Registrace uživatelů DS a NČLP

 

V případě zájmu o zasílání e-mailových informací o aktualizacích, změnách a novinkách v Datovém standardu MZ ČR, v Národním číselníku laboratorních položek a v číselnících ÚZIS ČR, které budou zveřejňovány na webových službách https://ciselniky.dasta.mzcr.cz , se zaregistrujte do seznamu uživatelů DASTA. Tyto informace jsou zasílány cca 6x do roka, vždy po vyvěšení významného upgrade na webových službách nebo při významné události.

 

Registraci realizujte zasláním prostého e-mailu na adresu inf@mzcr.cz (oficiální - sekretariát odboru informatiky MZ) a současně na adresu zamecnik@sekk.cz nebo na straka@sekk.cz (realizátoři registrace).

 

 

Tvůrci významných informačních systémů jsou registrováni v číselníku firem - [TAB_KF] - kde je uveden jejich klíč pro DS3 a DS4, kontaktní adresa a další základní údaje.

 

 

Pokud si přejete opravit nebo doplnit vaši adresu uvedenou v číselníku firem, napište své požadavky rovnou na adresu zamecnik@sekk.cz nebo na straka@sekk.cz .

 

Dalším zdrojem, kde jsou k dispozici aktuální tvary DS3, DS4 i NČLP je: https://www.dastacr.cz/.