*nrrod:nrr - národní registr rodiček

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nrrod

e

 

+

Zpráva o rodičce

 

pokyny:

viz nrrod - pokyny

 

rico

a

8

1

IČO (identifikační číslo zdravotnického zařízení)

číselný rětězec

pokyny:

viz rico - pokyny

 

rpcz

a

3

1

PČZ (pořadové číslo zdravotnického zařízení)

celé číslo

pokyny:

viz rpcz - pokyny

 

rpcpd

a

3

1

PČDP (pořadové číslo detašovaného pracoviště)

celé číslo

 

 

rodd

a

-5

1

5-znakový kód oddělení

text

pokyny:

viz rodd - pokyny

 

 

[XSD]    [Příklad]

 

Pokyny k vyplnění, formulář

 

SEMAFOR_DS4

Národní registr rodiček

informace k registru

popis rozhraní

 

 

 

Prefix nrrod: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrrod: označuje národní registr rodiček

 

 

*nrrod

pokyny:

Zpráva o rodičce se povinně hlásí za všechny rodičky, které porodily v ČR.

Povinnost hlásit má gynekologicko-porodnická oddělení poskytovatelů lůžkové péče a dále poskytovatelé lůžkové péče (bez ohledu na zřizovatele), kde byla žena po porodu hospitalizována nebo ošetřena v termínu do posledního dne šestinedělí.

Za správné a úplné vyplnění povinného hlášení „Zpráva o rodičce“ zodpovídá přednosta porodnického oddělení.

V případě porodu mimo zdravotnické zařízení (porod doma, v dopravním prostředku, ve veřejných prostorách apod.) má oznamovací povinnost zdravotnický pracovník, který byl při porodu nebo provedl první poporodní ošetření rodičky a první poporodní ošetření novorozence.

 

rico

pokyny:

Uvádí se osmimístné identifikační číslo organizace podle Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu (tedy nikoliv identifikační číslo zařízení (IČZ) přidělené zdravotní pojišťovnou).

 

rpcz

pokyny:

Údaj slouží k doplnění identifikace jednotlivých zdravotnických zařízení v rámci subjektu poskytovatele. Uvádí se třímístné pořadové číslo zařízení v rámci identifikačního čísla (IČ) podle číselníku zařízení ÚZIS ČR. Pokud se právní subjekt dále nečlení, vyplňuje se trojčíslí "000".

 

rodd

pokyny:

Číslo oddělení je pětimístný číselný údaj, vycházející z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Skládá se z dvoumístného kódu druhu oddělení (viz. číselník Oddeleni), pořadového označení oddělení daného druhu v rámci zařízení a dvoumístného kódu druhu pracoviště (viz. číselník Pracoviste). Druh pracoviště slouží k bližší identifikaci jednotlivých pracovišť určitého oddělení (nákladových středisek). Dvoumístný číselný kód druhu pracoviště se vyplňuje podle číselníku pracovišť ÚZIS ČR. Jestliže se oddělení dále nedělí na pracoviště, vyplňuje se dvojčíslí "00".