*prot_kom  – protokol o komunikaci

Tabulka informující IS příjemce o omezeních a specifikacích v zaslaných datových blocích. Vyplývá z možností systému odesílatele a z omezení systému příjemce (a také z domluvených pravidel). Může být významná z hlediska kontrol na straně příjemce, společného řešení kolizních stavů , zpracování dat příjemcem i pro případný audit. Bude dořešeno dle požadavků z praxe.

 

{bude dořešeno dle zkušeností z provozování DS v praxi - nyní je uvolněno jen v tomto rozsahu!}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

pd_n

a

1

?

bude používáno potvrzení za pomoci bloku pd ?

A, E, N

viz seznam hodnot

pokyny:

implicitní hodnota = N

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*prot_kom

poznámky:

Blok prot_kom může být dále doplňován dle zkušeností z praxe (na základě námětů uživatelů a tvůrců IS).

 

Co by mohlo být doplněno do tohoto bloku prot_kom vyplývá mimo jiné z předběžných návrhů, které jsou zařazené do pracovního dokumentu počáteční specifikace práce s DS a nastavení komunikace.

 

 pd_n

seznam hodnot:

A = bude vždy

E = bude jen při chybě

N = nebude (implicitní)