Instalace programu ČLP 4.01.01 (a výše) (Číselník laboratorních položek)

 

Tento návod je určen pro instalování programu ČLP. Pokud již máte program ČLP nainstalován, je pro vás určen návod k upgrade programu ČLP (v adresáři CLP\UPGRADE).

 

Požadavky na systém

Počítač alespoň s procesorem Pentium 500 MHz, 64 MB operační paměti a 350 MB volného prostoru na disku. Operační systém Microsoft Windows 98 a vyšší nebo Microsoft Windows NT. Nutné je grafické rozlišení alespoň 800 x 600.

 

Instalace programu ČLP

Program ČLP se instaluje ve dvou krocích. Prvním krokem je nakopírování programu ČLP do cílového adresáře, druhým je instalace podpory nutné pro spuštění programu ČLP.

 

Krok 1 - nakopírování programu ČLP do cílového adresáře

Vytvořte si na cílovém disku adresář "clp" a do něj rozpakujte program ČLP (CLP04xxxx.zip) z adr. "clp" distribuce datového standardu, verze 4 (xxxx odpovídá aktuální verzi programu ČLP). Při rozpakování CLP04xxxx.zip respektujte adresářovou strukturu tohoto souboru.

 

Poznámka:

Pokud již máte na cílovém počítači nainstalován runtime modul pro Visual FoxPro, krok 2 vynechte.

 

Krok 2 - instalace podpory nutné pro spuštění programu ČLP

Pro spuštění programu ČLP je třeba nainstalovat tzv. runtime modul pro Visual FoxPro. Ten se instaluje z podadresáře "clp\runtime" spuštěním programu SETUP.EXE. Po odsouhlasení jména uživatele programu a složky, do kterého bude runtime modul nainstalován (Pozor! Program vám pro instalaci nabídne složku C:\EMPTY – v žádném případě ji neměňte!) se objeví obrazovka s čtvercovým tlačítkem, na kterém je obrázek počítače. Klepnutím na toto tlačítko zahájíte vlastní instalaci runtime modulu. Instalace trvá asi 1 minutu. Po jejím skončení se objeví sdělení, že instalace proběhla v pořádku. Tím je instalace runtime modulu ukončena.

 

Spuštění programu ČLP

1. Spuštění přímo z průzkumníku Windows -  aktivací souboru CLP.EXE ve složce, kde je program ČLP nainstalován.

2. Spuštění pomocí ikony – nejprve si musíte vytvořit zástupce programu ČLP na pracovní ploše. Stiskněte na pracovní ploše pravé tlačítko myši. Z nabídky vyberte volbu Nový objekt - Zástupce. Najděte soubor CLP.EXE (tlačítko Procházet) a zadejte název pro zástupce. Volbou Dokončit bude zástupce programu ČLP vytvořen. Program spustíte aktivováním zástupce myší a poté buď dvojím klepnutím na levé tlačítko myši (double click) nebo klávesou Enter.

 

 

Poznámka: Program ČLP je datově podmnožinou informačního systému SLP. Přechod z ČLP této verze na systém SLP nebo ČLP vyšší verze bude možný bez problémů.

 

 

S dotazy k obsahu vlastního programu ČLP a k Národnímu číselníku laboratorních položek se obracejte na ing. M. Zámečníka (zamecnik@nextra.cz).