*nor:nor - národní onkologický registr

 

{distribuováno od verze 4.18.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dg

e

 

+

Diagnóza NOR

 

 

 

 

[XSD]    [Příklad]

 

Pokyny k vyplnění, formulář

 

 

Národní onkologický registr

informace k registru

 

 

 

Prefix nor: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nor: označuje národní onkologický registr