Úvodní informace k DS 4.14.01, NČLP 2.56.01 a k souvisejícím nástrojům pro práci s DS a NČLP

 

 

Obsah tohoto CD ROM navazuje na práce na Datovém standardu MZ ĆR a Národním číselníku laboratorních položek z minulých let, které byly započaty v roce 1997 a prakticky završeny v roce 2002 vydáním CD s verzemi DS 02.01.01 a NČLP 02.01.01. V roce 2004 byl vydán inovovaný DS 03.01.01.

 

V prosinci roku 2006 byl vydán DS 4.01.01, který je závazný od 1. 1. 2007 a nahrazuje DS3.

Národní číselník laboratorních položek (dále jen NČLP), Datový standard pro předávání pacientských dat mezi zdravotnickými informačními systémy (dále jen DS), program ČLP pro práci s číselníky laboratorních položek (dále jen ČLP) a nástroje pro práci s DS a pro předávání dat mezi IS jsou autorským dílem rozsáhlého kolektivu tvůrců z mnoha institucí, fakult, vědeckých ústavů a firem.

Celé dílo vzniklo za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Odborným garantem DS je Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS J.E.P.

 

 

Informace o dalších upgrade a změnách jsou zasílány všem registrovaným uživatelům DS a NČLP.

 

 

Další zamýšlený rozvoj DS a NČLP:

 

DS bude nadále aktualizován a rozvíjen na základě potřeb praxe.

 

Průběžně je konzultována problematika budoucí harmonizace DS MZ ČR a HL7 a jsou zvažovány cesty vedoucí k případnému budoucímu zapracovávání NČLP do HL7. Někteří autoři z týmu tvůrců DS  jsou součástí české skupiny HL7. Je předpokládáno, že DS MZ ČR a HL7 mohou být dlouhodobě dvě významné paralelní cesty. Předpokládá se, že DS MZ ČR bude zapracován do všech významných zdravotnických informačních systémů (LIS, NIS a IS praktických lékařů), zatímco HL7 bude zapracováván především do částí některých velkých nemocničních informačních systémů. V současné době je praktická stránka využití HL7 dosud nejasná.

 

 

Poznámky k blokům "KU":

 

Bloky „KU“ a číselník „klinických událostí“ jsou velkou předností DS4 oproti DS3. Číselník obsahuje základní typy v DS4 již definovaných klinických událostí a bude nadále průběžně doplňován podle potřeb praxe. Soupis aktuálních a dalších navrhovaných „KU“ je součástí DS4.

 

 

Poděkování:

 

Děkujeme všem kolegyním a kolegům, kteří vložili svůj čas a úsilí do tohoto díla.

Věříme, že bude významné pro zdravotnickou informatiku i každodenní medicínskou praxi.