Událost

 

Informace vázané k jednomu pacientovi a jednomu času.

Odběry (údaje), které z hlediska interpretací a výpočtů spolu logicky souvisejí, jsou navázány ke stejnému času, takže mají stejný čas odběru (vzniku) - tj. ”datum a čas události”.

K tomuto času budou vázány také sdělované výsledky, byť by byly zasílány postupně (např. kultivační vyšetření).

 

Datum a čas události je:

·        čas odběru vzorku krve (nebo jiného materiálu)

·        čas ukončení sběru materiálu (zaznamenává se interval sběru)

·        čas ukončení bilančního intervalu (pro sledování metabolických bilancí)

·        čas odebrání vzorku pro kultivační vyšetření

·        čas vzniku klinicky významné skutečnosti

·        čas, k němuž jsou připraveny návrhy další terapie vycházející z údajů uvedených výše

 

 

Poznámka:

Pokud je realizováno více odběrů, které logicky souvisejí, měly by mít společný čas události, byť by byly realizovány v intervalu několika minut. Například odběr krve arteriální a venózní, ukončení sběru moče, sdělení podkladů pro výpočet metabolických bilancí a návrhů výživy na následující období (interval), sdělení klinických informací potřebných pro interpretace vyšetření, odběr vzorků pro kultivační vyšetření atd. Takto bude zaručeno, že bude vše zpracováno i interpretováno komplexně.

Naopak v případě vyšetření např. OGTT budou jednotlivé odběry vázány ke skutečnému času odběru (v definovaném intervalu sledování).

 

Datum a čas události (odběru) je v popisu DS označován “dat_du”.

Viz například blok vr v DS3 nebo  ku_z_lab v DS4.

 

Jedná se o klíčový časový údaj!