Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01 

 

Seznam je veden s následující strukturou:

·         datum

·         blok (je-li změna vázána k bloku) nebo číselník (týká-li se struktury souvisejícího číselníku)

·         položka bloku, jehož se změna týká (je-li změna vázána k položce bloku)

·         verze, od níž je změna platná

·         popis změny (včetně zdůvodnění a dalších souvisejících informací)

 

 

Pokud je přidávána do stávajícího datového bloku nová položka anebo je původní měněna, je též vyznačována změna v tabulce popisu datového bloku (ve sloupci “změny”).

Pokud je přidáván nový datový blok, je počátek jeho platnosti vyznačen v záhlaví tabulky popisu tohoto datového bloku.

 

 

Informace k novým položkám NČLP, které byly přidány v předchozím nejnovějším upgrade:

 

Aktuální verze NČLP je 2.76.01 (řádný upgrade).

V řádném prosincovém upgrade byly přidány nové laboratorní položky s klíči od 51611 do 52663

a informatické položky s klíči od 20933 do 20945.

 

Byl dokončen překlad položek NČLP do angličtiny. Překlad se týká systémů, komponent, druhů veličiny a většiny procedur - všech stavebních kamenů pro tvorbu názvů položek NČLP.

 

Do číselníku odběrových nádobek, který je součásti DS4, byly přidány nové položky pro QuantiFERRON a ve svém  popisu byla upravena položka původní QNTFRN. Původní QNTFRN slouží jako obecný odkaz na sadu odběrových nádobek pro tato vyšetření. Nově doplněné (QNTFRNIL, QNTFRMIT, QNTFRTB1, QNTFRTB2, QNTFRCMV, QNTFRAG1, QNTFRAG2) určují konkrétní vzorky zasílané do laboratoře.

Viz datový blok loi a v něm číselník NCLPONP - Číselník - odběrové nádobky a přípravky dle pořadí.

 

Byla aktualizována MTV = GTYPCOV (varianty viru SARS-CoV-2).

 

 

SEZNAM ZMĚN V DS4 - TABULKA

 

DATUM

BLOK,

ČÍSELNÍK

položka

změna

od verze

popis

2021-10-06

nrz:nrzz

ztypumr

04.22.05

rozsah přípustných hodnot omezen na 1 - 6

2021-10-27

nrki:nrkineki

tavi_indikace, tavi_pristup, tavi_chlopen

04.22.05

nrki:nrkineki  - přidány nepovinné atributy tavi_indikace, tavi_pristup, tavi_chlopen

2021-10-27

nrnar:nrnar

nspon, nkleste, nvex, ndnyniv, ndnyatb

04.22.05

nrnar:nrnar - odstraněny nepovinné atributy nspon, nkleste, nvex, ndnyniv, ndnyatb

POZOR: změny budou platné až od 1.3.2022

2021-10-27

nrnar:nrnar

npecesal

nsluchmet, nsluchvysl, nsluchprava, nsluchleva

04.22.05

nrnar:nrnar - přidán nepovinný opakovatelný element npecesal a nepovinné atributy nsluchmet, nsluchvysl, nsluchprava, nsluchleva

POZOR: změny budou platné až od 1.3.2022

2021-11-03

všechny číselníky DS4

plati_od, plati_do

04.22.05

do všech číselníků DS4, pokud zde již nebyl, byl přidán rozsah platnosti položek číselníku (plati_od, plati_do); údaj plati_do byl nastaven na 1.1.2000

2021-11-11

číselník NCLPONP

 

04.22.05

doplnění číselníku odběrových nádobek o QNTFRxx; je významnou součástí DS4 (blok loi )

2021-11-22

lop

spec_proc

04.22.05

doplněn nepovinný atribut spec_proc, zadává se klíč z číselníku procedur NCLPPROC; slouží k upřesnění objednávky, zejména ke specifikaci procedur „IA“ a případně „PCR“

2021-11-22

ku_z_lab

typ_obalu

04.22.05

doplněn nepovinný atribut typ_obalu - údaj o odběrové nádobce a přídavku, v níž byl zaslán materiál použitý pro toto sdělované vyšetření

2022-01-01

04.22.05

Oficiální vydání DS 04.22.05

 

2021-07-19

lopk

04.22.04

úprava schématu pro blok lopk - bylo odstraněno odvození bloku lopk z bloku lop (<xs:extension base="dsip:lopType">). Blok lopk je od teď nezávislý na bloku lop.

2021-08-03

nrz:nrzpit

zpitva, zpntxt

04.22.04

přidány podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzpit

2021-08-03

nrz:nrzpit

zpvprtxt, zpvprakt, zpvprmis, zpvprdat, zpvprdg

04.22.04

upraveny podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzpit

2021-08-03

nrz:nrzz

zjmeno, zprijm, zdatnar, zrodcis, zpohlav

04.22.04

přidány podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzz

2021-08-03

nrz:nrzz

zvzdel, zrodstav, znahrtxt, zumrkde, zumrtxt, zvptxt, zvpakt, zvpmist, zvpdat, zvpdg

04.22.04

upraveny podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzz

2021-08-30

lez

forma_text

04.22.04

prodloužení délky atributu forma_text z 55 na 250 znaků

2021-09-08

nrnar:nrnar

vyznačení změn platných od 1.1.2022

04.22.04

v registru novorozenců (nrnar:nrnar) jsou vyznačeny změny, které budou platné od 1.1.2022

2021-09-24

pracoviste

nesmluv_p, icz, pcz

04.22.04

přidán nepovinný atribut nesmluv_p a pcz,

původně povinný atribut icz je nyní nepovinný;

popis - viz pracoviste

 

byla opravena chyba v XSD pro blok pracoviste: atribut "oddel" byl dosud v XSD zápisu chybně uveden jako element s délkou 2 znaky, od teď je ve schématu správně uveden jako atribut s délkou 5 znaků

2021-10-01

04.22.04

Oficiální vydání DS 04.22.04

 

2021-06-15

nrz:nrzpit

zpitdaum, zpitodhad, zpvprtxt, zpvprmis

04.22.03

upraveny podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzpit

2021-06-15

nrz:nrzz

zmumcob

04.22.03

odstraněna podmínka podmíněné povinnosti - viz nrz:nrzz

2021-06-18

číselník KSAB0

04.22.03

doplněny položky A1, A2, A1B, A2B v návaznosti na číselníky epSOS potřebné pro PatSum

2021-06-18

číselník EALERGEN

 

04.22.03

v číselníku nelékových alergenů epSOS byly upraveny překlady několika pojmů do češtiny,

aktualizujte si obsah číselníku

2021-06-18

ku_z_lab

id_jrc,

vyrobce_text,

set_text

04.22.03

změna pokynů - nyní se zadává ID (viz nový atribut id_jrc), název výrobce antigenního setu a označení setu ze seznamu EU JRC - viz:

JRC seznam firem a setů,

povinné pro antigenní testy SARS-CoV-2, které jsou nebo budou sdělované ÚZIS, SZÚ, hygieně, nebo budou určené pro různé oficiální dokumenty;

Viz: ku_z_lab

2021-06-18

ku_z_lab

vyrobce_klic,

set_klic

04.22.03

atributy se nyní nepoužívají, s položkami se nyní nepracuje

2021-06-18

lez

misto_apl_klic,

misto_apl_text,

forma_klic,

forma_text,

sila_leku,

velikost_baleni

04.22.03

přidány nové atributy určené především pro PatSum (lze využívat i v tuzemském prostředí), zapojeny číselníky epSOS (vytvořené již dříve)

 

Viz: lez

2021-06-18

lez

lez_obal_leku

04.22.03

přidán element "lez_obal_leku"

2021-06-19

lez_obal_leku

04.22.03

vytvořen nový datový blok "lez_obal_leku", je volán z bloku lez - určeno především pro PatSum

Viz: lez_obal_leku

2021-06-20

číselník MTV=GTYPCOV

04.22.03

rozsáhlá aktualizace a doplnění číselníku - MTV;

podrobnější informace a další pokyny na webu DASTACR v menu „SARS-CoV-2“ a v dokumentu NČLP - položky pro SARS-CoV-2 - aktuální

(zejména v části E1, E2, E3 - vydávání zpráv)

2021-07-01

04.22.03

Oficiální vydání DS 04.22.03

 

2021-06-14

 

04.22.02 + NČLP 2.73.05

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.02 + NČLP 2.73.05

 

2021-06-01

 

04.22.02 + NČLP 2.73.04

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.02 + NČLP 2.73.04

 

2021-05-10

 

04.22.02 + NČLP 2.73.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.02 + NČLP 2.73.03

 

2021-04-18

číselníky NČLP

 

04.22.02

aktualizace NČLP a hypertextového popisu

2021-04-20

 

04.22.02

Oficiální vydání mimořádného DS 04.22.02

 

2021-03-24

číselník LOCTO

agens

04.22.01

Do číselníku LOCTO (typy očkování) byl přidán atribut  agens  - výčet agens, proti kterým je očkování určeno. Bude naplňován postupně.

2021-03-24

číselník DgOro

popis

04.22.01

délka atributu popis byla prodloužena z 255 na 1000 znaků

2021-03-25

lez

Přidány 2 nové položky:

apl_cesta_klic

apl_cesta_txt

04.22.01

Doplněny položky pro zadávání aplikační cesty ve vazbě na číselník LAPLC. Viz lez.

2021-03-25

agens

agens

04.22.01

Vytvořen nový datový blok agens, volaný z ocz.

Podrobný popis v bloku agens.

2021-03-25

ocz

Přidáno 5 nových

položek:

id_ockovani

id_ockovani_isin

indikace

indikace_text

agens

04.22.01

Kompletní aktualizace a doplnění bloku dle požadavků Xe-Health, ÚZIS a GreenPass.

 

Podrobný popis v bloku ocz.

2021-03-25

davka

zavedena povinnost u položky kod_ol

 

Přidáno 11 nových položek:

poc_davek

id_davka

id_davka_isin

nazev_vyrobce

dat_expirace

apl_cesta_klic

apl_cesta_text

misto_apl_klic

misto_apl_text

pozn

pracoviste

04.22.01

Kompletní aktualizace a doplnění bloku dle požadavků Xe-Health, ÚZIS a GreenPass.

 

Podrobný popis v bloku davka.

2021-03-25

ku_z_lab

vyrobce_klic, set_klic

04.22.01

Přidány dva atributy vyrobce_klic a set_klic určené pro sledovaná vyšetření - nyní především pro antigenní vyšetření SARS-CoV-2 pro GreenPass;

viz pokyny v bloku ku_z_lab.

2021-03-26

zpo

id_zp

iid_zp

04.22.01

Doplněn element iid_zp,

změněny pokyny u atributu id_zp.

2021-04-01

 

04.22.01

Oficiální vydání řádného DS 04.22.01

 

 

2021-03-05

číselník MTV

nplny, nsyn, nplnyo, nsyno

04.21.04 + NČLP 2.72.05

do struktury číselníku nclpmtv byly přidány 4 nové položky: plný název, popis MTV (nplny char500), synonymum názvu MTV (nsyn char 55), plný název, popis obsahu MTV (nplnyo char500) a synonymum názvu obsahu MTV (nsyno char 55)

2021-03-15

04.21.04 + NČLP 2.72.05

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.01 + NČLP 2.72.05

 

2021-03-01

nor:nor_dg

morfo_metoda

04.21.04

dosud povinný atribut byl změněn na nepovinný

2021-03-01

04.21.04

Oficiální vydání mimořádného DS 04.21.04

 

2021-02-15

ku_z_lab

vyrobce_text

set_text

04.21.03

název (označení) výrobce a setu použitého ke sdělovanému výsledku vyšetření - volný text

(později bude k dispozici číselník)

2021-02-17

04.21.03

Oficiální vydání mimořádného DS 04.21.03

 

 

 

 

 

2021-01-05

číselník LOCTO

 

04.21.01

mimořádné doplnění číselníku LOCTO o očkování proti COVID

2021-01-23

číselník MTV

 

04.21.02

doplnění MTV o GTYPCOV - mutace SARS-CoV-2

2021-01-23

ip

rip, id-card, passport

04.21.02

do bloku ip doplněny nové elementy pro sdělování resortního identifikátoru pacienta, čísla OP a pasu

2021-01-24

id_card, passport

 

04.21.02

vytvořen nové datové bloky (využívá hlavně ÚZIS)

2021-01-24

nrz:nrzz

zstari, zjineobc, zmumcob, zvzdel, zrodstav, znahrtxt, zumrkde, zumrtxt, zp1akod - zp8akod, zvptxt, zvpakt, zvpmist, zvpdat, zvpdg, nrzpit

04.21.02

přidání podmíněných povinností - viz podmínky v popisu bloku nrz:nrzz

2021-01-24

nrz:nrzpit

zpp1akod - zpp8akod, zpdrogy, zptypumr, zpvprtxt, zpvprakt, zpvprmis, zpvprdat, zpvprdg

04.21.02

přidání podmíněných povinností - viz podmínky v popisu bloku nrz:nrzz

2021-01-26

04.21.02

Oficiální vydání mimořádného DS 04.21.02

 

 

 

 

 

2020-10-23

číselník nclpexkv

04.21.01

byl přidán nový číselník nclpexkv - kvalita vazby pro externí číselníky; využívá se v NPU rozšíření číselníku nclppol

2020-10-23

číselník nclppol

nazeven, npuvazba, npucode, npusyst, npusystk, npucomp, npucompk, npukop, npukopk, npusdef, npukv, npuprep, npuprepj, npuprepf

04.21.01

do struktury číselníku nclppol bylo na konec přidáno 14 nových položek - anglický název položky NČLP a 13 položek začínajících řetězcem "npu" pro vazbu položek NČLP na kódy NPU

2020-11-23

číselník nclpsyst

an32, an55, npukod, npukv

04.21.01

do struktury číselníku nclpsyst byly na konec přidány 4 nové položky - 2 varianty anglického názvu systému a 2 položky začínající řetězcem "npu" pro vazbu systému na kódy NPU

2020-11-23

číselník nclpkomp

an55, npukod, npukv

04.21.01

do struktury číselníku nclpkomp byly na konec přidány 3 nové položky - anglický název komponenty a 2 položky začínající řetězcem "npu" pro vazbu komponenty na kódy NPU

2020-11-23

číselník nclpproc

an32, an55

04.21.01

do struktury číselníku nclpproc byly na konec přidány 2 nové položky - 2 varianty anglického názvu procedury

2020-11-23

číselník nclpdrvl

an32, an55, npukod, npukv

04.21.01

do struktury číselníku nclpdrvl byly na konec přidány 4 nové položky - 2 varianty anglického názvu druhu veličiny a 2 položky začínající řetězcem "npu" pro vazbu druhu veličiny na kódy NPU

2020-11-23

číselník nclpjedn

an20

04.21.01

do struktury číselníku nclpjedn byl na konec přidán anglický název jednotky

2020-11-23

ds_cistype.xsd

výčtový typ NCMPZZM

04.21.01

oprava jedné z hodnot ve výčtu z "CEVKOVANI" na "CEVKOVAN"

2020-11-24

nrnar:nrnar

ndgvv, ndgvedlejsi

04.21.01

prodloužení délky obou elementů ze 4 na 5 znaků (typ nrnar:polozkaCiselnikaDgType - atribut kod prodloužen ze 4 na 5 znaků)

2020-11-26

nrz:nrz

nrz:nrz_chy

04.21.01

z popisu bloku nrz_nrz byl odstraněn element nrz_chy (ošetření chyby v nrz); element nrz_chy byl pouze v popisu, ve schématu nebyl

2020-11-26

nrz:nrzz

zmrtvnar, ztotoz

04.21.01

nově jsou atributy zmrtvnar a ztotoz povinné

2020-11-26

nrz:nrzz

znavrhp

04.21.01

z výčtu hodnot odstraněna hodnota "1 - ano" (v pokynech bylo uvedeno, že se nemá od 1.1.2016 používat)

2020-11-26

nrz:nrzz

zdaum, zodhad, zmumob, zmumst, znalez, znavrhp, zprohjm, zprohpr, zprohtel, zprohic, zprohpc, zprohod, zmisproh, zdatproh, zdrogy, ztypumr

04.21.01

nově jsou všechny vyjmenované atributy povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

2020-11-26

nrz:nrzz

zp1akod - zp8akod

zp1bkod - zp8bkod

zp1ckod - zp8ckod

zp1dkod - zp8dkod

04.21.01

změna povinnosti vyplnění kódu: nově musí být vyplněn alespoň jeden z 32 kódů zp1akod - zp8dkod (dosud musel být vyplněn alespoň jeden z 8 kódů zp1akod - zp8akod)

2020-11-26

nrz:nrzpit

zpitdaum, zpitodhad, zpdrogy, zptypumr, zpitjm, zpitprij, zpittel, zpitic, zpitpc, zpitod, zdapitva, zmispit

04.21.01

nově jsou všechny vyjmenované atributy povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny"

2020-11-26

nrz:nrzpit

zpp1akod - zpp8akod

zpp1bkod - zpp8bkod

zpp1ckod - zpp8ckod

zpp1dkod - zpp8dkod

04.21.01

změna povinnosti vyplnění kódu: nově musí být vyplněn alespoň jeden z 32 kódů zpp1akod - zpp8dkod (dosud musel být vyplněn alespoň jeden z 8 kódů zpp1akod - zpp8akod)

2020-11-26

nrrod:nrrod

rdgteh, rdgind, rdgpor, rdgsest

04.21.01

prodloužení délky ze 4 na 5 znaků

2021-01-01

04.21.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.21.01

.

2020-08-25

všechny číselníky DS4

cis_klic

04.20.04

do hlavního záznamu všech číselníků DS4 byl přidán atribut cis_klic (sděluje unikátní klíč číselníku)

2020-08-25

číselník nclpmtv

klic16

04.20.04

do struktury věty číselníku nclpmtv byla přidána položka klic16 - unikátní klíč záznamu v číselníku nahrazující dosavadní složený klíč (klic + klico)

2020-08-25

číselník nclpvazb

klic12

04.20.04

do struktury věty číselníku nclpvazb byla přidána položka klic12 - unikátní klíč záznamu v číselníku nahrazující dosavadní složený klíč (klic + klicv + kvalv)

2020-08-26

všechny bloky DS

odkazy na číselníky ve sloupci "hodnota"

04.20.04

Proběhla kompletní revize odkazů na číselníky ve sloupci "hodnota" ve všech blocích DS4. V rámci revize byly zkontrolovány a upraveny příznaky pro testování hodnoty dle číselníku (viz "Struktura bloků a souborů datového standardu a jejich popis" - popis sloupce "hodnota"). Ke všem odkazům bylo též doplněno jméno použité položky číselníku. Vše je realizováno ve vazbě na „validační nástroj“. Doplněny a upraveny podmínky pro validaci pro „validační nástroj“.

2020-08-31

validační nástroj

04.20.04

Validační nástroj pro DS4 nově validuje všechny atributy a elementy spojené s číselníky proti obsahu těchto číselníků

2020-09-22

nrki

nkr

nra

pcpd

pcpd

apcpd

04.20.04

Typ všech vyjmenovaných atributů byl v příslušných XML schématech změněn na number3de

2020-09-22

nrar

pgt_cil

04.20.04

dosud nepovinný atribut byl změněn na nepovinný opakovatelný element

2020-09-22

nrar

zena_rodne_cislo

04.20.04

dosud povinný atribut byl změněn na nepovinný

2020-10-01

04.20.04

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.20.04.

 

2020-06-03

nrzz

vyznam_totoznost, vyznam_prohlidka, vyznam_pitva

04.20.03

u všech 3 atributů byla z výčtu povolených hodnot odstraněna hodnota "Prazdny" a byla přidána hodnota "Nemenit"

2020-06-05

nrzz

jbi

04.20.03

změna formátu identifikátoru jbi - dosud pattern "[0-9]{8}-[0-9]{2}[01][0-9][0-3][0-9]-[012][0-9][0-5][0-9][0-5][0-9]-[0-9]", nově pattern "[0-9]{8}-[0-9]{2}[01][0-9][0-3][0-9]-[0-9]{6}-[0-9a-zA-Z]"

2020-07-01

04.20.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.20.03.

 

 

 

 

 

2020-04-23

vrkpa

doruceni

04.20.02

z XSD byl odstraněn chybně založený nepovinný element "doruceni" (správný element je "dourceni")

2020-04-23

ku_ao_lab

dat_akc

04.20.02

z XSD byl odstraněn chybně založený nepovinný element "dat_akc" (správný element je "dat_pl")

2020-04-24

nrrod

rdelka1, rdelka2, rind

04.20.02

K atributům "rdelka1", "rdelka2" a "rind" byly přidány pokyny o jejich podmíněné povinnosti pro porody s datem porodu od 1. 7. 2020.

2020-05-01

04.20.02

Oficiální vydání mimořádného DS 04.20.02.

.

2020-01-09

autor

id_zp

04.20.01

upřesněn popis hodnoty - devítimístné číslo, první číslice není 0

2020-01-09

prepocet

prepfak

04.20.01

upřesněn popis hodnoty - číslo celé, desetinné (oddělovač tečka) nebo v semilog. tvaru, upraveno i v XSD

2020-01-09

dat_xx, dat_du

format

04.20.01

v XSD upraveno dle textového popisu - přípustné hodnoty jsou pouze D, DT, DTS, MR, R

2020-01-09

vrs_h

hodnota2_cislo

04.20.01

upřesněn popis hodnoty - číslo celé, desetinné (oddělovač tečka) nebo v semilog. tvaru, upraveno i v XSD

2020-01-28

ku_z_pat_n

pnrn, pvu, ppu

04.20.01

v XSD změněn typ:

pnrn: str4 -> number4d

pvu a ppu: str2 -> number2d

2020-0212-10

textové tabulky pro číselníky DS

04.20.01

do všech textových tabulek s popisem jednotlivých číselníků DS byly přidány tyto údaje (řádky):

- Název souboru v DS - jméno XML souboru s obsahem číselníku

- V DS uložen ve složce - jméno složky v hypertextu DS, ve které je číselník uložen

- Dosavadní řádek "Obsah číselníku" byl přejmenován na "Náhled číselníku" - odkazuje na stručný náhled číselníku (většinou jen klíč (kód) a název) v HTML tvaru

- Obsah číselníku - odkazuje na XML tvar číselníku (zobrazí se všechny údaje z číselníku)

- Využívá se  DS - tento bod byl zrevidován a bylo kompletně doplněno použití číselníků v blocích DS, též použití výčtu klíčů číselníku v ds_cistype.xsd. Údaj o použití výčtu klíčů číselníku v ds_cistype.xsd lze najít též v programu ČLP, menu "Číselníky", volba "Seznam číselníků DS" - ve sloupci "XSD".

2020-02-21

číselník NCLPKOMP

kateg

04.20.01

Do číselníku NCLPKOMP byla přidána položka KATEG (Kategorie)

2020-02-21

číselník NCLPPOL

atc, agens, nahr_pol

04.20.01

Do číselníku NCLPPOL byly přidány položky:

- atc (ATC skupina)

- agens. Agens byla pro mikrobiologické položky naplněna, ATC bude naplněna do další verze NČLP

- narh_pol - klíč položky, která nahrazuje neaktuální položku (byl přidán i do nclppolz - redukovaného tvaru NČLP)

2020-03-05

skala

udalost

04.20.01

nepovinný atribut "udalost" byl změněn na nepovinný element "udalost" s možností opakování

2020-03-05

ku_z_lab

syst_klic, komp_klic

04.20.01

dosud nepovinné atributy "syst_klic" a "komp_klic" jsou od této verze povinné

2020-03-05

nrz:nrzz

nrz:nrzpit

celková rekonstrukce registru LPZ (list o prohlídce zemřelého)

04.20.01

vzhledem k velkému rozsahu změn v obou blocích nejsou změny zdokumentovány zde. Detailní informace o změnách najdete v popisech bloků nrz:nrzz a nrz:nrzpit ve sloupci "změny"

2020-03-12

DS4 na serveru www.dastacr.cz - přechod na https

04.20.01

od verze 4.20.01 bude DS4 na serveru www.dastacr.cz na zabezpečeném serveru s protokolem https (plná adresa - https://www.dastacr.cz).

Na webových službách vzhledem k jejich omezeným technickým možnostem dále zůstává DS4 s protokolem http, změna bude možná až s novou generací WS.

2020-03-12

diag

mkn_verze

04.20.01

Upřesnění pokynů k nepovinnému atributu verze.

2020-03-12

číselníky, XML schémata i příklady v kódování utf-8 v rozsahu windows-1250

04.20.01

od verze 4.20.01 jsou všechny číselníky, XML schémata a příklady v DS4 kódovány v utf-8 v rozsahu windows-1250.

Úprava se týká plně hypertextu i zapakovaného tvaru DS4 ke stažení na www.dastacr.cz i webových službách.

Na webových službách vzhledem k jejich omezeným technickým možnostem zůstává dále stahování číselníků pomocí rozhraní pro práci s číselníky pouze v kódování windows-1250. Pokud potřebujete číselníky v kódování utf-8, musíte si v tomto případě zajistit překódování vlastními prostředky. Blíže viz: znakové sady pro DS.

2020-03-15

číselník NCLPMTV

vaha

04.20.01

Doplnění položky vaha vyjadřující stupeň závažnosti matice (množiny) definovaných hodnot (textů, kódů).

Přiřazeny váhy 1 až 5 (nejvyšší) k jednotlivým MTV.

Viz:  MTV - jejich typy a váhy, popis

2020-03-16

ku_o_lab

dodani

04.20.01

Do číselníku LOTDV (Typ dodání vzorků v objednávce) doplněna nová položka U pro sdělení, že vzorek není dodáván, neboť je již uložen v laboratoři - jedná se o doobjednání dalšího vyšetření z uloženého vzorku, jehož označení se sděluje v bloku loi.

2020-03-16

ku_z_lab

nahrad_vys

04.20.01

Doplnění nepovinného atributu nahrad_vys pro sdělování, zda je zasílaná hodnota plnohodnotným výsledkem, nebo se jedná pouze o náhradní textové sdělení dle MTV (např. kolizního stavu materiálu).

Interní číselník A, N.

2020-03-19

lop

syst_sp_klic, subsp_text,

ziskmat_klic

04.20.01

Doplnění nepovinných atributů - specifikace, subspecifikace a způsobu získání materiálu (vzorku) k položkám NČLP z oblasti mikrobiologie a sérologie (tj. položek, jejichž systém (klicsyst v NCLPPOL) má v číselníku systémů NCLPSYST hodnotu indmic = 2, nebo 3)

2020-03-19

ku_z_lab

syst_sp_klic, subsp_text,

ziskmat_klic,

syst_sp-text, ziskmat_text

04.20.01

Doplnění nepovinných atributů - specifikace, subspecifikace a způsobu získání materiálu (vzorku) k položkám NČLP z oblasti mikrobiologie a sérologie (tj. položek, jejichž systém (klicsyst v NCLPPOL) má v číselníku systémů NCLPSYST hodnotu indmic = 2, nebo 3)

2020-03-19

nor_dg

stadium

04.20.01

v XSD místo výčtového typu klstaon použit typ str4

2020-03-19

nor_dg

specificke_stadium,

lecba_novotvaru, odpoved

04.20.01

přidány nepovinné atributy specificke_stadium,

lecba_novotvaru, odpoved

2020-03-30

NČLP

 

 

Aktualizován dokument vymezující použití klíčů NČLP;

princip se nemění, popis je preciznější: klíč položky NČLP

Aktualizován dokument k informatickým položkám NČLP:

Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů

2020-03-30

 

 

 

Součástí upgrade DS 04.20.01 je validační nástroj vydávaný k vyzkoušení a finálnímu připomínkování.

2020-04-01

 

 

04.20.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.20.01.

 

 

2019-11-30

 

 

04.19.03

Připraven soupis podmínek pro validační nástroje:

DS4 - podmínky pro validaci

2019-11-29

skala

+ číselník

NCLPUVIS

udalost

04.19.03

Doplněny další položky do číselníku NCLPUVIS, které jsou komentované a popsané v bloku skala v atributu událost - viz skala.

Od příští verze bude atribut událost změněn na element s možností opakování, bude dokončena vazba na odpovídající položky NČLP typu „U“.

2019-11-20

ku_z_lab

syst_klic, komp_klic

04.19.03

Doplněny v této verzi nepovinné atributy syst_klic, komp_klic (klíče systému a komponenty použité položky NČLP pro ověření správnosti sdělovaného klíče NČLP). Od příští verze budou oba atributy nastaveny jako povinné.

2019-11-20

číselník NCLPKOMP

atc, agens

04.19.03

Do číselníku NCLPKOMP byly přidány položky ATC (ATC skupina) a agens. Agens byla pro mikrobiologické položky naplněna, ATC bude naplněna do další verze NČLP.

2019-11-20

iid

root

04.19.03

V textovém popisu bloku iid i v XML schématu pro iid byl zpřesněn popis atributu "root" - byly doplněny regulární výrazy popisující tvar OID a UUID (root je OID nebo UUID).

2019-11-22

a

adr

04.19.03

Byla prodloužena délka elementu "adr" z 40 na 80 znaků

2019-11-22

prepocet

hodnota_lok

04.19.03

Byl změněn (zobecněn) typ atributu "hodonta_lok" z "number6.2" na "number6.6semilog"

2019-12-12

nor:nor_dg                                 

morfo

04.19.03

doplněny pokyny pro použití náhradního kódu 33333

2019-12-12

nor:nor_dg                                  

t, n, m

04.19.03

t - v XSD místo výčtového typu tnm_tType použit typ str3

n - v XSD místo výčtového typu tnm_nType použit typ str2

m - v XSD místo výčtového typu tnm_mType použit typ str2

2019-12-12

nor:nor_dg                                  

pt, pn, pm

04.19.03

pt - místo číselníku TNM_PT použit TNM_T, v XSD místo výčtového typu tnm_tType použit typ str3

pn - místo číselníku TNM_PN použit TNM_N, v XSD místo výčtového typu tnm_nType použit typ str2

pm - místo číselníku TNM_PM použit TNM_M, v XSD místo výčtového typu tnm_mType použit typ str2

2019-12-12

ku_z_pat_n

morfo

04.19.03

položka změněna z povinné na nepovinnou

2019-12-12

ku_z_pat_n

pt, pn, pm

04.19.03

pt - odkaz na číselník změněn z TNM_PT na TNM_T, položku patkod

pn - odkaz na číselník změněn z TNM_PN na TNM_N, položku patkod

pm - odkaz na číselník změněn z TNM_PM na TNM_M, položku patkod

2019-12-12

nrnar:nrnar

nvyziv

04.19.03

položka prodloužena z 1 na 2 znaky

2019-12-12

nrnar:nrnar

nporod

04.19.03

rozšíření datového typu z number1-5 na number1d

2019-12-17

int_pril

jm_soub

04.19.03

oprava popisu - atribut "jm_sb" byl v souladu se zápisem v XSD přejmenován na "jm_soub"

2019-12-17

vrkpa

dourceni

04.19.03

oprava v XSD - byl přidán nepovinný element "dourceni", nesprávně pojmenovaný element "doruceni" bude smazán v následujícím upgrade

2019-12-17

ku_z

garant_dat

04.19.03

oprava v XSD - byl přidán nepovinný element "garant_dat"

2019-12-17

zum

typ_omezeni

04.19.03

oprava popisu - atribut "typ_omezení" byl v souladu se zápisem v XSD přejmenován na " typ_omezeni"

2019-12-17

vykon

typ_omezeni

04.19.03

oprava popisu - atribut "typ_omezení" byl v souladu se zápisem v XSD přejmenován na " typ_omezeni"

2019-12-17

ku_ao_lab

dat_pl

04.19.03

oprava v XSD - byl přidán nepovinný element "dat_pl", nesprávně pojmenovaný element "dat_akc" bude smazán v následujícím upgrade

2020-01-01

04.19.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.19.03.

 

2019-08-15

a

stat

04.19.02

Oprava typu pro element "stat" ve schématu ds_dasta - dosavadní datový typ "number3de" (tříciferný kód státu) byl v souladu s textovým popisem bloku "a" změněn na "str3" (tříznakový kód státu)

2019-09-30

text

autor

04.19.02

Změna násobnosti - element autor může být v bloku text použit více než jednou

2019-09-30

ku_ao_lab

id_lis

04.19.02

Byla prodloužena délka atributu "id_lis" z 15 na 64 znaků

2019-10-01

04.19.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.19.02.

 

 

 

 

 

2019-06-03

a

k_osoba_pravo

04.19.01

Doplněn nový element k_osoba_pravo s interním číselníkem N, A, D, V, S.

2019-06-03

dasta

typ_odesm

04.19.01

Do číselníku TAB_TO k této položce přidána nová hodnota „FO = fyzická osoba (subjekt bez IČO)“.

2019-06-03

ua

stav

04.19.01

Doplněn stav alergie s interním číselníkem (PatSum)

2019-06-03

ua

dat_up

04.19.01

Doplněno datum ukončení platnosti vázané k agens (alergii)

2019-06-03

iid

 

04.19.01

Doplnění popisů, pokynů a příkladu.

2019-05-29

vrn

formrm

04.19.01

Položka zavedena jako povinná (přesunuta z bloku skala).

2019-05-29

skala

formrm

04.19.01

Položka z bloku vyjmuta (přesunuta do bloku vrn).

2019-06-04

ku_z

idkuglob, iid

04.19.01

Nepovinný element "idkuglob" byl v bloku ku_z nahrazen nepovinným elementem "iid" s identickým obsahem

2019-06-04

lez

instrukce_pac

04.19.01

Do bloku lez byl přidán nepovinný element "instrukce_pac" - instrukce pro uživatele (pacienta)

2019-07-01

04.19.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.19.01.

 

 

 

 

 

2019-02-18

nkrpkar

srd_selhani

04.18.03

Do výčtu možných hodnot přidána hodnota "9-neznámo".

2019-02-18

nkrpriz

lecba_dm_kod

04.18.03

Z bloku nkrpriz byl odstraněn nepovinný atribut "lecba_dm_kod" a místo něj byl do bloku přidán nepovinný opakovatelný element "lecba_dm_kod" (kvůli možnosti vybrat více hodnot z číselníku "LecbaDiabetuMellitu")

2019-02-18

nkrpriz

sinova_fibr

flutter_sini

omez_pohyb

04.18.03

Do bloku nkrpriz byly přidány nepovinné atributy

sinova_fibr - Síňová fibrilace v anamnéze (ano / ne)

flutter_sini - Flutter síní v anamnéze (ano / ne)

omez_pohyb - Omezená pohyblivost či soběstačnost (ano / ne) (povinné pro uzavřený záznam)

2019-02-18

nkrchlop

typ_nahrady_bioproteza

04.18.03

Do bloku nkrchlop byl přidán nepovinný atribut

typ_nahrady_bioproteza - Bioprotéza pro katetrizační implantaci  (ano / ne)

2019-02-18

nkrchlop

velikost

04.18.03

Změna rozsahu hodnot na celé dvoumístné číslo (dosud celé číslo od 15 do 42)

2019-02-18

nrkinekiVV

nrkinekiVV

04.18.03

Byl přidán nový blok "nrkinekiVV" (Intervence vrozené srdeční vady) - výběr z číselníku TypIntervenceVV

2019-02-18

nrkip

intervence_VV

04.18.03

Do bloku nrkip byl přidán nepovinný opakovatelný element

intervence_VV - Intervence vrozené srdeční vady

2019-02-18

nrkip

katetrizujici_ucet

04.18.03

Do bloku nrkip byl přidán nepovinný atribut

katetrizujici_ucet - Katetrizující účet (znakový řetězec)

2019-02-18

pci

kalibr_cevy

04.18.03

Změna typu hodnoty z number1.2 na number2.2 (dvě číslice před des. čárkou místo jedné)

2019-02-18

nor

nor_dg (dg)

04.18.03

Oprava v popisu registru "nor" - chybný název elementu "dg" byl v souladu s XSL schématem opraven na "nor_dg"

2019-02-28

ku_z_pat_n

sdyspl

04.18.03

Do bloku ku_z_pat_n byl přidán nepovinný atribut

sdyspl - prekanceróza – stupeň dysplázie

2019-03-20

vrn,

skala,

hodnoceni

 

04.18.03

Přepracování dokumentu popisujícího zobrazování numerických hodnot a jejich interpretaci, nebo hodnocení, podrobný výklad a pokyny k problematice - viz:

 Zobrazování numerických výsledků

2019-03-25

idkuglob

root, ext

04.18.03

Byla prodloužena délka elementů "root" a "ext" z 40 na 64 znaků

2019-03-25

pracovnik

id_pracovnik

04.18.03

Byla prodloužena délka atributu "id_pracovnik" z 20 na 64 znaků

2019-03-25

autor

id_autor

04.18.03

Byla prodloužena délka atributu "id_autor" z 20 na 64 znaků

2019-03-25

garant_dat

id_garant

04.18.03

Byla prodloužena délka atributu "id_garant" z 20 na 64 znaků

2019-03-25

iid

04.18.03

Vytvořen nová blo "iid" - Instance identifikátor - identifikátor dílčího sdělení ze systému odesílatele.

Blok je určen pro PatSum a je zatím v pracovním tvaru.

2019-03-25

ua, urf, uniz, uks, uot, fyznal, grav, an, oc, ocz, dgz, lez, chv, fzs, ld, fs

iid

04.18.03

Byl přidán nepovinný element iid

2019-03-25

lez

cis_kod_lek

04.18.03

Do seznamu přípustných hodnot byla přidána hodnota DLP

2019-03-25

vrn

barva_lab

formrm

04.18.03

Do bloku vrn byly přidány:

nepovinný element "barva_lab" - barva pro zobrazení hodnoty doporučená laboratoří

nepovninný (od příští verze povinný) atribut "formrm" - formát referenčních mezí

2019-03-25

ipi_o

ipi_v

cis_is

04.18.03

Byla prodloužena délka atributu "cis_is" z 15 na 64 znaků

2019-03-30

hodnoceni

hodn_vysl_lok

04.18.03

Do bloku "hodnoceni" byl přidán nepovinný element "hodn_vysl_lok" (hodnocení výsledku v lokálním tvaru)

2019-04-01

04.18.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.18.03.

2018-12-10

 

 

 

aktualizace popisů a komentářů v datových blocích s ohledem na následující práce nad validačními a prohlížecími nástroji a ve vazbě na „souhrn o pacientovi“;

z těchto aktualizací neplynou žádné změny schémat

2018-11-15

schéma ds_type

typy logical9, logicalAX

04.18.02

byly přidány logické typy logical 9 a logicalAX, které umožní předat hodnotu "nezadáno":

logical9 - 0,1,9 (0=ne, 1=ano, 9=nezadáno)

logicalAX - A, N. X (A=ano, N=ne, X= nezadáno)

2019-01-01

04.18.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.18.02.

2018-08-30

UZIS: registr NOR

04.18.01

do DS4 byl přidán nový registr UZIS ČR:

NOR - národní onkologický registr (nor:nor)

2018-08-29

nrh

nrh_chy

04.18.01

z bloku nrh byl odstraněn volitelný element nrh_chy (hlášení chyb)

2018-08-29

nrhh

hodd

04.18.01

hodd (oddělnení) - byl změněm výčet možných hodnot pro 3. pozici: dosud 5-9, A-Z, nově 1-9, A-Z.

2018-08-29

nrhi

hdatnar, hpohl

04.18.01

dp bloku nrhi byly přidány nepovinné atribury hdatnar (datum narození) a hpohl (pohlaví)

2018-10-01

04.18.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.18.01.

2018-04-24

pracoviste

icz

04.17.01

Atribut "icz" je od této verze povinný (plyne z legislativy).

2018-04-24

pracovnik

a

04.17.01

Do bloku "pracovnik" byl přidán nepovinný blok "a" (adresa pracovníka).

2018-04-24

pracovnik

jmeno

prijmeni

04.17.01

Byla prodloužena délka elementu "jmeno" z 24 na 40 znaků a "prijmeni" z 35 na 40 znaků.

2018-04-24

ku_o, ku_z

fazespec

04.17.01

Doplněny pokyny k fázím „oprava“ a „storno“.

2018-04-24

a

stat_text

k_osoba_typ

id_zp

04.17.01

Do bloku "a" byly přidány nepovinné elementy

"stat_text" (40 znaků),

"k_osoba_typ" (kontaktní osoba - typ kontaktu) a

"id_zp" (identifikace ZP).

2018-04-24

p

stat_poj

04.17.01

Byla změněna délka elementu "stat_poj" z 3 na 2 znaky.

2018-04-24

pv_zpneu

stat_poj

04.17.01

Byla změněna délka elementu "stat_poj" z 3 na 2 znaky.

2018-04-24

jazyk_dok

04.17.01

Byl přidán nový blok "jazyk_dok" (jazyk, ve kterém byl dokument vypracován).

2018-04-24

ident_pac

04.17.01

Byl přidán nový blok "ident_pac" (identifikace pacienta).

2018-04-24

fzs

04.17.01

Byl přidán nový blok "fzs" (faktory životního stylu).

2018-04-24

ld

04.17.01

Byl přidán nový blok "ld" (léčebná doporučení).

2018-04-24

fs

04.17.01

Byl přidán nový blok "fs" (funkční stav).

2018-04-24

idkuglob

04.17.01

Byl přidán nový blok "idkuglob" (ID klinické události globální) volaný z ku_z.

2018-04-24

ku_z_patsumdat

04.17.01

Byl přidán nový blok "ku_z_patsumdat" (souhrn o pacientovi) volaný z ku_z.

2018-04-24

ku_z_patsumsest

04.17.01

Byl přidán nový blok "ku_z_patsumsest" (dokument Patient Summary) volaný z ku_z.

2018-04-24

ku_pac

04.17.01

Byl přidán nový blok "ku_pac" (identifikační údaje k souhrnu o pacientovi (SoP) a jiným k.u.), volaný z ku_z.

2018-04-24

zpo

04.17.01

Byl přidán nový blok "zpo" (zodpovídající pacoviště a osoba) volaný z ku_z.

2018-04-24

ip

ps_idsub

autor

04.17.01

Z bloku "ip" byly z důvodů změny koncepce PATSUM odstraněny minule zavedené nepovinné elementy "ps_idsub" (IDSUB přiřazené k datům v bloku IP pro pacientský souhrn) a "autor" (autor odpovědný za vytvořený pacientský souhrn sdělovaný v bloku IP).

2018-04-24

ip

fzs

ld

fs

04.17.01

Do bloku "ip" byly přidány nepovinné elementy:

"fzs" (faktory životního stylu)

"ld" (léčebná doporučení)

"fs" (funkční stav).

2018-04-24

ku_z

idkuglob

ku_z_patsumdat

ku_z_patsumsest

ku_pac

jazyk_dok

zpo

04.17.01

Do bloku "ku_z" byly přidány nepovinné elementy:

"idkuglob" (ID klinické události globální) a "jazyk_dok" (jazyk zprávy)

"ku_z_patsumdat" (souhrn o pacientovi)

"ku_z_patsumsest" (dokument Patient Summary).

"ku_pac" (identifikační údaje k souhrnu o pacientovi (SoP) a jiným k.u.)

"jazyk_dok" (jazyk, ve kterém byl dokument vypracován)

"zpo" (zodpovídající pacoviště a osoba).

2018-04-26

nrhh, nrh_chy

hodd

04.17.01

hodd (oddělnení) - byl změněm výčet možných hodnot pro 3. pozici: dosud 0-9, nově 5-9, A-Z.

2018-05-28

lip

 

04.17.01

Doplněn popis vazeb mezi bloky „grav“ a „dgz“ a odpovídajícími položkami NČLP v bloku „lip“.

2018-06-04

číselník LVUIN

nová hodnota S

04.17.01

Do číselníku LVUIN byla přidána nová hodnota "S" (sdělení opravy nebo storna).

2018-06-04

diag

nazev

04.17.01

Do bloku "diag" přidán nepovinný atribut "nazev" (plný název diagnózy).

2018-06-04

as

typ

04.17.01

Výčet hodnot atrubutu "typ" rozšířen o hodnotu "B"
(mobilní telefon).

2018-06-04

chv

chvuzis_klic

chvuzis_text

04.17.01

Z bloku "chv" byly odstraněny minule zavedené nepovinné elementy (připravovaná změna v číselnících ÚZIS):

"chvuzis_klic" (chirurgický výkon dle ÚZIS - klíč) a

"chvuzis_text" (chirurgický výkon dle ÚZIS - text).

2018-06-11

dgz

spec_dg

04.17.01

Prodloužena délka položky ze 150 na 1000 znaků.

2018-06-11

dgz

 

04.17.01

Revize a doplnění popisů položek pod tabulkou.

2018-06-15

04.17.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.17.01.

2018-03-16

autor

garant_dat

pracovnik

id_zp

04.16.02

Do bloků autor, garant_dat a pracovnik  byl přidán nepovinný atribut id_zp = ID dle Národního registru zdravotnických pracovníků (ÚZIS) - v dalších verzích bude upraveno dle pokynů ÚZIS.

2018-04-01

04.16.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.16.02.

2018-02-01

číselníky

EJAZYK

EVZTAH

EALERGEN

EZDRROLE

ETREMPOR

ENAHRADY

EPROC

EALERGRE

EZAVAZ

ESTAV

ENOINFO

ERIZFAKT

ELD

EZF

EACTING

EDOSFORM

EPACK

EROUTADM

ETEVENT

04.16.01

Do DS4 byly přidány číselníky, které jsou potřebné v projektu "Patient Summary":

EJAZYK, EVZTAH, EALERGEN, EZDRROLE, ETREMPOR, ENAHRADY, EPROC, EALERGRE, EZAVAZ, ESTAV, ENOINFO, ERIZFAKT, ELD, EZF, EACTING, EDOSFORM, EPACK,

EROUTADM, ETEVENT

2018-02-01

ip

jazyk

povolani

fynal

grav, grav_tp

chv

04.16.01

Do bloku ip byly přidány nové nepovinné bloky:

jazyk - komunikační jazyk (a další jazyky, překladatel) 

povolani - povolání (z hlediska klinického: zátěž fyz. či psych.)

fyznal - fyzikální nález (tlak, pulz)

grav - gravidita (čas počátku těhotenství) a v něm vnořený grav_tp (termín porodu)

chv - chirurgické výkony

2018-02-01

ip

misto_nar

stat_pris

typ_sdel

ps_idsub

duvernost

autor

04.16.01

Do bloku ip byly přidány nepovinné elementy:

misto_nar - místo narození

stat_pris - státní příslušnost

typ_sdel - typ zasílané množiny informací z hlediska PS

ps_idsub - ID přiřazené k datům v bloku IP pro pacientský souhrn

duvernost - důvěrnost sdělovaných dat

autor - autor odpovědný za vytvořený pacientský souhrn

2018-02-01

ip

jmeno

prijmeni

rod_prijm

04.16.01

Délka elementů v bloku ip byla prodloužena:

jmeno - z 24 na 40 znaků

prijmeni - z 35 na 40 znaků

rod_prijm - z 35 na 40 znaků

2018-02-01

ip

dat_dn

dat_de

04.16.01

U elementů dat_dn a dat_de v bloku ip byly povoleny i hodnoty typu MR (měsíc, rok) a R (rok)

2018-02-01

a

typ

číselník TAB_TA

04.16.01

Do číselníku TAB_TA byly přidány hodnoty C, K, Z G, M, T

2018-02-01

a

adr, dop1, dop2, vztah

04.16.01

Délka elementů adr, dop1, dop2 a vztah byla prodloužena na 40 znaků

2018-02-01

a

stat

04.16.01

Nově se zadává tříznakový kód státu z číselníku ISO 3166

2018-02-01

a

o_jmeno

o_prijmeni

o_titul_pred

o_titul_za

f_jmeno

f_ico

k_osoba_klic

k_osoba_text

k_osoba_pozn

pozn

autor

04.16.01

Do bloku a byly přidány nepovinné elementy a bloky:

o_jmeno - osoba - jméno (jména)

o_prijmeni - osoba - příjmení

o_titul_pred - osoba - titul před jménem

o_titul_za - osoba - titul za jménem

f_jmeno - firma - jméno (název)

f_ico - firma - IC identifikace právního subjektu

k_osoba_klic - kontaktní osoba - klíč

k_osoba_text - kontaktní osoba - text

k_osoba_pozn - kontaktní osoba - poznámka

pozn - poznámka k údajům

autor - autor vložení nebo aktualizace záznamu

2018-02-01

diag

mkn_verze

04.16.01

Do bloku diag byl přidán nepovinný atribut mkn_verze (verze použitého číselníku MKN)

2018-02-01

dgz

typ_dg

04.16.01

Atribut typ_dg je od této verze nepovinný

2018-02-01

dgz

ind_oprav_sd

04.16.01

Atribut ind_oprav_sd je od této verze zrušen

2018-02-01

dgz

stav_dg, zavaz_dg, duvernost, duverne

04.16.01

Do bloku dgz byly přidány nepovinné atributy a elementy:

element stav_dg - specifikace stavu diagnózy (klinický stav problému)

element zavaz_dg - závažnost

atribut duvernost - stupeň důvěrnosti diagnózy

atribut duverne - důvěrná informace pro lékaře

2018-02-01

dgz

dat_up

04.16.01

U elementu dat_up v bloku dgz byly povoleny i hodnoty typu MR (měsíc, rok) a R (rok)

2018-02-01

le

typ

04.16.01

Do bloku le byl přidán povinný atribut typ (typ sdělované informace)

2018-02-01

le

lez

04.16.01

Vnořený blok lez v le je od této verze nepovinný opakovatelný (dosud byl povinný opakovatelný)

2018-02-01

lez

cis_kod_lek_v

04.16.01

Do bloku lez byl přidán nepovinný atribut cis_kod_lek_v (verze použitého číselníku léků)

2018-02-01

oc

typ

04.16.01

Do bloku oc byl přidán nový povinný atribut typ (typ sdělované informace)

2018-02-01

oc

ocz

04.16.01

Vnořený blok ocz v oc je od této verze nepovinný opakovatelný (dosud byl povinný opakovatelný)

2018-02-01

ocz

typ_oc_kod

typ_oc_text

davka

04.16.01

Atributy typ_oc_kod a typ_oc_text jsou od této verze povinné.

Vnořený blok davka je od této verze nepovinný opakovatelný (dosud byl povinný opakovatelný)

2018-02-01

u

uniz

unizf

04.16.01

Do bloku u byl přidán nový nepovinný opakovatelný blok uniz.(náhrady, implantáty, zařízení) a v něm vnořený unizf   (náhrady, implantáty, zařízení - formalizovaně)

2018-02-01

ua

typ

04.16.01

Do bloku ua byl přidán povinný atribut typ (typ sdělované informace)

2018-02-01

ua

u_al

04.16.01

Element u_al je od této verze nepovinný.

2018-02-01

ua

uaf

04.16.01

Do bloku ua byl přidán nový nepovinný blok uaf.(alergie - formalizovaně)

2018-02-01

urf

typ

04.16.01

Do bloku urf byl přidán povinný atribut typ (typ sdělované informace)

2018-02-01

urf

u_rf

04.16.01

Element u_rf je od této verze nepovinný.

2018-02-01

urf

urff

04.16.01

Do bloku urf byl přidán nový nepovinný blok urff.(rizikové faktory - formalizovaně)

2018-02-01

uks

ks_rh_text

04.16.01

Do bloku uks byl přidán nový nepovinný element ks_rh_text (krevní skupina v AB0 Rh(D) systému textem)

2018-02-01

autor

role_klic

role_text

04.16.01

Do bloku autor byly přidány nepovinné atributy:

role_klic - profesionální role autora - klíč

role_text - profesionální role autora - text

2018-02-01

garant_dat

role_klic

role_text

04.16.01

Do bloku garant_dat byly přidány nepovinné atributy:

role_klic - profesionální role garanta dat - klíč

role_text - profesionální role garanta dat - text

2018-02-01

pracovnik

role_klic

role_text

04.16.01

Do bloku pracovnik byly přidány nepovinné atributy:

role_klic - profesionální role pracovníka - klíč

role_text - profesionální role pracovníka - text

2018-02-01

p

pruk_cis

dat_pp

04.16.01

Do bloku p byly přidány nepovinné elementy:

pruk_cis - číslo průkazu ZP

dat_pp - platnost průkazu ZP do data

2018-02-01

p

pozn

autor

04.16.01

Do bloku p byly přidány nepovinné elementy a bloky:

pozn - poznámka k údajům

autor - autor vložení nebo aktualizace záznamu

2018-02-01

h

pozn

autor

04.16.01

Do bloku h byly přidány nepovinné elementy a bloky:

pozn - poznámka k údajům

autor - autor vložení nebo aktualizace záznamu

2018-02-01

ku_z

ku_z_pat_n

le_vys

04.16.01

Do bloku ku_z byly přidány:

le_vys - nepovinný element typu le (léky - z vyšetření)

ku_z_pat_n - nový nepovinný opakovatelný blok (blok pro k. u. PAT.HISTOLOG a PAT.CYTOLOG)

2018-02-01

ku_z_lab

nclp_verze

04.16.01

Do bloku ku_z_lab byl přidán nepovinný atribut nclp_verze

2018-02-01

an

autor

04.16.01

Do bloku an byl přidán nepovinný element autor

2018-02-01

04.16.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.16.01.

2017-11-27

04.16.00

Vzhledem k mnoha doplňkům a úpravám je připravena pracovní verze DS 4.16.00, po jejím připomínkování bude vytvořena oficiální verze DS 4.16.01. Změny a novinky nejsou nyní popisovány v této tabulce, ale v přehledném pracovním dokumentu:

 změny v DS4.16.00

 

Tabulkový popis bude realizován až s verzí oficiální.

2017-12-15

 

 

04.16.00

Vydání pracovní (pilotní) verze DS 04.16.00

2017-10-15

vrn

04.15.02

Drobné změny v pokynech pro sdělování a vydávání numerických výsledků v bloku vrn.

2017-10-15

04.15.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.15.02.

2017-05-24

nrrod:nrrod

rdatnarm

04.15.01

Přidán nepovinný atribut rdatnarm (datum narození matky)

2017-05-31

nrnar:nrnar

ndghlavni

04.15.01

Byla změněna povinnost atributu ndghlavni na povinné (je povinný pro zprávy č. 1 - 9)

2017-05-31

pracoviste

icp, odb

04.15.01

Byla změněna povinnost atributů icp a odb na povinné (s ohledem využívání tohoto datového bloku v rámci práce s bloky klinických událostí).

2017-06-05

číselník KU

04.15.01

Číselník typů KU byl výrazně rozšířen a upraven; aktualizovány popisy stávajících položek číselníku a podstatně doplněny další pro praxi potřebné klin. události.

Viz  klinické události platné - přehled (tab).

Doporučujeme prohlížení v programu ČLP.

2017-06-05

číselník LOCTO

 

04.15.01

Číselník typů očkování LOCTO byl aktualizován a doplněn. Doporučujeme jeho prohlížení v programu ČLP.

2017-06-06

číselník NCLPPOL

 

04.15.01

V NCLPPOL (NČLP) bylo realizováno sjednocení jednotek u položek typu Clearance korig. a eGFR (druh veličiny VOLRTE) a provedeny nutné opravy v definicích starších položek - viz  sjednocení jednotek v rámci dr. vel. VOLRTE

2017-06-25

04.15.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.15.01.

2017-03-10

UZIS: registr NRLUD

04.14.01

do DS4 byl přidán nový registr UZIS ČR:

NRLUD - národní registr léčby uživatelů drog (nrlud:nrlud)

2017-03-20

číselník KU

kód LAB.PRED.SPRAC

04.14.01

z číselníku klinických událostí byl odstraněn již déle neplatný kód LAB.PRED.SPRAC

2017-03-20

číselník KU

KU_AO, KU_AZ, DM

04.14.01

rozšíření struktury věty číselníku KU o položky KU_AO, KU_AZ, DM

2017-03-28

číselník KU

H.EPIKRIZ

04.14.01

změna klíče klinické události z H.EPIKRYZ na H.EPIKRIZ (odsouhlaseno konferencí DASTA_VYVOJ 28.3.2017)

2017-04-15

04.14.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.14.01.

2016-07-15

uks

ks_rh, krevskup, rh

4.13.03

byly upraveny pokyny k bloku uks tak, že je nyní přesně specifikováno, že k zadání krevní skupiny lze použít buď atribut ks_rh (hodnota z číselníku MTV) anebo dvojic atributů krevskup, rh (ne obě možnosti současně). Schéma pro blok uks bylo v souladu s tímto upřesněním upraveno již ve verzi 4.13.02

2016-09-21

zz_vl_o

typ_zadosti

4.13.03

oprava schématu - výčet možných hodnot

2016-09-21

ku_z

idkulok

4.13.03

oprava schématu - typ atributu opraven na "volný text"

2016-10-10

znakové sady v DS

4.13.03

Byl zpřesněn seznam znakových sad, které se připouštějí v DS. UTF-8 se připouští v rozsahu znakové sady Windows-1250,

současně byly přepracovány (sjednoceny) příslušné popisy.

Viz znakové sady pro DS.

2016-12-01

ku_z_lab

akreditace

4.13.03

Vloženo důležité upozornění: „položka smí být vyplněna „A“ pouze, je-li daná metoda uvedena v aktuální Příloze osvědčení o akreditaci“

2016-12-01

ip

id_pac

4.13.03

Úprava pokynů s ohledem na konstrukce fiktivních r.č. ve speciálních  agendách zdrav. záchranné služby (kde není vyžadována unikátnost fiktivního r.č.).

2016-12-01

ku_z

dat_prov  dat_vydani

p_pracoviste

text

4.13.03

Úprava pokynů - při sdělování soupisu zpráv se do povinných položek bloku ku_z vkládají pomocné náhradní údaje:

do dat_prov a dat_vydani se vkládá aktuální čas,

do p_pracoviste se vkládá text „pracoviště“,

do text se vkládá text „soupis zpráv“.

2016-12-01

číselník LCLPPOL

akreditace

4.13.03

do číselníku byla přidána položka "akreditace"

2016-12-07

nrar:nrar

zena_datum_narozeni_rok

4.13.03

přidán nepovinný atribut "zena_datum_narozeni_rok"

2016-12-07

nrki:nrkipint

typ_rozpostiz_lmn

4.13.03

přidán nepovinný atribut "typ_rozpostiz_lmn"

2016-12-07

nrnar:nrnar

nhmot, nhmotp

4.13.03

u obou atributů zrušen povolený rozsah 500 - 8000 g, nově mohou oba atributy nabývat hodnot až do 9999

2016-12-07

nrvv:nrvs

nrvvr

4.13.03

nově se element "nrvvr" může opakovat max. 8x (dosud max. 4x)

2016-12-07

nrrod:nrr

nrrod:nrrod

nrrod:nrrodn 

4.13.03

ke všem blokům registru rodiček byly doplněny pokyny

2016-12-15

4.13.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.13.03.

2016-05-20

ku_z

urg_info

4.13.02

byl přidán nepovinný atribut "urg_info"

2016-06-09

nrnar:nrnar

nhlava

4.13.02

změna typu atributu - dosud celé číslo od 15 do 60, nově číslo typu number2.1 (desetinné číslo do 100, max. 1 desetinné místo)

2016-06-09

nrvv:nrvs

vonem1

4.13.02

dosud povinný atribut je od teď nepovinný

2016-06-09

nrrod:nrr

rpcz, rpcpd

4.13.02

změna typu atributů - dosud celé číslo, max. 3 cifry, nově celé číslo s přesně 3 ciframi

2016-06-09

nrrod:nrrod

rkourpoc2

4.13.02

změna významu atributu - atribut zrušen, jeho obsah je od 1.7.2016 zpracován pouze, pokud chybí rkourpoc1

2016-06-29

4.13.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.13.02.

2016-03-08

nrnar:nrnar

nhmotp, nhlava

4.13.01

nhmotp, nhlava - oba dosud povinné atributy jsou od teď nepovinné

2016-03-08

nrrod:nrrod

rzemp

4.13.01

rzemp - dosud povinný atribut je od teď nepovinný

2016-03-08

nrrod:nrrod

rgestadny

4.13.01

rozsah povolených hodnot 1-6 rozšířen o hodnotu 0

2016-03-08

nrrod:nrrod

rctgpor

4.13.01

rozsah povolených hodnot 1-3 rozšířen o hodnotu 0 (realizováno v číselníku ZhodnoceniPorodu)

2016-03-08

UZIS: registr NRVV

4.13.01

do DS4 byl přidán nový registr UZIS ČR:

NRVV - Národní registr vrozených vad (nrvv:nrv)

2016-03-09

vrn

hodnoceni

4.13.01

do bloku vrn byl přidán blok hodnoceni (volí se buď skala nebo hodnocení, nemusí ale být ani jeden z nich)

2016-03-09

hodnoceni

4.13.01

vytvořen nový blok (hodnoceni - hodnocení numerického výsledku)

2016-03-09

vydávání numerických výsledků

4.13.01

Byl přidán dokument Vydávání numerických výsledků (rozšíření bloku VRN od 1. 4. 2016)

2016-03-15

ip

typ_id_pac

4.13.01

byl přidán nepovinný atribut "typ_id_pac"

2016-03-15

ku

ku_p

4.13.01

nově se v bloku "ku" může vyskytovat buď alespoň jeden element "ku_p" anebo sekvence (jako dosud) elementů "ku_z", "ku_o", "ku_a"

2016-03-15

ku_p

4.13.01

byl vytvořen nový blok "ku_p" jako součást řešení problému s přiřazením klinických událostí zasílaných původně k neidentifikovanému pacientovi, který byl právě identifikován. Obě výše popsané změny se vztahují ke stejnému problému.

2016-03-18

nrzz

znavrhp

4.13.01

výčet hodnot (1,2) rozšířen o hodnoty 3, 4, 5

2016-03-29

4.13.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.13.01.

2015-11-30

dat_xx

typ

4.12.01

ze schématu pro datumy v DS4 byl v souladu s popisem tvaru datumu v DS4 (dokument "*dat_xx") odstraněn nepovinný atribut "typ". Ten zůstal jen u dat_du (a tam je povinný)

2015-12-09

UZIS: registry NKR, NRAR, NRKI, NRNAR, NRPOT, NRROD

4.12.01

do DS4 byly přidány nové registry UZIS ČR:

NKR - Národní kardiochirurgický registr (nkr:nkr)

NRAR - Národní registr asistované reprodukce (nrar:nra)

NRKI - Národní registr kardiovaskulárních intervencí (nrki:nrki)

NRNAR - Národní registr novorozenců (nrnar:nrn)

NRPOT - Národní registr potratů (nrpot:nrt)

NRROD - Národní registr rodiček (nrrod:nrr)

2015-12-09

UZIS - změna v konstrukci názvu datového souboru

4.12.01

Došlo ke změně v konstrukci názvu datového souboru pro ÚZIS:

první tři znaky názvu souboru se změnily na konstantu "UNN" - viz "ÚZIS - pokyny"

2015-12-09

NČLP - nové interpretační položky

4.12.01

V NČLP bylo vytvořeno 6 nových interpretačních položek pro oblast mikrobiologie, epidemiologie, mykologie a parazitologie. mají klíče 20860 - 20865.

K interpretační položce pro mikrobiologii (20860) byl připojen podrobný popis.

K interpretační položce pro epidemiologii (20861) byl připojen podrobný popis.

Zároveň byly upraveny popisy k blokům vrn, vrf, vrx.

2015-12-21

4.12.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.12.01.

2015-09-25

bloky UZIS

4.11.02

Proběhla náhrada "starých" číselníků UZISu za jejich nové ekvivalenty

2015-09-25

n

staobc

4.11.02

byl odstraněn nepovinný atribut staobc

2015-10-14

skala

formrm

4.11.02

byl přidán nepovinný atribut formrm

2015-10-25

4.11.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.11.02.

2015-06-12

ku_o_lab

duv_objed

4.11.01

do výčtu možných hodnot atributu duv_objed přidány hodnoty DS, DE

2015-06-12

ku_z_lab

akreditace_t

4.11.01

přidán nepovinný atribut akreditace_t

2015-06-12

loi

o_pracovnik

4.11.01

přidán nepovinný element o_pracovnik

2015-06-15

bloky ÚZIS

4.11.01

Proběhla první fáze rekonstrukce datových bloků a číselníků ÚZIS, byl realizován výmaz neaktuálních datových bloků a číselníků včetně pokynů, formulářů, dokumentů a textů.

Z bloků UZIS v DS4 zůstaly jen nrh (registr hospitalizací) a nrz (list o prohlídce zemřelého) a v nich použité číselníky.

Ve druhé fázi budou vloženy nové datové bloky a číselníky.

Protože se jedná o komplexní a výjimečnou rekonstrukci celé agendy ÚZIS, změny podrobně nekomentujeme.

2015-06-22

4.11.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.11.01.

2015-03-15

desetinný oddělovač

4.10.01

Ve všech číselných typech s desetinnou částí byl změněn desetinný oddělovač z čárky na tečku. Změna byla provedena i v číselnících NCLPPOL, NCLPPOLR a SKALY

2015-03-27

ku_o_vypis

idku

4.10.01

byl přidán nový nepovinný opakovatelný element idku

2015-03-27

ku_a

chyba_ao

4.10.01

do výčtu chyb přidány hodnoty NP02, NP03

2015-03-27

ku_z_soupis,

ku_z_soupis_u

4.10.01

vytvořeny nově bloky, které jsou zapojeny v ku_z

2015-03-27

ku_z

ku_z_soupis

4.10.01

přidán nově vytvořený nepovinný blok (výběr) ku_z_soupis

2015-03-27

ku_o_soupis

4.10.01

vytvořen nový blok, který je zapojen v ku_o

2015-03-27

ku_o

ku_o_soupis

4.10.01

přidán nově vytvořený nepovinný blok (výběr) ku_o_soupis

2015-03-27

lez

cis_kod_lek

4.10.01

do bloku lez byl přidán nepovinný atribut cis_kod_lek

2015-03-27

lez

nazev_lek

4.10.01

maximální délka atributu nazev_lek prodloužena ze 70 na 120 znaků

2015-03-27

zzs_luzka

garant_dat, dat_ab

4.10.01

z bloku zzs_luzka byl odstraněn nepovinný element garat_dat a nepovinný atribut dat_ab (jsou o úroveň výše)

2015-03-27

zzs_vl_z

zzs_vl_zs

4.10.01

z bloku zzs_vl_z byl odstraněn nepovinný opakovatelný element zzs_vl_zs (tento datový blok byl zrušen)

2015-03-27

zzs_vl_z

dat_vb

4.10.01

do bloku zzs_vl_z byl přidán nepovinný atribut dat_vb

2015-03-27

zzs_vl_z

zzs_luzka

zzs_chyba

4.10.01

do bloku zzs_vl_z byl přidán nepovinný element zzs_chyba, zároveň byla upravena logika bloku - v bloku zzs_vl_z musí být buď element zzs_luzka nebo opakovatelný element zzs_chyba

2015-03-27

zzs_vl_os

typ_stan

4.10.01

z bloku zzs_vl_os byl odstraněn povinný atribut typ_stan

2015-03-27

zzs_vl_os

typ_prac

4.10.01

do bloku zzs_vl_os byl přidán povinný atribut typ_prac (napojený na číselník odborností VZP)

2015-03-27

zzs_vl_o

typ_zadosti

4.10.01

z výčtu hodnot pro atribut "typ_zadosti" byla odstraněna hodnota VL - volná lůžka včetně ventilovaných (byly upraveny popisy ostatních hodnot výčtu)

2015-03-27

zzs

číselníky ZZSTYPP, ZZSTYPL, ZZSPL

4.10.01

při rekonstrukci bloků pro ZZS byly odstraněny speciální číselníky pro ZZS (ZZSTYPP, ZZSTYPL, ZZSPL); nově je využíván číselník odborností VZP (ODBORN)

2015-04-10

4.10.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.10.01.

2014-11-22

ip

dg, le

4.09.03

úprava a upřesnění popisu v pokynech k blokům dg a le

2014-11-22

le

4.09.03

úprava a upřesnění popisu v pokynech k bloku

2014-12-07

idu

4.09.03

Vložení informací o platnosti datových bloků pro NZIS a o jejich průběžné inovaci v roce 2015.

2014_12_07

lop

pozn_lop

 

pozn_lop_lab

4.09.03

upřesnění popisu krátkého sdělení primárního objednavatele laboratoři k tomuto bloku a

doplnění nepovinného atributu pozn_lop_lab určeného pro krátké sdělení laboratoře externí laboratoři k tomuto bloku

(blok lop je totožný pro DS3 i DS4; v DS4 jsou pro toto předávání k dispozici KU „LAB.PRED.SMLUV a LAB.PRED.REF“)

2014-12-08

is, pm, pracoviste

ico, icz, icp, ...

4.09.03

upřesnění popisu hodnoty - dosud byl uveden typ "číslo", nyní je typ "řetězec číslic" (kvůli možným nulám na začátku řetězce)

2014-12-08

číselník ciszar

nazob, ulice

4.09.03

prodloužení položky "nazob" z 25 na 40 znaků

prodloužení položky "ulice" z 30 na 40 znaků

2014-12-08

číselník obce

nazob

4.09.03

prodloužení položky "nazob" z 25 na 40 znaků

2014-12-08

ds_type-4.01.12.xsd

4.09.03

doplněny typy požadované tvůrci eReg: str19, str88, str150, str254, str500

2014-12-12

4.09.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.09.03.

ds_cisidu-4.01.07.xsd

uhradyType

04.09.02

oprava nesouladu mezi textovým popisem bloku nrhi (atribut huhrady) a formálním popisem obsahu atributu v ds_cisidu-4.01.07.xsd

2014-09-25

04.09.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.09.02.

2014-06-15

ku_a

4.09.01

Úprava popisů a připojení odkazu na ku_ao_lab;  ku_a již neslouží pouze k technické akceptaci, ale při komunikaci s LIS umožňuje sdělování akceptace zaslaných vzorků i objednávek vyšetření včetně řešení kolizních situací. Podrobnější popis změn obsahu uveden dále.

2014-06-15

ku_ao_lab

4.09.01

Vytvořen nový element ku_ao_lab, který je použit v elementu ku_a.

2014-06-15

číselníky KU,

datové bloky pro komunikaci s LIS

4.09.01

Aktualizace popisů číselníku klinických událostí (v textovém i elektronickém tvaru) v oblasti laboratorních vyšetření „LAB.xxx.xxx“.

Dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 se mění obsah pojmu „smluvní laboratoř“, zaniká pojem „spolupracující laboratoř“ a nově byl zaveden pojem „referenční laboratoř“ - tyto změny byly promítnuty do obsahů číselníků a popisů datových bloků pro komunikaci s LIS.

2014-06-15

číselník KU

4.09.01

Zrušena událost LAB.PRED.SPRAC, za ní nově LAB.PRED.SMLUV;

nově založena LAB.PRED.REF;

doplněny popisy stávajících LAB.VYS (základní pro lab. vyšetření), LAB.ODBER.LAB, LAB.ODBER.LUZKO

2014-06-15

číselník KU

4.09.01

Nově založena událost ZZS.VYJEZD pro hlášení výjezdu záchranky.

2014-06-15

poznámky a texty k lab. vyšetřením

4.09.01

K problematice vytvořeny přehledové dokumenty:

Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů prostřednictvím bloků DS a položek NČLP

Sdělování výsledků kvality materiálu pro krev, sérum a plazmu

 

Doplněny popisy v příslušných položkách NČLP a DS.

2014-06-19

vrs, vrx

pozn

4.09.01

oprava chyby ve schematu - přidání nepovinného podelementu "pozn"

2014-06-19

nrz

zodd

4.09.01

oprava ve schematu - změna typu z str2e na number2de

2014-06-19

nrzz

zp1vpoc - zp8vpoc

4.09.01

oprava ve schematu - změna typu z number3de na number3d

2014-06-19

nrrodn, nrrodp

rpord

4.09.01

změna rozsahu povolených hodnot na 1-9 (odstraněna hodnota 0)

2014-06-19

l1

rpord

4.09.01

Výkaz lůžkového fondu je neaktuální, bude připraven nový tvar (viz informace od UZIS u popisu rozhraní *l1)

2014-06-19

nr

nrr, nrn, nrv, nrt, nrz

4.09.01

změna opakovatenosti podelementů - dosud mohly být obsaženy v elementu "nr" max. 1x, od teď se mohou opakovat libovolněkrát

2014-06-19

nrzz

zmumob

4.09.01

dosud nepovinný atribut "zmumob" je od teď povinný

2014-06-19

vchz

dath_od

4.09.01

dosud povinný element "dath_od" (datum začátku vycházek) je od teď nepovinný

2014-06-19

ku_a

text

4.09.01

oprava chyby ve schematu - chybně pojmenovaný podelement "text_zadosti" byl ve shodě s textovým popisem přejmenován na "text"

2014-06-25

4.09.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.09.01.

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

nType

4.08.06

ve schematu pro element n  byl opraven rozpor s textovým popisem bloku n: ve schematu dosud povinné atributy klas_zam, rod_stav, staobc, narodnost, vzdelani jsou nyní i ve schematu nepovinné

2014-03-12

ds_type-4.01.11.xsd

dat_du

4.06.06

ve schematu pro element dat_du byl opraven rozpor s textovým popisem bloku dat_du - implicitní hodnota atributu "format" byla opravena z hodnoty "D" na hodnotu "DTS"

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

ku_zType

4.08.06

ve schematu pro element ku_z byl opraven rozpor s textovým popisem bloku ku_z - nepovinný element "nazev" byl ve schematu nadefinován jako nepovinný atribut - opraveno

2014-03-12

ds_type-4.01.11.xsd

numberx.y

4.06.06

ve schematech pro datové typy pro čísla s desetinnou částí (např. number6.3) byla v souladu s normou odstraněna možnost tečky jako desetinného oddělovače

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

idkuType

4.08.06

byl zpřesněn formální popis obsahu identifikátoru idku

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

number6.6semilog

4.08.06

byl přidán datový typ number6.6semilog pro zápis čísel v semilogaritmickém tvaru

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

skalaType, elementy s1, ...,s8

4.08.06

skalaType - byl změněn typ elementů s1, ..., s8 z number6.2 na number6.6semilog tak, aby bylo možné zapsat číslo v semilogaritmickém tvaru

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

vrnType,  element hodnota

4.08.06

vnrType - byl změněn typ elementu hodnota z number6.2 na number6.6semilog tak, aby bylo možné zapsat číslo v semilogaritmickém tvaru

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

kvantita

4.08.06

byl změněn typ elementu kvantita ze string  na number6.6semilog tak, aby bylo možné zapsat pouze číslo (případně i v  semilogaritmickém tvaru)

2014-03-24

4.08.06

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.06.

2013-12-07

a, is, pm, zadatel_sk

sr_kod

4.08.05

délka atributu prodloužena na přesně 12 znaků

2013-12-07

a, is, pm, zadatel_sk

sr_lekar

4.08.05

přidán nepovinný atribut sr_lekar (délka přesně 9 znaků)

2013-12-07

autor, garant_dat, odeslal, pracovnik

id_clk

4.08.05

přidán nepovinný atribut id_clk (délka max. 10 znaků)

2013-12-07

ku_o

duvernost

4.08.05

přidán nepovinný atribut duvernost

2013-12-07

ku_z

duvernost, nazev

4.08.05

přidány nepovinné atributy duvernost a nazev

2013-12-07

nazvy

nadpis_nal_dop

4.08.05

přidán nepovinný atribut nadpis_nal_dop

2013-12-07

pracoviste

ico

4.08.05

přidán nepovinný atribut ico

2013-12-07

ds_dasta-4.03.04.xsd

isType

4.08.05

opravena chyba v opakovatelnosti volitelného elementu v bloku is: v sekvenci <xs:any namespace="##other" "/> doplněna klauzule maxOccurs="unbounded

2013-12-07

int_pril

4.08.05

vytvořen nový blok int_pril (interní příloha

2013-12-07

ehk, ku_z_rdg_o, lc, lphsb, vro

int_pril

4.08.05

přidán nepovinný opakovatelný podelement int_pril (za priloha)

2013-12-07

ds_ip-4.04.05.xsd

ip - pv_pac

4.08.05

v elementu ip byl opraven rozpor proti popisu bloku ip u podelementu pv_pac: podelement byl dosud ve schematu chybně nepovinný, opraven na povinný (v sekvenci <xs:element name="pv_pac" minOccurs="0" type="dsip:pv_pacType"/> byla vymazána klauzule minOccurs="0")

2013-12-11

4.08.05

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.05.

2013-09-27

číselník NVYZIV

naz

04.08.04

délka atributu naz prodloužena ze 7 na 20 znaků

2013-09-27

číselník ZUJLPZ

04.08.04

přidán nový číselník ZUJLPZ (ZUJLPZ - základní územní jednotky pro LPZ)

2013-09-27

nrnar

nvyziv

04.08.04

do výčtu povolených hodnot přidána 0 (výběr z číselníku NVYZIV)

2013-09-27

nrzpit

zmispit

04.08.04

hodnota atributu se vybírá z nového číselníku ZUJLPZ (dříve se vybírala z číselníku OBCE)

2013-09-27

nrzz

zmumob, zmumokr,

zmnarob,

zmnarokr,

zmbydob,

zmbydokr,

zmisproh

04.08.04

hodnota atributu se vybírá z nového číselníku ZUJLPZ (dříve se vybírala z číselníku OBCE)

2013-10-01

04.08.04

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.04.

2013-06-17

loi

text

04.08.03

přidán nepovinný element text - poznámka objednatele

2013-06-17

ku_z_lab

text

04.08.03

přidán nepovinný element text - poznámka objednatele

2013-06-17

a