Označení číselníku v DS

LVPHKN

Název číselníku v DS

Příznak hodnoty kvantity.

Název souboru v DS

lvphkn.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Příznak hodnoty kvantity.

Využívá se v DS

lip, lod, vrn, vrs_h

ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku LVPHKN

Obsah číselníku

obsah číselníku LVPHKN

Poznámka

 

Popis: