*nrar:nra - národní registr asistované reprodukce

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nrar

e

 

+

Záznam cyklu AR

 

 

 

aico

a

8

1

IČO (identifikační číslo zdravotnického zařízení)

celé číslo

 

 

apcz

a

3

1

PČZ (pořadové číslo zdravotnického zařízení)

celé číslo

 

 

apcpd

a

-3

1

PČDP (pořadové číslo detašovaného pracoviště)

celé číslo

 

 

aodd

a

-5

1

5-znakový kód oddělení

znakový řetězec

 

 

 

[XSD]    [Příklad]

 

Pokyny k vyplnění, formulář

 

 

Národní registr asistované reprodukce

informace k registru

popis rozhraní

 

 

 

 

 

 

 

Prefix nrar: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrar: označuje národní registr asistované reprodukce