Označení číselníku v DS

LOTDV

Název číselníku v DS

Typ dodání vzorků (v objednávce).

Název souboru v DS

lotdv.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro laboratorní objednávkové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Typ dodání vzorků (v objednávce).

Využívá se v DS

ku_o_lab

ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku LOTDV

Obsah číselníku

obsah číselníku LOTDV

Poznámka

 

Popis: