MKN-10 s platností od 1. ledna 2012

 

 

Aktualizovaná verze MKN-10 vstoupí v platnost 1. ledna 2012  Sdělením ČSÚ

č. 340/2011 Sb., o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Jsou do ní zahrnuty změny, které WHO provedla do roku 2010 včetně.

 

Rozdíl oproti předchozí verzi MKN-10 z roku 2009 je v zavedení některých nových položek (celkem 70) a naopak zrušení jiných položek (celkem 32). V rámci systematické revize byly opraveny také některé nedostatky předchozího národního vydání (týkající se zejména překladu termínů, grafiky apod.).

 

V souvislosti s těmito změnami byly upraveny i číselníky  diagnóz.  Seznam změn, které byly do číselníků provedeny, je k dispozici zde. Jedná se o seznam zrušených kódů, nově zavedených kódů a upravených názvů diagnóz. Ke zrušeným kódům je doplněn převodník na kódy nové, platné.