Komunikace s Ústavem zdravotnických informací a statistiky  České republiky

(dále jen ÚZIS ČR)

 

 

Upozornění ÚZIS ČR:

 

 

Vzhledem k realizaci projektu eREG, který nově definuje všechny registry a statistická zjišťování ÚZIS, jsou postupně do DASTA verze 4 zaváděna rozhraní pro všechny registry NZIS. Stávající rozhraní DASTA jsou aktualizována. S rozhraním dochází i ke změně způsobu zasílání dat. Souhrnné informace o elektronizaci NZIS naleznete zde: informace-planu-elektronizace-registru-nzis. Každý registr má dále vlastní internetovou stránku, kde naleznete aktuální informace, viz „informace k registru“ u jednotlivých datových bloků.  

Do DASTA standardu verze 4 budou nadále předávány platné verze datového rozhraní. Oproti tomu plánované změny a novinky jsou a nadále budou s časovým předstihem zveřejňovány na stránkách jednotlivých registrů a souhrnně pak na adrese http://www.uzis.cz/datova-rozhrani.

 

Adresa pro zasílání dávkových souborů https://snzr.uzis.cz/cud/index.html  je platná již pouze pro data Národního registru hospitalizací a Listu o prohlídce zemřelého (LPZ), a to do doby spuštění nových verzí registru.

Upozornění: tato adresa platí pouze pro soubory DS 3.01.01 a výše (tj. "XML"). Původní datová rozhraní předepsaná metodikou NZIS zasílají zdravotnická zařízení stejně jako dosud.

 

Adresa pro zasílání dat do nových registrů je https://ereg.ksrzis.cz. Přístupy spravuje oprávněná osoba konkrétního poskytovatele zdravotních služeb.

Pro zasílání testovacích souborů je určena stránka  https://ereg2.ksrzis.cz. Přístup do testovacího systému uděluje na základě žádosti zaslané na helpdesk.registry@ksrzis.cz KSRZIS. Vyžadován je souhlas reálného poskytovatele zdravotních služeb, s jehož identifikací budou testovací data zasílána. 

 

Název souboru DS pro NZIS a jeho konstrukce

 

Odesílatel (zdravotnické zařízení) připraví soubor k odeslání. Odesílatel zajistí vytváření jmen souborů (předávaných do NZIS), která nebudou v rámci jednoho vykazovacího období duplicitní.

Jméno datového souboru má strukturu:

 

UNNYYOO_IIIIIIIIPPPD.zip pro soubory "pakované"

nebo

UNNYYOO_IIIIIIIIPPPD.xml pro soubory "nepakované",

 

kde:     

 

"UNN" – konstanta pro data NZIS

 

 

YY je poslední dvojčíslí roku sledovaného období

 

OO je kód období podle číselníku:

 

01

leden

11

listopad

02

únor

12

prosinec

03

březen

21

1. čtvrtletí

04

duben

22

2. čtvrtletí

05

květen

23

3. čtvrtletí

06

červen

24

4. čtvrtletí

07

červenec

31

1. pololetí

08

srpen

32

2. pololetí

09

září

40

leden-září

10

říjen

50

rok

 

IIIIIIII (8 znaků) je IČO odesílajícího zařízení - viz číselník [ZdravotnickeZarizeni]

 

PPP je PČZ odesílajícího zařízení - viz číselník [ZdravotnickeZarizeni]

 

D  je pořadové číslo dávky za sledované období (např. 1. dávka je v ÚZIS označena jako chybná.

Zdravotnické zařízení data v dávce opraví a odešle ji s pořadovým číslem 2). Pořadí může být víceciferné.

 

Nepakované (a rozpakované) soubory mají vždy extenzi ”xml”.

 

Upozorňujeme,

že předávání souborů dat s osobní identifikací je nutno realizovat v souladu s platnou legislativou, viz zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Proto doporučujeme plně využívat portál Centrální úložiště dat NZIS na výše uvedené adrese.