5 znaků na max. 4 znaky

2012-06-05

nrpot

pdg

04.07.01

hodnota atributu (diagnóza z MKN10_5) zkrácena z max. 5 znaků na max. 4 znaky

2012-06-05

nrrod

rdgteh1, rdgteh2, rdgind1, rdgind2, rdgsc1, rdgsc2, rdgpor, rdgsest1, rdgsest2

04.07.01

hodnota atributu (diagnóza z MKN10_5) zkrácena z max. 5 znaků na max. 4 znaky

2012-06-05

nrvs

vdg1, vdg2, vdg3, vdg4, vdgvro1, vdgvro2, vdiamel, vdginfo, vdgjine

04.07.01

hodnota atributu (diagnóza z MKN10_5) zkrácena z max. 5 znaků na max. 4 znaky

2012-06-08

dasta

ur

04.07.01

do výčtu hodnot přidána hodnota "V" - vitální indikace

2012-06-08

ku_o_lab

urg

04.07.01

do výčtu hodnot přidána hodnota "V" - vitální indikace

z výčtu hodnot odstraněna hodkota "K" - rutina i statim

2012-06-08

ku_z_lab

urg_zprac

04.07.01

do výčtu hodnot přidána hodnota "V" - vitální indikace

2012-06-08

pracovnik

kod_lok změněn na id_pracovnik

04.07.01

název atributu "kod_lok" byl změněn na "id_pracovnik, délka byla prodloužena z -15 znaků na -20 znaků

2012-06-08

los

fsvku

04.07.01

přidán nový nepovinný atribut fsvku - fáze sdělování výsledků

2012-06-08

pv_pac

 

04.07.01

byl vytvořen nový blok pv_pac - platební vztah

2012-06-08

pv_zp,

pv_zpeu,

pv_jp,

studie

 

04.07.01

vytvořeny nové datové bloky pro definování platebních vztahů,

jsou volané z bloků pv_pac a pv_ku;

blok "studie" může být volán též z ku_o nebo ku_z

2012-06-08

ip

pv, pv_pac

04.07.01

byl vyřazen element pv, místo něj je použit element pv_pac, který je povinný

2012-06-08

ku_o

urgentni

04.07.01

hodnota „A“ zrušena a nahrazena hodnotami „V“ (vital) a „S“ statim

2012-06-08

ku_z

urgentni

04.07.01

přidán nový nepovinný atribut - přepisuje se z odpovídajícího ku_o

2012-06-08

pv_ku

 

04.07.01

vytvořen nový datový blok (struktura jako ku_pac, liší se popisy a použitím) - je volán z ku_o nebo ku_z

2012-06-08

ku_o

pv_ku, pv_st

04.07.01

přidány nové nepovinné elementy pv_ku a pv_st

2012-06-08

ku_z

pv_ku, pv_st

04.07.01

přidány nové nepovinné elementy pv_ku a pv_st

2012-06-08

pracovnik

odbornost, icl

04.07.01

přidán nové nepovinné atributy „odbornost pracovníka“ a icl - IČL lékaře

2012-06-13

číselník NCLPPOL

 

04.07.01

na konec strukrury přidány nepovinné položky KATEG, PORADI, SKUP1, SKUP2, SKUP3, SKUP4

2012-06-13

číselník NCLPKUP

 

04.07.01

přidán číselník NCLPSKUP - číselník skupin položek pro nálezy

 

2012-06-21

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.07.01.

 

 

 

 

 

2012-09-21

ds_ip-4.04.01.xsd

 

04.07.02

Oprava chyby v bloku ku_o_vypis - v bloku byl uveden 2x element dat_vyps_od, druhý výskyt opraven na dat_vypis_do

2012-09-21

nrnar

nduvuk

04.07.02

změna rozsahu povolených hodniot z 1-5 na 0-5

2012-09-21

číselník GRADING

 

04.07.02

přidány nové položky DGLEUKEMIE a DGOSTATNI

2012-09-29

číselník GRADING3

 

04.07.02

přidán nový číselník GRADING3

2012-09-30

číselník LOCTO

 

04.07.02

úprava obsahu popisu položek THEX a TTET v číselníku LOCTO

(nejedná se o faktickou změnu, pouze o přeformulování a zkrácení textů tak, aby se vešly do limitované délky názvu pro DS - v plném textovém názvu se nemění - viz prohlížecí nástroj „ČLP“)

2012-09-30

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.07.02.

 

 

 

 

 

2012-11-15

číselník CZEM

 

04.08.01

přidán nový číselník CZEM

2012-11-15

číselník DGLPZ

 

04.08.01

přidán nový číselník DGLPZ

2012-11-15

číselník MISTOUDA

 

04.08.01

přidán nový číselník MISTOUDA

2012-11-22

dasta

ur

04.08.01

do výčtu přípustných hodnot přidána hodnota "O" (obálka pro obecná data)

2012-11-22

is

ido

04.08.01

přidán nepovinný opakovatelný element ido ((obálka pro obecná data) - jedna z možných voleb

2012-11-22

pracoviste

 

04.08.01

přidán nepovinný element oddel

2012-11-22

ku_o_vypis

max_pocet

min_pocet

typ_puvod

typ_urg

04.08.01

přdány nové nepovinné elementy a atributy

max_pocet - maximální počet zpráv

min_pocet - minimální počet zpráv

typ_puvod - typ - původ zprávy

typ_urg - typ - urgentnost zprávy

2012-11-22

ku_o

ku_o_lab

ku_o_vypis

04.08.01

změna násobnosti výskytu nepovinných volitelných elementů ku_o_lab a ku_o_vypis z :? (element se může vyskytovat v bloku jen 1x) na * (element se může vyskytovat v bloku libovolněkrát)

2012-11-22

ku_a

chyba_ao

chyba_az

04.08.01

přidány nové nepovinné atributy

chyba_ao - chybová hláška k objednávce

chyba_az - chybová hláška ke zprávě

2012-11-22

ido

 

04.08.01

vytvořen nový element ido (obálka pro obecná data). Volá se z elementu is

2012-11-22

zzs_vl_o

 

04.08.01

vytvořen nový element zzs_vl_o (žádost (objednávka) o sdělení počtu volných lůžek oddělení pro ZZS). Volá se z elementu ido

2012-11-22

zzs_vl_z

 

04.08.01

vytvořen nový element zzs_vl_z (hlášení (zpráva) o počtu volných lůžek oddělení pro ZZS ). Volá se z elementu ido

2012-11-22

zzs_luzka

 

04.08.01

vytvořen nový element zzs_luzka

2012-11-22

zzs_vl_zs

 

04.08.01

vytvořen nový element zzs_vl_zs

2012-11-22

zzs_vl_os

 

04.08.01

vytvořen nový element zzs_vl_os

2012-11-27

e2

e2h, e2od5

04.08.01

z bloku e2 byly odstraněny elementy e2h, e2od5 (byly nahrazeny elementy e2ha, e2hb, e2od5a, e2od5b s identickými strukturami

2012-11-27

e2

e2ha, e2hb, e2od5a, e2od5b

04.08.01

do bloku e2 byly přidány elementy:

e2ha - povinný opakovatelný, struktura shodná s původním elementem e2h

e2hb - nepovinný , struktura shodná s původním elementem e2h

e2od5a - nepovinný opakovatelný, struktura shodná s původním elementem e2od5

e2od5b - nepovinný opakovatelný, struktura shodná s původním elementem e2od5

2012-11-27

ds_idu-4.06.01.xsd

ne

04.08.01

oprava násobností v XML schématu tak, aby XML schéma bylo ve shodě s textovým popisem datového standardu:

"ne" - ne opakovatelnost celého bloku, ale opakovatelnost jednotlivých prvků výběru

2012-11-27

číselník ZZSTYPP

ne

04.08.01

přidán nový číselník ZZSTYPP (ZZS - typ pacienta)

2012-11-27

číselník ZZSTYPL

ne

04.08.01

přidán nový číselník ZZSTYPL (ZZS - typ stanice)

2012-11-27

číselník ZZSPL

ne

04.08.01

přidán nový číselník ZZSPL (ZZS - vhodnost typu stanice pro daný typ pacienta)

2012-12-12

číselník LPZCHY

 

04.08.01

přidán nový číselník LPZCHY

2012-12-12

nr

nrz

04.08.01

přidán nepovinný element nrz (list o prohlídce zemřelého)

2012-12-12

nrz

 

04.08.01

vytvořen nový element nrz

2012-12-12

nrzz

 

04.08.01

vytvořen nový element nrzz

2012-12-12

nrzpit

 

04.08.01

vytvořen nový element nrzpit

2012-12-12

nrz_chy

 

04.08.01

vytvořen nový element nrz_chy

2012-12-14

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.01.

 

 

 

 

 

2013-03-06

jméno souboru pro NZIS

 

04.08.02

byla změněna konstrukce jména souborů Datového standardu MZ pro NZIS (změna v pořadí kódů, ze kterých se jména souborů skládají) - podrobný popis nové konstrukce jména souborů DS pro NZIS najdete zde

2013-03-06

číselník OB_SPEC

skupla1, skupla2

04.08.02

do struktury číselníku OB_SPEC přidány nové atributy - skupla1 a skupla2

2013-03-06

číselník UMRTIKDE

naz

04.08.02

délka atributu naz prodloužena z 41 na 55 znaků

2013-03-06

číselník JEDNOTKA

 

04.08.02

přidán nový číselník JEDNOTKA (JEDNOTKA - doba - jednotka)

2013-03-06

číselník TYPUMRTI

 

04.08.02

přidán nový číselník TYPUMRTI (TYPUMRTI - typ úmrtí)

2013-03-06

číselník ZRODSTAV

 

04.08.02

přidán nový číselník ZRODSTAV (ZRODSTAV - rodinný stav pro LPZ)

2013-03-06

číselník ZVZDEL

 

04.08.02

přidán nový číselník ZVZDEL (ZVZDEL - vzdělání pro LPZ)

2013-03-06

nrzz

zmispit

04.08.02

odstraněn nepovinný atribut zmispit

2013-03-06

nrzz

zmumcp

04.08.02

změna délky atributů z přesně 4 na maximálně 4

2013-03-06

nrzz

zp1apoc - zp8apoc,

zp1bpoc - zp8bpoc,

zp1cpoc - zp8cpoc,

zp1dpoc - zp8dpoc

04.08.02

změna délky atributů z přesně 3 na maximálně 3

2013-03-06

nrzz

zp1btxt - zp8btxt,

zp1vtxt - zp8vtxt

04.08.02

změna délky atributů z přesně 100 na maximálně 100

2013-03-06

nrzz

zmumob, zmumokr, znalez

04.08.02

dosud povinné atributy jsou od této verze nepovinné

2013-03-06

nrzz

 

04.08.02

do popisu bloku nrzz doplněny vazby na číselníky, pokyny a poznámky

2013-03-06

nrzpit

zmispit

04.08.02

přidán nepovinný atribut zmispit

2013-03-06

nrzpit

zpp1apoc - zpp8apoc,

zpp1bpoc - zpp8bpoc,

zpp1cpoc - zpp8cpoc,

zpp1dpoc - zpp8dpoc,

zpp1vpoc - zpp8vpoc

04.08.02

změna délky atributů z přesně 3 na maximálně 3

2013-03-06

nrzpit

 

04.08.02

do popisu bloku nrzpit doplněny vazby na číselníky, pokyny a poznámky

2013-03-23

popis sdělování numerických hodnot v bloku VRN

(„MZAWH“)

 

04.08.02

V dokumentu „Sdělování numerických hodnot v bloku VRN - pokyny a pravidla - pro uživatele DS a tvůrce LIS“ byl v bloku III. doplněn za stávající text následující doplněk:

 

Jedinou přípustnou výjimkou mohou být jednotky typu U/l a IU/l (včetně odvozených jako např. kU/l), neboť tyto jsou většinou zakládány jako U/l a pokud je schválen mezinárodně sdílený kalibrátor, mohou být následně uváděné s jednotkou IU/l (tj. „International Unit na litr).

 

V žádném případě nelze zaměňovat arb.j. a U/l (resp. kU/l či IU/l...)! Z povahy definice je toto vyloučeno. Zejména pozor u položek sdělovaných jako titr (tj. 1:hodnota)!

 

Viz celý text zde:  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN

 

2013-03-29

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.02.

 

 

 

 

 

2013-06-17

loi

text

04.08.03

přidán nepovinný element text - poznámka objednatele

2013-06-17

ku_z_lab

text

04.08.03

přidán nepovinný element text - poznámka objednatele

2013-06-17

a

dat_od, dat_do

04.08.03

přidány nepovinné elementy dat_od, dat_do

2013-06-17

gps

 

04.08.03

vytvořen nový blok gps

2013-06-17

a

gps

04.08.03

přidán nepovinný element gps

2013-06-17

číselník MKN10

 

04.08.03

Číselník MKN10 byl v plném rozsahu nahrazen číselníkem  MKN10_5. ÚZIS plánuje zrušení číselníku MKN10.

2013-06-26

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.03.

 

 

 

 

 

2013-09-27

číselník NVYZIV

naz

04.08.04

délka atributu naz prodloužena ze 7 na 20 znaků

2013-09-27

číselník ZUJLPZ

 

04.08.04

přidán nový číselník ZUJLPZ (ZUJLPZ - základní územní jednotky pro LPZ)

2013-09-27

nrnar

nvyziv

04.08.04

do výčtu povolených hodnot přidána 0 (výběr z číselníku NVYZIV)

2013-09-27

nrzpit

zmispit

04.08.04

hodnota atributu se vybírá z nového číselníku ZUJLPZ (dříve se vybírala z číselníku OBCE)

2013-09-27

nrzz

zmumob, zmumokr,

zmnarob,

zmnarokr,

zmbydob,

zmbydokr,

zmisproh

04.08.04

hodnota atributu se vybírá z nového číselníku ZUJLPZ (dříve se vybírala z číselníku OBCE)

2013-10-01

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.04.

 

 

 

 

 

2013-12-07

a, is, pm, zadatel_sk

sr_kod

4.08.05

délka atributu prodloužena na přesně 12 znaků

2013-12-07

a, is, pm, zadatel_sk

sr_lekar

4.08.05

přidán nepovinný atribut sr_lekar (délka přesně 9 znaků)

2013-12-07

autor, garant_dat, odeslal, pracovnik

id_clk

4.08.05

přidán nepovinný atribut id_clk (délka max. 10 znaků)

2013-12-07

ku_o

duvernost

4.08.05

přidán nepovinný atribut duvernost

2013-12-07

ku_z

duvernost, nazev

4.08.05

přidány nepovinné atributy duvernost a nazev

2013-12-07

nazvy

nadpis_nal_dop

4.08.05

přidán nepovinný atribut nadpis_nal_dop

2013-12-07

pracoviste

ico

4.08.05

přidán nepovinný atribut ico

2013-12-07

ds_dasta-4.03.04.xsd

isType

4.08.05

opravena chyba v opakovatelnosti volitelného elementu v bloku is: v sekvenci <xs:any namespace="##other" "/> doplněna klauzule maxOccurs="unbounded

2013-12-07

int_pril

 

4.08.05

vytvořen nový blok int_pril (interní příloha

2013-12-07

ehk, ku_z_rdg_o, lc, lphsb, vro

int_pril

4.08.05

přidán nepovinný opakovatelný podelement int_pril (za priloha)

2013-12-07

ds_ip-4.04.05.xsd

ip - pv_pac

4.08.05

v elementu ip byl opraven rozpor proti popisu bloku ip u podelementu pv_pac: podelement byl dosud ve schematu chybně nepovinný, opraven na povinný (v sekvenci <xs:element name="pv_pac" minOccurs="0" type="dsip:pv_pacType"/> byla vymazána klauzule minOccurs="0")

2013-12-11

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.05.

 

 

 

 

 

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

nType

4.08.06

ve schematu pro element n  byl opraven rozpor s textovým popisem bloku n: ve schematu dosud povinné atributy klas_zam, rod_stav, staobc, narodnost, vzdelani jsou nyní i ve schematu nepovinné

2014-03-12

ds_type-4.01.11.xsd

dat_du

4.06.06

ve schematu pro element dat_du byl opraven rozpor s textovým popisem bloku dat_du - implicitní hodnota atributu "format" byla opravena z hodnoty "D" na hodnotu "DTS"

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

ku_zType

4.08.06

ve schematu pro element ku_z byl opraven rozpor s textovým popisem bloku ku_z - nepovinný element "nazev" byl ve schematu nadefinován jako nepovinný atribut - opraveno

2014-03-12

ds_type-4.01.11.xsd

numberx.y

4.06.06

ve schematech pro datové typy pro čísla s desetinnou částí (např. number6.3) byla v souladu s normou odstraněna možnost tečky jako desetinného oddělovače

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

idkuType

4.08.06

byl zpřesněn formální popis obsahu identifikátoru idku

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

number6.6semilog

4.08.06

byl přidán datový typ number6.6semilog pro zápis čísel v semilogaritmickém tvaru

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

skalaType, elementy s1, ...,s8

4.08.06

skalaType - byl změněn typ elementů s1, ..., s8 z number6.2 na number6.6semilog tak, aby bylo možné zapsat číslo v semilogaritmickém tvaru

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

vrnType,  element hodnota

4.08.06

vnrType - byl změněn typ elementu hodnota z number6.2 na number6.6semilog tak, aby bylo možné zapsat číslo v semilogaritmickém tvaru

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

kvantita

4.08.06

byl změněn typ elementu kvantita ze string  na number6.6semilog tak, aby bylo možné zapsat pouze číslo (případně i v  semilogaritmickém tvaru)

2014-03-24

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.06.

 

 

 

 

 

2014-06-15

ku_a

 

4.09.01

Úprava popisů a připojení odkazu na ku_ao_lab;  ku_a již neslouží pouze k technické akceptaci, ale při komunikaci s LIS umožňuje sdělování akceptace zaslaných vzorků i objednávek vyšetření včetně řešení kolizních situací. Podrobnější popis změn obsahu uveden dále.

2014-06-15

ku_ao_lab

 

4.09.01

Vytvořen nový element ku_ao_lab, který je použit v elementu ku_a.

2014-06-15

číselníky KU,

datové bloky pro komunikaci s LIS

 

4.09.01

Aktualizace popisů číselníku klinických událostí (v textovém i elektronickém tvaru) v oblasti laboratorních vyšetření „LAB.xxx.xxx“.

Dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 se mění obsah pojmu „smluvní laboratoř“, zaniká pojem „spolupracující laboratoř“ a nově byl zaveden pojem „referenční laboratoř“ - tyto změny byly promítnuty do obsahů číselníků a popisů datových bloků pro komunikaci s LIS.

2014-06-15

číselník KU

 

4.09.01

Zrušena událost LAB.PRED.SPRAC, za ní nově LAB.PRED.SMLUV;

nově založena LAB.PRED.REF;

doplněny popisy stávajících LAB.VYS (základní pro lab. vyšetření), LAB.ODBER.LAB, LAB.ODBER.LUZKO

2014-06-15

číselník KU

 

4.09.01

Nově založena událost ZZS.VYJEZD pro hlášení výjezdu záchranky.

2014-06-15

poznámky a texty k lab. vyšetřením

 

4.09.01

K problematice vytvořeny přehledové dokumenty:

Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů prostřednictvím bloků DS a položek NČLP

Sdělování výsledků kvality materiálu pro krev, sérum a plazmu

 

Doplněny popisy v příslušných položkách NČLP a DS.

2014-06-19

vrs, vrx

pozn

4.09.01

oprava chyby ve schematu - přidání nepovinného podelementu "pozn"

2014-06-19

nrz

zodd

4.09.01

oprava ve schematu - změna typu z str2e na number2de

2014-06-19

nrzz

zp1vpoc - zp8vpoc

4.09.01

oprava ve schematu - změna typu z number3de na number3d

2014-06-19

nrrodn, nrrodp

rpord

4.09.01

změna rozsahu povolených hodnot na 1-9 (odstraněna hodnota 0)

2014-06-19

l1

rpord

4.09.01

Výkaz lůžkového fondu je neaktuální, bude připraven nový tvar (viz informace od UZIS u popisu rozhraní *l1)

2014-06-19

nr

nrr, nrn, nrv, nrt, nrz

4.09.01

změna opakovatenosti podelementů - dosud mohly být obsaženy v elementu "nr" max. 1x, od teď se mohou opakovat libovolněkrát

2014-06-19

nrzz

zmumob

4.09.01

dosud nepovinný atribut "zmumob" je od teď povinný

2014-06-19

vchz

dath_od

4.09.01

dosud povinný element "dath_od" (datum začátku vycházek) je od teď nepovinný

2014-06-19

ku_a

text

4.09.01

oprava chyby ve schematu - chybně pojmenovaný podelement "text_zadosti" byl ve shodě s textovým popisem přejmenován na "text"

2014-06-25

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.09.01.

 

 

 

 

 

 

ds_cisidu-4.01.07.xsd

uhradyType

04.09.02

oprava nesouladu mezi textovým popisem bloku nrhi (atribut huhrady) a formálním popisem obsahu atributu v ds_cisidu-4.01.07.xsd

2014-09-25

 

 

04.09.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.09.02.

 

 

 

 

 

2014-11-22

ip

dg, le

4.09.03

úprava a upřesnění popisu v pokynech k blokům dg a le

2014-11-22

le

 

4.09.03

úprava a upřesnění popisu v pokynech k bloku

2014-12-07

idu

 

4.09.03

Vložení informací o platnosti datových bloků pro NZIS a o jejich průběžné inovaci v roce 2015.

2014_12_07

lop

pozn_lop

 

pozn_lop_lab

 

4.09.03

upřesnění popisu krátkého sdělení primárního objednavatele laboratoři k tomuto bloku a

doplnění nepovinného atributu pozn_lop_lab určeného pro krátké sdělení laboratoře externí laboratoři k tomuto bloku

(blok lop je totožný pro DS3 i DS4; v DS4 jsou pro toto předávání k dispozici KU „LAB.PRED.SMLUV a LAB.PRED.REF“)

2014-12-08

is, pm, pracoviste

ico, icz, icp, ...

4.09.03

upřesnění popisu hodnoty - dosud byl uveden typ "číslo", nyní je typ "řetězec číslic" (kvůli možným nulám na začátku řetězce)

2014-12-08

číselník ciszar

nazob, ulice

4.09.03

prodloužení položky "nazob" z 25 na 40 znaků

prodloužení položky "ulice" z 30 na 40 znaků

2014-12-08

číselník obce

nazob

4.09.03

prodloužení položky "nazob" z 25 na 40 znaků

2014-12-08

ds_type-4.01.12.xsd

 

4.09.03

doplněny typy požadované tvůrci eReg: str19, str88, str150, str254, str500

2014-12-12

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.09.03.

 

 

 

 

 

2015-03-15

desetinný oddělovač

 

4.10.01

Ve všech číselných typech s desetinnou částí byl změněn desetinný oddělovač z čárky na tečku. Změna byla provedena i v číselnících NCLPPOL, NCLPPOLR a SKALY

2015-03-27

ku_o_vypis

idku

4.10.01

byl přidán nový nepovinný opakovatelný element idku

2015-03-27

ku_a

chyba_ao

4.10.01

do výčtu chyb přidány hodnoty NP02, NP03

2015-03-27

ku_z_soupis,

ku_z_soupis_u

 

4.10.01

vytvořeny nově bloky, které jsou zapojeny v ku_z

2015-03-27

ku_z

ku_z_soupis

4.10.01

přidán nově vytvořený nepovinný blok (výběr) ku_z_soupis

2015-03-27

ku_o_soupis

 

4.10.01

vytvořen nový blok, který je zapojen v ku_o

2015-03-27

ku_o

ku_o_soupis

4.10.01

přidán nově vytvořený nepovinný blok (výběr) ku_o_soupis

2015-03-27

lez

cis_kod_lek

4.10.01

do bloku lez byl přidán nepovinný atribut cis_kod_lek

2015-03-27

lez

nazev_lek

4.10.01

maximální délka atributu nazev_lek prodloužena ze 70 na 120 znaků

2015-03-27

zzs_luzka

garant_dat, dat_ab

4.10.01

z bloku zzs_luzka byl odstraněn nepovinný element garat_dat a nepovinný atribut dat_ab (jsou o úroveň výše)

2015-03-27

zzs_vl_z

zzs_vl_zs

4.10.01

z bloku zzs_vl_z byl odstraněn nepovinný opakovatelný element zzs_vl_zs (tento datový blok byl zrušen)

2015-03-27

zzs_vl_z

dat_vb

4.10.01

do bloku zzs_vl_z byl přidán nepovinný atribut dat_vb

2015-03-27

zzs_vl_z

zzs_luzka

zzs_chyba

4.10.01

do bloku zzs_vl_z byl přidán nepovinný element zzs_chyba, zároveň byla upravena logika bloku - v bloku zzs_vl_z musí být buď element zzs_luzka nebo opakovatelný element zzs_chyba

2015-03-27

zzs_vl_os

typ_stan

4.10.01

z bloku zzs_vl_os byl odstraněn povinný atribut typ_stan

2015-03-27

zzs_vl_os

typ_prac

4.10.01

do bloku zzs_vl_os byl přidán povinný atribut typ_prac (napojený na číselník odborností VZP)

2015-03-27

zzs_vl_o

typ_zadosti

4.10.01

z výčtu hodnot pro atribut "typ_zadosti" byla odstraněna hodnota VL - volná lůžka včetně ventilovaných (byly upraveny popisy ostatních hodnot výčtu)

2015-03-27

zzs

číselníky ZZSTYPP, ZZSTYPL, ZZSPL

4.10.01

při rekonstrukci bloků pro ZZS byly odstraněny speciální číselníky pro ZZS (ZZSTYPP, ZZSTYPL, ZZSPL); nově je využíván číselník odborností VZP (ODBORN)

2015-04-10

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.10.01.

 

 

 

 

 

2015-06-12

ku_o_lab

duv_objed

4.11.01

do výčtu možných hodnot atributu duv_objed přidány hodnoty DS, DE

2015-06-12

ku_z_lab

akreditace_t

4.11.01

přidán nepovinný atribut akreditace_t

2015-06-12

loi

o_pracovnik

4.11.01

přidán nepovinný element o_pracovnik

2015-06-15

bloky ÚZIS

 

4.11.01

Proběhla první fáze rekonstrukce datových bloků a číselníků ÚZIS, byl realizován výmaz neaktuálních datových bloků a číselníků včetně pokynů, formulářů, dokumentů a textů.

Z bloků UZIS v DS4 zůstaly jen nrh (registr hospitalizací) a nrz (list o prohlídce zemřelého) a v nich použité číselníky.

Ve druhé fázi budou vloženy nové datové bloky a číselníky.

Protože se jedná o komplexní a výjimečnou rekonstrukci celé agendy ÚZIS, změny podrobně nekomentujeme.

2015-06-22

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.11.01.

 

 

 

 

 

2015-09-25

bloky UZIS

 

4.11.02

Proběhla náhrada "starých" číselníků UZISu za jejich nové ekvivalenty

2015-09-25

n

staobc

4.11.02

byl odstraněn nepovinný atribut staobc

2015-10-14

skala

formrm

4.11.02

byl přidán nepovinný atribut formrm

2015-10-25

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.11.02.

 

 

 

 

 

2015-11-30

dat_xx

typ

4.12.01

ze schématu pro datumy v DS4 byl v souladu s popisem tvaru datumu v DS4 (dokument "*dat_xx") odstraněn nepovinný atribut "typ". Ten zůstal jen u dat_du (a tam je povinný)

2015-12-09

UZIS: registry NKR, NRAR, NRKI, NRNAR, NRPOT, NRROD

 

4.12.01

do DS4 byly přidány nové registry UZIS ČR:

NKR - Národní kardiochirurgický registr (nkr:nkr)

NRAR - Národní registr asistované reprodukce (nrar:nra)

NRKI - Národní registr kardiovaskulárních intervencí (nrki:nrki)

NRNAR - Národní registr novorozenců (nrnar:nrn)

NRPOT - Národní registr potratů (nrpot:nrt)

NRROD - Národní registr rodiček (nrrod:nrr)

2015-12-09

UZIS - změna v konstrukci názvu datového souboru

 

4.12.01

Došlo ke změně v konstrukci názvu datového souboru pro ÚZIS:

první tři znaky názvu souboru se změnily na konstantu "UNN" - viz "ÚZIS - pokyny"

2015-12-09

NČLP - nové interpretační položky

 

4.12.01

V NČLP bylo vytvořeno 6 nových interpretačních položek pro oblast mikrobiologie, epidemiologie, mykologie a parazitologie. mají klíče 20860 - 20865.

K interpretační položce pro mikrobiologii (20860) byl připojen podrobný popis.

K interpretační položce pro epidemiologii (20861) byl připojen podrobný popis.

Zároveň byly upraveny popisy k blokům vrn, vrf, vrx.

2015-12-21

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.12.01.

 

 

 

 

 

2016-03-08

nrnar:nrnar

nhmotp, nhlava

4.13.01

nhmotp, nhlava - oba dosud povinné atributy jsou od teď nepovinné

2016-03-08

nrrod:nrrod

rzemp

4.13.01

rzemp - dosud povinný atribut je od teď nepovinný

2016-03-08

nrrod:nrrod

rgestadny

4.13.01

rozsah povolených hodnot 1-6 rozšířen o hodnotu 0

2016-03-08

nrrod:nrrod

rctgpor

4.13.01

rozsah povolených hodnot 1-3 rozšířen o hodnotu 0 (realizováno v číselníku ZhodnoceniPorodu)

2016-03-08

UZIS: registr NRVV

 

4.13.01

do DS4 byl přidán nový registr UZIS ČR:

NRVV - Národní registr vrozených vad (nrvv:nrv)

2016-03-09

vrn

hodnoceni

4.13.01

do bloku vrn byl přidán blok hodnoceni (volí se buď skala nebo hodnocení, nemusí ale být ani jeden z nich)

2016-03-09

hodnoceni

 

4.13.01

vytvořen nový blok (hodnoceni - hodnocení numerického výsledku)

2016-03-09

vydávání numerických výsledků

 

4.13.01

Byl přidán dokument Vydávání numerických výsledků (rozšíření bloku VRN od 1. 4. 2016)

 

2016-03-15

ip

typ_id_pac

4.13.01

byl přidán nepovinný atribut "typ_id_pac"

2016-03-15

ku

ku_p

4.13.01

nově se v bloku "ku" může vyskytovat buď alespoň jeden element "ku_p" anebo sekvence (jako dosud) elementů "ku_z", "ku_o", "ku_a"

2016-03-15

ku_p

 

4.13.01

byl vytvořen nový blok "ku_p" jako součást řešení problému s přiřazením klinických událostí zasílaných původně k neidentifikovanému pacientovi, který byl právě identifikován. Obě výše popsané změny se vztahují ke stejnému problému.

2016-03-18

nrzz

znavrhp

4.13.01

výčet hodnot (1,2) rozšířen o hodnoty 3, 4, 5

2016-03-29

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.13.01.

 

 

 

 

 

2016-05-20

ku_z

urg_info

4.13.02

byl přidán nepovinný atribut "urg_info"

2016-06-09

nrnar:nrnar

nhlava

4.13.02

změna typu atributu - dosud celé číslo od 15 do 60, nově číslo typu number2.1 (desetinné číslo do 100, max. 1 desetinné místo)

2016-06-09

nrvv:nrvs

vonem1

4.13.02

dosud povinný atribut je od teď nepovinný

2016-06-09

nrrod:nrr

rpcz, rpcpd

4.13.02

změna typu atributů - dosud celé číslo, max. 3 cifry, nově celé číslo s přesně 3 ciframi

2016-06-09

nrrod:nrrod

rkourpoc2

4.13.02

změna významu atributu - atribut zrušen, jeho obsah je od 1.7.2016 zpracován pouze, pokud chybí rkourpoc1

2016-06-29

 

 

 

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.13.02.

 

 

Informace k novým položkám NČLP

 

Aktuální verze NČLP je 2.53.01. Nové položky mají klíče 17986 - 17989.

 

 

Upozornění na některé chyby zaznamenané v praxi:

 

Připomínáme, že v NČLP jsou poměry (frakce) vyjadřované s rozměrem „1“, ne v „%“.

Jen výjimečně a na žádost jsou připravené paralelní druhotné položky v procentech.

Pracuje-li laboratoř s %, je nutné zajistit při sdělování prostřednictvím DASTA a NČLP příslušný přepočet.

 

Připomínáme, že při realizaci vazeb na NČLP je nutné rozlišovat druhy veličin.

Pokud jsou odlišné, ale je možný vzájemný převod, musí být náležitě ošetřeno dle pravidel DASTA.

Viz též dokument k bloku VR z DS3 a DS4: Sdělování numerických hodnot v bloku VRN.

 

Připomínáme, že položky typu „titr“ mají formát „T“ a zobrazují se jako 1:sdělená hodnota!

(Sdělování hodnoty bez předsazení řetězce „1:“ je chybné!)

 

Pokud je v NČLP uvedena jednotka arb.j., nelze ji zaměňovat za jednotky typu U/l (kU/l či IU/l)!

Jednotky typu U/l jsou prakticky zaměnitelné za IU/l (IU/l se užívají tam, kde je k dispozici mezinárodně uznávaný kalibrátor, jinak je používáno U/l).

 

Všude, kde je v NČLP definována položka s výsledkem semikvantitativním či kvalitativním, má tato položka definovaný formát hodnoty FR (tj. formalizovaný text), tudíž se zde může vyskytnout pouze formalizovaný text (viz příslušná matice textových výsledků MTV) a rozhodně ne číslo v U/l či v jiných jednotkách.

 

Příklad:

Je-li sdělován výsledek semikvantitativní např. v položce typu „F“ s formátem hodnoty „FR“ jako  „1“, nejedná se o číslo 1, ale o prvek z matice MTV = „KVAL“ s klíčem „1“ interpretovaný jako „arbitrální množství 1“. Tyto hodnoty se sdělují prostřednictvím bloku  vrf.

Pozor, nezaměňovat s numerickými výsledky sdělovanými prostřednictvím bloku  vrn !

 

Poznámka:

Arbitrární množství 0 až 5 bylo zavedeno Věstníkem MZd v roce 1987 jako závazná forma vyjadřování dříve užívaných symbolů typu s "křížky" s tím, že převod byl realizován následovně: negativní = 0, stopa = 1, + = 2, ++ = 3, +++ = 4, ++++ = 5 (původní = nové).

 

 

K objednávce položek NČLP využívejte formulář - např.  NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky.

 

 

 

Připomínáme k NČLP z předchozích upgrade:

 

NČLP je standardně generován na CD (viz složka "NCLP_DATA") i pro webové služby bez neaktuálních položek (tj. bez položek, které byly v tomto nebo předchozích upgrade označeny jako "neaktuální").

Tyto položky jsou však zobrazovány v hypertextovém přehledu položek NČLP a také v rámci programů ČLP i SLP (a lze je za pomoci tohoto nástroje též vygenerovat, je-li to potřeba).

 

Upozornění:

Pokud chcete mít aktuální stav programu ČLP včetně aktuálních dat, můžete toho dosáhnout těmito dvěmi způsoby - první je vhodný pro ty, kteří v programu ČLP nemají lokální data, druhý pro ty, kteří již s programem ČLP pracovali a lokální data v něm již mají:

 

1.

Nainstalovat nově program ČLP z adresáře CLP umístěného na CD s datovým standardem (případně si lze instalaci stáhnout pomocí webových služeb). Pak budete mít aktuální program i aktuální národní data. Pokud jste však měli v programu vytvořena svá lokální data, přijdete o ně (tzn. tato možnost není vhodná pro ty, kdo již mají v programu ČLP svá vlastní data).

 

2.

Ve vašem programu ČLP si vyměnit soubor CLP.EXE (je v adresáři CLP\UPGRADE na CD s datovým standardem, případně jej lze stáhnout pomocí webových služeb) a následně aktualizovat data. Nejprve zkopírujte soubor UPG_NCLP.EXE (je na CD DS ve složce CLP\UPGRADE) do hlavní složky programu ČLP na vašem počítači. Potom spusťte program UPG_NCLP.EXE z hlavní složky programu ČLP (např. pomocí Průzkumníka, nebo pomocí Start – Spustit). Objeví se obrazovka s titulkem "Zadejte jméno souboru, který obsahuje upgrade dat NČLP". Najděte příslušný soubor (soubor NCLPxxxxx.JAR, který je umístěn na CD s DS ve složce CLP\UPGRADE - místo xxxxx bude označení aktuální verze NČLP) a stiskněte tlačítko "OK". Tím bude odstartován vlastní upgrade dat NČLP. Upgrade je zcela automatický. Dojde při něm k upgrade dat v rozsahu Národního číselníku laboratorních položek. Jeho průběh je komentován hláškami v pravém horním rohu obrazovky. Po úspěšném upgrade dat NČLP, který trvá v závislosti  na Vašem hardware od 2 do 5 minut, se objeví hláška, že "Upgrade dat NČLP byl úspěšně ukončen". Tento postup je popsán i v dokumentu CLP_upgrade.rtf, který je uložen ve složce CLP\UPGRADE na CD DS. Výše popsaný upgrade ČLP je vhodný pro ty, kteří již mají v ČLP svá data. Při upgrade dojde ke spojení vašich dat s novými národními daty.

 

Soubor NCLPxxxxx.JAR je uložen též ve složce NCLP_UPG na CD DS. Lze ho získat též pomocí webových služeb.

 

Je nutné patřičně zvážit, zda budete pro svoji práci volit NČLP kompletní (tj. i s položkami již obsoletními a již neaktuálními) nebo s redukovanou variantou obsahující pouze položky aktuální!

 

 

Druhotné položky NČLP:

 

V NČLP jsou průběžně doplňovány požadované druhotné položky. V definici jsou označené jako "druhotné", za jménem komponenty mají znak "*" (bez mezery), jsou vytvářené jen pro proceduru "*" (blíže neurčenou) a nemají definované referenční meze, preanalytickou fázi ani žádné další popisy. Jsou zaváděné pro potřebu těch LIS, jejichž uživatelé nejsou schopni pracovat s položkami s druhem veličiny dle IFCC a tudíž by neměli možnost přenášet tato data formalizovaně. Druhotné položky jsou tedy pomocné položky NČLP, mají jiný druh veličiny (a tedy i jednotku) než odpovídá nomenklatuře IFCC a jsou vytvořené paralelně ke stávajícím položkám s korektním druhem veličiny. Doplňují se pouze na žádost uživatelů nebo tvůrců LIS. Byly zavedeny k důsledné eliminaci individuálně a nekorektně doplňovaných položek.

 

Poznámka:

 

Při realizaci vazeb na položky NČLP můžete využít připojené pomůcky:

NČLP - tabulkový přehled - objem a čas moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření likvoru