Sdělování údajů o kvalitě analyzovaného materiálu

 

Vlastní řešení se zabývá:

·         popisem vlastností vzorku

·         určením situace, kdy vzhledem k vlastnostem vzorku není vydán číselný výsledek.

 

Pro vlastní řešení byl zvolen přístup, který dostatečnou obecností umožňuje popsaný algoritmus aplikovat v různých klinických laboratořích podle používané analytické technologie i podle používaných reagenčních principů a konkrétních výrobců.

 

Vlastní řešení

 

1.       definice položek NČLP

Sdělení údaje o stupni hemolýzy, ikterity, chylozity

Systém: Plazma, Sérum

Komponenta: Hemoglobin semikvantitativně, Bilirubin semikvantitativně, Lipoproteiny semikvantitativně

Druh veličiny: arbitrární koncentrace

Jednotka: arb.j.

Procedura: AS

 

Založené položky NČLP: 12434, 12435 (hemolýza), 12423, 12424 (ikterita), 12437, 12438 (chylozita).

 

2.       určení algoritmu pro přiřazení mezí (příklad řešení)

 

Přiřazení arbitrární jednotky 0 – 3

Hemolýza

(kalibrováno jako hemoglobin g/l)

 

Ikterita

(kalibrováno jako bilirubin µmol/l)

Chylozita

(kalibrováno jako triaglyceridy tukové emulze v mmol/l)

0

0 – 0,50

0 – 50

0 – 2,0

1

0,51 – 1,50

51 – 100

2,1 – 10,0

2

1,51 – 4,00

101 – 200

10,1 – 30,0

3

nad 4,00

nad 200

nad 30

 

 

3.        doporučený text tří MTV pro položky hemolýza, ikterita, chylozita

 

 

Hemolýza

Ikterita

Chylozita

0

Bez významnější hemolýzy

Bez významnější ikterity

Bez významnější chylozity

1

Materiál slabě hemolytický

Materiál slabě ikterický

Materiál chylózní

2

Materiál hemolytický

Materiál ikterický

Materiál chylózní

3

Materiál silně hemolytický

Materiál silně ikterický

Materiál silně chylózní

 

 

4.       určení tabulky s mezemi pro náhradní výsledky

0 – číselný výsledek metody se vydá

X – číselný výsledek metody se nevydá, použije se náhradní textový výsledek a) obecný (odpovídá arb. j. 2) nebo b) odrážející arb.j. 1 – 3.

 

 

Hemolýza

Ikterita

Chylozita

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Kalium

0

x

x

0

0

0

0

0

0

LD

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Mg

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Přimý bilirubin

x

x

x

0

0

0

0

0

0

AST

0

x

x

0

0

0

0

x

x

P

0

x

x

0

0

0

0

0

x

bilirubin

0

x

x

0

0

0

0

0

0

kys. moč.

0

x

x

0

0

x

0

x

x

CB

0

x

x

0

0

0

0

0

0

Amyláza

0

0

x

0

0

x

0

0

0

Fe

0

0

x

0

0

0

0

0

0

GGT

0

x

x

0

0

0

0

0

0

kreatinin

0

0

0

0

x

x

0

0

0

cholesterol

0

0

0

0

0

x

0

0

0

triglyceridy

0

0

0

0

0

x

0

0

0

HDL

0

0

0

0

0

0

0

0

x

IgA

0

0

0

0

0

0

0

0

x

Albumin

0

0

0

0

0

0

0

0

x

ALT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

glukóza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IgG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IgM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

urea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Na

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cl

0

0

0

0

0

0

0

0

0