*utm - obsah bloku urgentní informace - trvalá medikace

Urgentní informace o pacientovi - jeho trvalé medikace.

 

{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

u_tm

e

-255

1

trvalá medikace

volný text

pokyny:

1. neformalizovaný zápis

2. viz u_tm - pokyny

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje ”trvalá medikace”

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_du

e

?

datum zavedení medikace

formát DT

nebo D

pokyny:

od kdy je lék trvale podáván, je-li známo

 

dat_ak

e

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

nevyužívá se,

projekt nebyl realizován

 

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace bloku rizikové faktory

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

4.16.01

připojeny

pokyny

 

ind_oprav_sd

a

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

utmAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*utm

poznámky:

Informace sdělované v tomto bloku jsou nezávislé na bloku le, nesmějí být ale v rozporu, duplicita je předpokládána.

Zde se uvádí především (pouze) významné podávané léky, které nesmí být přehlédnuté. Všechny léky jsou v bloku le.

Údaje v tomto bloku nelze vhodně přenášet do Patient Summary, tam se pracuje s údaji z bloku le!

S formalizací tohoto bloku se nepočítá. 

Původní blok převzatý z DS2, který využívají některé IS - v budoucím čase může být zrušen.

 

u_tm

pokyny:

Každý lék je uváděn v samostatném záznamu - blok se opakuje.

Rozpis podávání je nepovinný, připojí se volným textem (zápis dle běžných zvyklostí).

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)