*priloha - příloha v externím souboru

Příloha v přípojném externím souboru. Vlastní element obsahuje textový popis obsahu přílohy.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

d

název přílohy

zdroj

a

-255

1

specifikace umístění přílohy

URL, filename

pokyny:

viz zdroj - pokyny

typ

a

-64

?

typ přílohy

extenze jména, Content-type

pokyny:

viz typ - pokyny

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*priloha

pokyny k celému bloku:

Příloha obsahuje odkaz na externí soubor, obsahující formátovaná textová data, obrazová data nebo jiná binární data.

Volným textem je uveden popis obsahu přílohy, je přímo obsahem elementu příloha (viz příklady).

 

zdroj

pokyny:

1. Je součástí volajícího datového bloku.

 

2. Zdroj obsahuje název souboru a jeho místa (url). Pokud není uvedena úplná cesta (path) k souboru je jeho umístění stejné jako u zaslaného souboru xml. Konvence zápisu obdobné jako u webových prohlížečů.

Příklady:

zdroj = ”obrazek.jpg”                                                                                   stejné umístění jako datový soubor xml

zdroj= ”picture/obrazek.gif”                                                                         umístění v adresáři picture

zdroj = ”http://nas.centralni.server.cz/vysledky/obrazky/oko85.tif”             plně kvalifikovaná cesta

 

typ

pokyny:

Typ obsahuje označení typu souboru - Content type.

Protože typ může být součástí parametru zdroj, je to nepovinná položka.

Viz tabulka typů

 

příklad:

<priloha zdroj = ”obrazek.png” typ = ”image/png” >foto pacienta před léčbou</priloha>

<priloha zdroj = ”http://mujserver.unas.cz/data/jiny_obrazek.jpg” typ = ”image/jpeg” >foto pacienta po léčbě</priloha>