*ku_p - klinické události: přiřazení KU (pro DS4)         

Slouží k přiřazení KU zasílaných původně k neidentifikovanému pacientovi k právě identifikovanému.

Pouze pro DS4.

 

{distribuováno od verze 4.13.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

idku

a

-40

1

ID původně sdělené KU

 

 

 

 

id_pac_puv

a

-10

?

původní ID pacienta

 

 

Pokyny:

Údaj je nepovinný, je doporučeno jeho uvádění vždy, pokud to systém odesílatele umožňuje!

 

 

SEMAFOR_DS4 [XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_p

pokyny a poznámky k celému bloku:

 

Slouží k zaslání idku (event. současně s nepovinným příslušným původním id_pac_puv, který byl zasílán s typ_id_pac = 1) za účelem realizace přiřazení uváděné idku k pacientovi uvedenému v tomto bloku ip pod korektním id_pac (tj. s typ_id_pac = 0).

 

Uvedená idku byla v uplynulém období zaslána s id_pac neidentifikovaného pacienta (tj. s typ_id_pac = 1), které je nyní zde uváděno jako id_pac_puv.

 

 

Doporučení:

Nepovinný „id_pac_puv“ slouží ke kontrole vazeb, proto je vhodné, aby byl uváděn vždy, pokud to systém odesílatele umožňuje!

 

 

 

Poznámky:

 

Pro pacienta původně zaslaného s „typ_id_pac“ = 0 (čili korektně identifikovaného) nelze takto řešit, lze pouze realizovat „storno“ původně chybně poslaných dat.

 

Akce přiřazení k události nemůže být prováděna opakovaně.

 

Systém příjemce může zaslat příslušné pokyny dalším systémům, s kterými nad tímto dříve neidentifikovaným pacientem komunikoval.

 

Příslušné přiřazení provede systém příjemce a provedenou akci může potvrdit zasláním zprávy v bloku pd.

 

 

Bude-li pro praxi potřebné, mohou být vytvořeny podrobnější akceptační a chybové nástroje.

.