sdĚlenÍ z Věstníku MZ, částka 1, rok 2006

 

 

Sdělení

Odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví

k zavedení webových služeb pro Datový standard a Národní číselník laboratorních položek;

(Věstník MZ 1/2006):

 

Od 1.1.2006 jsou k dispozici na serveru webových služeb http://ciselniky.dasta.mzcr.cz struktury, číselníky a programové nástroje včetně dokumentace pro verzi DS 3.07.01 a vyšší a pro NČLP verze 2.14.01 a vyšší, hypertextové popisy datových struktur a číselníků v rozsahu upgrade z prosince 2005 a dále a číselníky NZIS 200610 a výše. 

 

Popis webových služeb pro implementaci do informačních systémů je dostupný z úvodní stránky http://ciselniky.dasta.mzcr.cz . 

 

Na stávající adrese http://dasta.mzcr.cz budou nadále pouze hypertextové popisy datových struktur a číselníků a hypertextové obsahy číselníků.