sdĚlenÍ z Věstníku MZ, částka 9, rok 2003, strana 78

 

SDĚLENÍ

Odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví

k vydání nové verze Datového standardu a Národního číselníku laboratorních položek

 

            Metodický návod Ministerstva zdravotnictví k datové struktuře pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení, verze 02.01.01 a Metodický návod Ministerstva zdravotnictví k používání Národního číselníku laboratorních položek, verze 02.01.01 uveřejněné ve Věstníku 6/2002 zůstávají v platnosti i pro verzi Datové struktury pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení (dále jen „Datový standard MZ“), verze 03.01.01 a vyšší a pro Národní číselník laboratorních položek (dále jen „NČLP“), verze 02.05.01 a vyšší.

 

            Datový standard MZ ve verzi 03.01.01 je závazný od 1. 1. 2004. V případě NČLP se jedná o standardní průběžný upgrade.