Nástroje pro práci s NČLP

 

Národní číselník laboratorních položek je vytvářen prostřednictvím autorské verze systému SLP.

Uživatelé mají pro svoji práci s NČLP k dispozici program ČLP (zdarma distribuuje MZ ČR) nebo uživatelskou verzi systému SLP. ČLP i SLP pracují nad totožnými datovými strukturami.

Program ČLP je k dispozici ve složce “CLP” (na CD-ROM nebo na jeho kompletním obrazu vyvěšeném v rámci webových služeb), kde jsou jak nástroje pro realizaci jeho instalace, tak též potřebné návody (lze vytisknout). Pro uživatele, kteří již používali ČLP nižší verze, je zde připraven nástroj pro realizaci upgrade (v samostatné podsložce “UPGRADE”).

 

Základní seznámení s programem ČLP:

Program ČLP - stručné seznámení, základní obrazovky

Instalace programu ČLP - návod

Program ČLP - informace, popis, nastavení

Program ČLP - práce s číselníkem NČLP, návod

Program ČLP - práce s číselníkem LČLP, návod

Program ČLP a komunikace s LIS, postup

 

Seznámení s některými funkcemi programu ČLP:

Program ČLP - práce se škálami - návod

Program ČLP - práce s vazbami - návod

Program ČLP - generování číselníků pro DS - návod  

 

 

Informace o systému SLP a seznámení se vztahem programu ČLP k systému SLP:

Program SLP - informace, popis, nastavení

Nástroje pro práci s NČLP - vztah ČLP a SLP

 

 

Kromě programu ČLP a systému SLP se lze s NČLP také seznámit (a do jisté míry i s ním pracovat) prostřednictvím jeho hypertextové formy, která je součástí každého oficiálního vydání upgrade DS4. Zde je vždy k dispozici aktuální referenční tvar NČLP.

 

 

Práce s NČLP prostřednictvím různých firemních software (LIS, NIS, AIS) je z hlediska NČLP bez záruky!