Generování souborů z programu ČLP či SLP pro DS 2.01.01 a výše

 

 

Základní nastavení je uvedeno na obrázku. Zaškrtává se nejčastěji: NČLP, LČLP, "před generováním vymazat dosavadní obsah adresářů" a "kódová stránka 1250". LP je vhodné zaškrtnout tehdy, je-li potřeba exportovat také podklady používané k tvorbě Laboratorní příručky (preanalytická fáze atd.). Číselníky pro datový standard se generují všechny, neboť každý spolupracující informační systém vyžaduje jinou množinu číselníků fakultativních.

 

Dále je pak nutné specifikovat nastavení.

 

Po stisknutí tlačítka "Nastavení" u položky NČLP nastavte:

 

Po stisknutí tlačítka "Nastavení" u položky LČLP nastavte:

·        LČLP - standardně by se mělo nastavit pouze "aktuální", pokud to vyžaduje spolupracující informační systém, lze nastavit také "obsoletní" případně "neaktuální"; "neschválené zkontrolované" lze volit pouze v testovacím provozu při zkušebním zavádění do praxe,

·        ŠKÁLY - standardně by se mělo nastavit pouze "aktuální", pokud to vyžaduje (a zároveň umí ošetřit!) spolupracující informační systém, lze nastavit také "obsoletní" případně "neaktuální"; "neschválené zkontrolované" lze volit pouze v testovacím provozu při zkušebním zavádění do praxe,

·        VAZBY - standardně by se mělo nastavit pouze "aktuální", pokud to vyžaduje (a zároveň umí ošetřit!) spolupracující informační systém, lze nastavit také "obsoletní" případně "neaktuální"; "neschválené zkontrolované" lze volit pouze v testovacím provozu při zkušebním zavádění do praxe. Pokud spolupracující informační systém dosud neumí s vazbami pracovat, je zbytečné vůbec volit generování těchto příslušných souborů.

 

Po stisknutí tlačítka "Nastavení" u položky ÚZIS nastavte:

·        "všechny číselníky ÚZIS", pokud pracujete s výkazy a hlášeními ÚZIS v plném rozsahu (váš informační systém to vyžaduje) nebo

·        "jen číselníky pro vybraná hlášení (výkazy) ÚZIS" a specifikujte je po stisknutí tlačítka "Výběr" zaškrtáním požadovaných agend v prvním sloupci tabulky "Ozn." (pak se vytvoří jen potřebné číselníky).

 

 

Pokud zaškrtnete "negenerovat fakultativní číselníky", nebudou vytvářeny speciální redukované soubory, které vyžadují některé informační systémy (LIS aj.). Lze ponechat nezaškrtnuté, pouze se tím prodlouží čas generování a vytvoří se soubor navíc.

 

Vygenerované soubory se ukládají do adresářů (knihoven), které byly založené již při instalaci systému SLP nebo programu ČLP. Jsou to: DS_NCLP, DS_LCLP, DS_LP, DS_DS, DS_UZIS. (Knihovna DS2_00 byla používána původním aparátem před zavedením DS 3.01.01 do praxe.) Před generováním je potřebné tyto adresáře vymazat, což lze realizovat zaškrtnutím požadavku "před generováním vymazat dosavadní obsah adresářů" nebo lze realizovat i ručně.

 

Kódování češtiny je nutné nastavit s ohledem na spolupracující informační systém. Běžné je používání kódové stránky 1250.

 

Po aktivaci generování bude počítač pracovat několik minut (podle výkonu). Soubory (číselníky) budou uloženy do příslušných knihoven, odkud mohou být dále exportovány podle požadavků spolupracujících informačních systémů.

 

 

.