cr_znakDatový standard MZ ČR DS 04.22.06

Národní číselník laboratorních položek MZ ČR 02.77.01

Národní zdravotnický informační systém (NZIS 202210)

 

 

 

 

Úvodní informace k DS4 a NČLP

Věstník číslo 20/2015 - "DASTA"

 

Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01 - aktuální změny

  

Datový standard MZ ČR - DS 04.22.06

 

Národní číselník laboratorních položek MZ ČR - NČLP 02.77.01

 

Národní zdravotnický informační systém (NZIS), číselníky ÚZIS ČR, datové bloky

 

Číselník klinických událostí - KU

 

Výzva tvůrcům IS a uživatelům DS

 

Webové služby

 

Nástroje pro práci s NČLP

 

Nástroje pro práci s DS4

 

Firemní bloky v DS4

 

Správce NČLP a DS, adresy, informační zdroje

 

Registrace uživatelů DS a NČLP do seznamu "DASTA"

 

Verze a upgrade DS a číselníků pro DS

 

Pokyny, doporučení, sdělení, odkazy

 

Seznam použitých zkratek

 

 

Sdělení Národního centra elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR:

 

Datový standard verze "4" (DS4) je platný od 1. 1. 2007.

Od 1. 1. 2007 jsou upgrade Datového standardu i NČLP k dispozici na serveru webových služeb - https://ciselniky.dasta.mzcr.cz  - včetně všech potřebných číselníků, nástrojů a dokumentů.

Od 1. 7. 2012 je DS4 k dispozici také na https://www.dastacr.cz/ včetně dalších informací k DS i NČLP.

Od 1. 7. 2016 je oficiálně ukončena podpora DS3 a dále je rozvíjen pouze DS4.

Od 1. 7. 2018 je DS4 významně inovován ve vazbě na projekt Patient Summary.

 

© Copyright

Tento počítačový systém (nástroje i dokumenty) je chráněn autorským právem. 

 

Praha, 12. 2. 2022