Náhled číselníku Typ dialogu

N Celé nebo desetinné číslo (titr bez "1:")
F Formalizovaný text dle MTV definované v položce
NF N nebo F - (implicitní pro laboratorní položky)
S Strukturovaný text dle MTV definované v položce
K Strukturovaný text typu "mikrobiologické vyšetření"
X Volný text neformalizovaný krátký, lze vkládat text MTV
B Blok textu
R Nález - (blok textu obsahující sestavu nálezu)
D Datumová položka
C Časová vzdálenost
CN Časová vzdálenost a hodnota numerická
CF Časová vzdálenost a hodnota textová
G Diagnóza dle MKN -10
P Prázdná položka
O Obraz
Z Speciální položka pro sdělování non-NČLP lab. položek
A Strukturovaný text typu "agens" - nevyužívá se