Sdělení o odložení platnosti aktualizace číselníku MKN-10, vydaného ke dni 1.4.2011

 

V návaznosti na jednání zástupců MZ ČR, ÚZIS ČR, NRC a Asociace nemocnic se odkládá platnost aktualizovaného číselníku MKN-10, který byl distribuován v březnu 2011 s platností od 1.4.2011. Hlavním důvodem je časová neprovázanost aktualizace číselníku  a jeho vstup do klasifikačního  nástroj používaného  v ČR  -  IR-DRG. Grouper nelze v průběhu roku  aktualizovat (Sdělení ČSÚ č. 323/2010 Sb., o aktualizaci klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) – účinnost od 1.ledna 2011).

 

Pro rok 2011 tedy  zůstává v platnosti i nadále číselník MKN-10 vydaný ke dni 1.1.2009. Platnost nové verze aktualizovaného číselníku MKN-10 se předpokládá k 1.1.2012 v součinnosti s novou verzí klasifikačního systému DRG pro rok 2012.

 

Stávající platný číselník je v souladu s 2. aktualizovaným vydáním Tabelární části MKN-10 (1. díl), zahrnuje tedy změny, které vešly v platnost k 1.1. 2009 a dříve. Instrukční příručka (2.díl MKN-10) a Abecední seznam (3. díl MKN-10) uveřejněné na internetových stránkách ÚZIS ČR však již obsahují zapracované změny, na jejichž základě byl připraven pozastavený číselník z letošního roku. Při užívání těchto publikací  je proto nutné k tomu přihlédnout.