*lopr - požadavek na vyšetření “R”

Požadavek na vyšetření - objednávka vyšetření nelaboratorního nemikrobiologického neformalizovaného.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

klic_nclp

a

5

1

klíč objednávané položky

[NCLPPOL] #!+, položka klic

pokyny:

1. jen pro položky NČLP jejichž “vznik” = R

2. viz klic_nclp - pokyny

urg

a

1

?

urgentnost zpracování požadavku

[LOUP] #, položka klic

viz obah číselníku

poznámky:

1. implicitní = R

2. viz urg - poznámky

text

e

?

sdělení upřesňující objednávku

volný text

poznámky:

text se přenáší do bloku vrb

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

*lopr

poznámky k celému bloku:

Potřebné položky budou do NČLP definovány později - podle požadavků z praxe!

 

klic_nclp

pokyny:

Klíč položky NČLP, jejíž “vznik” = R .

Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).

 

urg

obsah číselníku LOUP:

Urgentnost zpracování požadavku:

S = vše je jen statim

K = statim i rutina

R = vše je jen rutina

 

poznámky:

Údaj z položky se promítá do stejnojmenného údaje v bloku lo.