Označení číselníku v DS

LMIDVAN

Název číselníku v DS

Informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu).

Název souboru v DS

lmidvan.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu).

Využívá se v DS

vrkpa

ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku LMIDVAN

Obsah číselníku

obsah číselníku LMIDVAN

Poznámka

 

Popis: