*ktext - vlastní kódovaný text

Blok pro formátované textové zprávy. Obsahuje vlastní kódovaný text.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

d

kódovaný text

 

encode

a

1

typ použitého kódování

"NONE", ”Base64”

poznámky:

je součástí volajícího datového bloku

typ

a

?

typ přílohy

 

např: ”text/rtf”

poznámka:

zadává se typ kódovaného textu

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*ktext

pokyny k celému bloku:

Pro přenos formátovaného textu (ve formátech rtf, html, ...).

Vlastním obsahem je původní soubor překódovaný Base64 (podle MIME RFC 1521).

Umožňuje tak začlenit tyto zprávy do jednoho souboru se strukturovanými daty DS.

 

Příklad:

<text>
<ptext xml:space=”preserve”>
první řádek
druhý řádek
apod.
</ptext>
<ktext encode=”base64” typ=text/rtf”>
AABA01ADF………….
…………………………….
……………………...........1323DAE
</ktext>
</text
>

 

 

typ

Jedná se o MIME Media Type (podle RFC 2046).

rtf - text/rtf

html - text/html

doc - application/msword

docx - application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

pdf - application/pdf

xml

 

Poznámka:

Viz též: http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml