Vydávání numerických výsledků (rozšíření bloku VRN od 1. 4. 2016):

 

U položek NČLP, u nichž je v definici uveden TYP = NF je očekávaný numerický výsledek („N“), případně formalizovaný náhradní textový výsledek („F“, „FR“), který je sdělován tehdy, není-li možné zaslat číslo.

 

Výsledky se sdělují takto:

 

1.

Číselná hodnota + jednotka + referenční meze / škála + grafické hodnocení.

Viz  bloky  vrn +  skala.

(Ukládá se číselná hodnota s jednotkou + referenční meze / škála.)

 

2.

Číselná hodnota + jednotka + textové hodnocení (bez ref. mezí a bez grafu).

Viz  bloky  vrn +  hodnoceni.

(Ukládá se číselná hodnocení s jednotkou a textové hodnocení.)

Poznámka: nově zavedeno od 1. 4. 2016.

 

3.

Text (bez ref. mezí, grafu a hodnocení).

Viz blok  vrf.

(Ukládá se text.)

 

 

Pokyny a poznámky:

 

A.

Jednotku není nutné ukládat s výsledkem, je-li jednoznačně provázána s položkou (např. přes NČLP).

 

B.

Zaslané referenční meze není nutné ukládat s výsledkem, pokud je lze kdykoliv následně rekonstruovat s ohledem na pacienta a datum a čas odběru (například při sdílení databáze referenčních hodnot / škál).

 

C.

Pokud je potřeba připojit ke sdělované hodnotě (hodnotám) interpretační text, zasílá se v příslušné položce NČLP (typu „REPI_xxxx_DTP“) jako blok prostřednictvím vrb.

(V žádném případě nelze interpretační text vkládat do položek typu „NF“!)

 

D.

Hodnotící graf je vytvářen automaticky na základě naměřené hodnoty a referenčních mezí nebo škál, není nutné ho ukládat, může být rekonstruován. Jeho tvar není dosud standardizován, je věcí odesílatele.

Současně s grafem by mělo být vždy zasíláno „hodnocení dle škály“ - viz datový blok skala.

 

E.

Sdělování  nejistoty není současnou normou ISO 15189:2013 vyžadováno, řeší se podle potřeb komunikujících stran.

 

 

 

Další související informace - viz:  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

 

.