Seznam položek NČLP s druhem veličiny „volume rate“ (VOLRTE)

po provedené revizi, aktualizaci a doplnění v 6/2017 - aktuální stav

 

klíč NČLP

položka NČLP

poznámka,

upřesnění

stav

nahrazuje

položka

úprava 6/2017

05200

Clear. bezelektrolytové vody

 

 

 

 

05196

Clear. bezelektrolytové vody korig.

 

 

 

na 1,73 m2

05201

Clear. bezsol. vody efekt.

 

 

 

 

05197

Clear. bezsol. vody efekt. korig.

 

 

 

na 1,73 m2

01452

Clear. bezsolutové vody

 

 

 

 

04974

Clear. bezsolutové vody korig.

 

 

 

na 1,73 m2

01447

Clear. Ca

 

 

 

 

01448

Clear. Cl

 

 

 

 

05199

Clear. efektivních solutů

 

 

 

 

05195

Clear. efektivních solutů korig.

 

 

 

na 1,73 m2

05198

Clear. elektrolytová

 

 

 

 

05194

Clear. elektrolytová korig.

 

 

 

na 1,73 m2

03700

Clear. inulinu

 

 

 

 

17748

Clear. inulinu korig.

 

 

 

 

01453

Clear. K

 

 

 

 

01450

Clear. kreatininu

základní výpočet

 

 

 

01451

Clear. kreatininu

kreat. enzymaticky

 

 

 

01449

Clear. kreatininu

suchá chemie

 

 

 

04973

Clear. kreatininu korig.

základní výpočet

 

 

na 1,73 m2

08553

Clear. kreatininu korig.

kreat. enzymaticky

 

 

na 1,73 m2

08554

Clear. kreatininu korig.

suchá chemie

 

 

na 1,73 m2

08555

Clear. kreatininu odhad

EQ1 (není na 1,73m2!)

O

18062

změna KOMP

08556

Clear. kreatininu odhad

EQ2

O

18068

na 1,73 m2

08557

Clear. kreatininu odhad

EQ3

O

18067

na 1,73 m2

14691

Clear. kreatininu odhad

EQ4

O

18066

na 1,73 m2

14845

Clear. kreatininu odhad

EQ5

O

17341

na 1,73 m2

14846

Clear. kreatininu odhad

EQ6 (není na 1,73m2!)

O

18065

změna KOMP

17337

Clear. kreatininu odhad

EQ7

O

17340

na 1,73 m2

17338

Clear. kreatininu odhad

EQ8

O

17339

na 1,73 m2

08558

Clear. Li

 

 

 

 

01458

Clear. močoviny

 

 

 

 

01454

Clear. Na

 

 

 

 

01455

Clear. osmolální

 

 

 

 

04975

Clear. osmolální korig.

 

 

 

na 1,73 m2

01456

Clear. P

 

 

 

 

01457

Clear. urátu

 

 

 

 

14850

eGFR (CKD-EPI cystatin C)

CKD-EPI 2012

 

 

přejmenováno

na 1,73 m2

viz kalkulátory

17339

eGFR (CKD-EPI kreat.)

CKD-EPI 2009

 

 

viz kalkulátory

18063

eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C)

CKD-EPI 2012

 

 

nové

viz kalkulátory

18062

eGFR (Cockroft Gault)

(není na 1,73m2!)

 

 

nové

18064

eGFR (EBPG korig.)

 

 

 

nové

18065

eGFR (EBPG nekorig.)

(není na 1,73m2!)

 

 

nové

17340

eGFR (Lund-Malmo)

 

 

 

viz kalkulátory

17341

eGFR (MDRD 1p)

MDRP zkrácená

 

 

viz kalkulátory

18066

eGFR (MDRD 3p)

MDRP kompletní

 

 

nové

18068

eGFR (Schwartz děti do 1 roku)

 

 

 

nové

18067

eGFR (Schwartz děti nad 1 rok)

 

 

 

nové

 

Do seznamu jsou zahrnuté všechny výpočty clearancí a eGFR z číselníku NČLP ve stavu k 1. 7. 2017.

Je-li ve sloupci „stav“ uveden symbol „O“ (obsoletní), neměla by být položka již používána, doporučujeme její přesměrování na položku novou typu „eGFR“ s klíčem uvedeným ve sloupci „nahrazuje položka“. Později budou tyto položky označeny jako „neaktuální“.

Ve sloupci „úprava 6/2017“ označuje zápis „na 1,73 m2“, že byla upravena jednotka na ml/s/1,73 m2 z původní ml/s; dále zápis „přejmenováno“ označuje položku, u níž bylo upraveno jméno a procedura; zápis „změna KOMP“ označuje položky, u nichž byla změněna komponenta (aby bylo možné realizovat úpravy jednotek); zápis „nové“ vyznačuje položky přidané v 6/2017; zápis „viz kalkulátory“ sděluje, že k této položce je vytvořen odpovídající kalkulátor (v systému SLP, na webu NASKL aj.).

Dále byly provedeny drobné neproblematické úpravy v názvech některých položek (sjednocení), blíže nekomentujeme.

 

Problematika jednotek a druhů veličin u clearancí v NČLP

 

Při vydávání výsledku měření nebo odhadu glomerulární filtrace lze použít dvě jednotky:

- ml/s (případně ml/min, jak je uváděno v anglosaské literatuře)

- ml/s na 1,73 m2 (případně ml/min na 1,73 m2) tělesného povrchu

 

V NČLP jsou u položek clearancí zavedené jednotky ml/s a v případě clearancí korigovaných na tělesnou plochu 1,73 m2 byly používané jednotky ml/s i ml/s/1,73 m2 - tato nejednoznačnost vznikla již v minulosti a od aktualizace realizované v červnu 2017 jsou položky korigované na tělesný povrch sjednoceny na ml/s/1,73 m2.

 

Poznámka:

Korekcí na tělesný povrch se rozumí přepočet, kdy vypočítaná clearance je dělena BSA (tělesnou plochou v m2) a násobena standardní plochou 1,73 m2 respektive konstantou 1,73 - vzhledem k tomuto odlišnému přístupu vznikl rozdíl v jednotce. Vzhledem k tomu, že je zvyklostí používat pro korigovanou clearanci jednotku ml/s/1,73m2, bylo provedeno toto sjednocení i v NČLP (z hlediska interpretace hodnoty se tímto nic nemění).

 

U clearance měřené i vypočítávané, nekorigované i korigované je v NČLP uváděn jeden stejný druh veličiny VOLRTE (volume rate), byť v případě jednotky ml/s jde o objemový tok (volume rate), v případě jednotky ml/s na 1,73 m2 jde ve skutečnosti o plošný objemový tok (areic volume rate).

 

Tato existence stejného druhu veličiny objemový tok (volume rate, VOLRTE) u položek jak s jednotkou ml/s, tak u položek s jednotkou ml/s na 1,73 m2 není sice zcela korektní, ale protože z hlediska druhu veličiny jde o problém, jehož exaktnost má pro laboratorní medicínu marginální význam, a protože lékaře zajímá glomerulární filtrace, tedy skutečně objemový tok, autoři NČLP se rozhodli druh veličiny neměnit.

 

Novější výpočty typu eGFR CKD-EPI, Lund-Malmo, MDRD, Schwartz již pracují s ml/s na 1,73 m2. Umožňují porovnání mezi pacienty s různým tělesným povrchem (tedy různou výškou a různou hmotností). Pro převedení na skutečnou glomerulární filtraci pacienta, kterou potřebujeme například pro dávkování léků, je nutné hodnotu například z výpočtu eGFR (CKD-EPI) vydělit 1,73 a násobit hodnotou skutečného tělesného povrchu pacienta. Po tomto přepočtu je jednotkou ml/s (NČLP tuto upravenou veličinu nezavádí, s výjimkou EBPG, který je vypočítáván primárně v ml/s).

 

Starší výpočty typu „Clearance kreatininu odhad“ (dle vzorců EQ1 až EQ5 a EQ7 a EQ8 byly původně definovány s jednotkou ml/s, jsou nyní sjednoceny s novějšími položkami typu eGFR a tudíž mají jednotku nově upravenou na ml/s/1,73 m2. Vzhledem k tomu, že tuto úpravu bylo možné realizovat již v rámci dialogů v LČLP, nepředpokládáme vznik problémů. Z hlediska interpretací se nic nemění, v NČLP navíc ani nejsou k těmto položkám vypracované referenční meze (škály).

 

Vzhledem k tomu, že jsou mnohé tyto položky v praxi užívané při komunikaci v rámci DASTA, nebylo by praktické zjednávat nápravu zneaktuálněním nevhodných a nadefinováním nových správných (s novými klíči), ale je vhodné zachovat klíč a realizovat opravy, které prakticky neovlivní funkci položky. Proto volíme tuto výjimečnou formu úprav, která byla již v minulosti konzultována s tvůrci IS a bezproblémově realizována.

 

Přehled realizovaných úprav a aktuální seznam položek typu „clearance“ a „eGFR“ je ve výše uvedené tabulce. Položky, u nichž je ve sloupci „stav“ uveden symbol „O“ doporučujeme nahradit položkou novou uvedenou ve sloupci „nahrazuje položka“. Pokud budou nadále používané v rámci DASTA, nedojde k žádné kolizi, pouze bude problematické jejich zobrazování pod názvem NČLP, kde není patřičné rozlišení jejich obsahu ve jménu komponenty. Za čas budou označeny jako „neaktuální“!

 

Autoři NČLP se omlouvají za tyto pro praxi nutné sjednocující a ne zcela standardní změny.